guldinvestering-unik.jpg

Tre unika sätt att investera i guld

Det traditionella sättet att investera i guld är att köpa det i form av tackor och mynt, alternativt att köpa ETF-fonder eller certifikat med enkel exponering mot guldpriset.…

george-soros.png

Soros köper guld igen

Rapporter om att John Paulson har behållit sitt guldinnehav det senaste kvartalet och att George Soros tog en lång position i guldaktier, via Market Vectors Gold Miners ETF…

guldcentralen-investeringsguld.jpg

Vem investerar i guld?

Det florerar allt som oftast en smått karikatyrartad bild om guldinvesterare som domedagsprofeter med delägandeskap i underjordsbunkrar fyllda av guldmynt, konservburkar,…

hur-investera-i-guldmynt-guldtacka.png

Att köpa guld – tackor eller mynt?

Flera läsare har hört av sig till oss och bett om råd avseende deras guldinvesteringar. De är osäkra på huruvida de skall köpa guldtackor eller guldmynt. Vi är av åsikten…

silver-eagle-mynt-us-mint-usa.png

Amerikanska guldmynt versus tackor

Flera av världens länder ger ut mynt i form av investeringsguld på 1 ounce som säljs av deras respektive myntverk. Den amerikanska versionen av detta mynt, som ges ut av US…