opec-1960-grundades.jpg

Detta är OPEC och dess historia

OPEC är en förkortning av Organization of Petroleum Exporting Countries, en organisation där flera av världens störta oljeproducerande länder är medlemmar. Sedan den…