Connect with us

Nyheter

Ryssland och Sydafrika vill skapa ett OPEC för platina

Published

on

Lager av ädelmetallen platina

Lager av ädelmetallen platinaRyssland och Sydafrika, de två länder som kontrollerar cirka 80 procent av världens platina- och palladiumreserver, har aviserat att de planerar att sätta upp en OPEC-liknande organisation i syfte att koordinera exporten av dessa ädelmetaller. Den ryska naturresursministern Sergey Donskoy säger att syftet är att strukturera marknaden, detta eftersom priset på dessa råvaror styrs av marknadsstrukturen.

Den sydafrikanska gruvministern, Susan Shabangu, säger att syftet inte är att skapa en kartell, utan att bidra till och influera marknaden.

Platina använts i smycken och katalysatorer

Platina, som bland annat används för tillverkning av katalysatorer och smycken, har stigit med cirka tre procent i år som en följd av en ökad efterfrågan från fordonsindustrin och utbudsstörningar hos gruvföretagen. Under förra året föll platinapriset med 21 procent.

De sydafrikanska gruvorna svarar för cirka 70 procent av världens platinaproduktion och de ryska gruvorna för cirka 40 procent av all palladiumproduktion. Palladium är en ädelmetall nära besläktad med platina som kan användas på samma sätt som platina. Andra länder som skulle kunna vara aktuella för att gå med i denna organisation är . USA, Zimbabwe och Kanada som alla är producenter av dessa ädelmetaller.

Ännu så länge en plan

Ännu så länge är detta bara en plan, även om ett intentionsavtal har undertecknats, men inga detaljer finns ännu så länge att tillgå. Företrädare för den ryska och sydafrikanska gruvindustrin har bildat arbetsgrupper i syfte att utarbeta gemensamma åtgärder på denna marknad. Enligt det föreslagna tidsschemat kommer det att inledas med ett större möte under sommaren 2013 vid vilket deltagarna skall diskutera mekanismerna i detalj. Sydafrikas gruvminister har sagt att målet är att motverka dagens överutbud av platina, något som eventuellt skulle kunna ske med hjälp av skatter och incitamentsprogram. Ett annat mål är att hjälpa producentföretagen att skapa mervärden lokalt.

Tillkännagivandet är att betrakta som ett stöd för både platinapriset och palladiumpriset, men det är också något av en chansning eftersom det i slutändan endast är ett minskat utbud som kan komma att driva upp priserna på dessa två ädelmetaller i tillräckligt hög grad för att upprätthålla investeringstakten i branschen.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Christer G

    5 april, 2013 at 16:09

    Spännande med nya idéer och kombinationen av Sydafrika och Ryssland känns en smula udda men det kan ju komma att medföra att hela utbudssidan på dessa ädelmetaller förändras. Hur sannolikt tror ni att det är att det hela blir av?

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *