Följ oss

Nyheter

Amerikanska guldmynt versus tackor

Publicerat

den

Silver Eagle - Mynt från US Mint

Flera av världens länder ger ut mynt i form av investeringsguld på 1 ounce som säljs av deras respektive myntverk. Den amerikanska versionen av detta mynt, som ges ut av US Mint, kallas Eagle (örnen).

De amerikanska Eagle-mynten i platina, guld och silver är antagligen de mest populära mynten bland investerare världen över. Detta kan till viss del förklaras av att Eagle-mynten är de enda mynt vars vikt, innehåll och renhet garanteras av den amerikanska staten. Eagle-mynten anses höra till de vackraste guldmynten.

Mynten är så pass populära att de köps och säljs världen över, och att de dessutom tillåts ingå i de amerikanska pensionsplanerna, de så kallade IRS-kontona vilket är jämförbart med svenska IPS-konton. Vi anser emellertid att det finns orsaker att inte välja att köpa dessa mynt, och att det är bättre att istället välja tackor då en placering görs i ädelmetaller.

Eagles, en kort beskrivning

Utgivningen av de moderna eaglesmynten startades 1986, då med romersk datummärkning. 1992 övergick det amerikanska myntverket, U.S. Mint, till att förse dem med arabiska siffror istället. Trots att dessa mynt är ett relativt modernt påfund så har myntserien historiska anor som få andra kan matcha.

Designen på dessa mynt härstammar från de allra första amerikanska guldmynten som utgavs från och med 1795. De allra första av de amerikanska mynten var försedda med en avbildning av en örn, vilket var orsaken till att de döptes till Eagles. Ett mynt med valören 10 USD kallades oftast för Eagle, medan valören 20 USD benämndes Dubble-Eagle. I samma serie fanns också valörerna ½ Eagle och ¼ Eagle, motsvarande 5 respektive 2,5 USD.

Eagle-mynten i guld präglas med halten 917 i fyra olika storlekar: 1 oz, ½ oz, 1/4 oz och 1/10 oz. Förutom guld innehåller varje mynt silver och koppar som stärker och skyddar myntet mot förslitning och repor. De amerikanska Eagle-mynten är officiella betalningsmedel i USA vilket ger dem statlig garanti – till det nominella värdet 5 USD, 10 USD, 25 USD och 50 USD. Garantin är mer av symbolisk betydelse och speglar inte det egentliga värdet då guldpriset under historiens gång har varit mycket högre än det nominella värdet.

Design

Framsida: Det är framsidan på detta mynt som gör att Eagles-mynten anses vara ett av världens vackraste mynt. Framsidan avbildar Augustus Saint-Gaudens Frihetsgudinna, Lady Liberty, som fanns med redan på de 20 USD-guldmynt som präglades under perioden 1907 till och med 1933. Lady Liberty avbildas på ett sätt som vi inte är vana att se henne – i helfigur och med böljande hår. I den högra handen håller hon traditionsenligt facklan medan hon bär en olivkvist i den vänstra.

Baksida: Den bakre sidan av myntet har utformats av skulptören Miley Busiek. På baksidan syns en örnhanne flygande över ett bo med en kvinnlig örn och hennes ungar. I näbben håller den manliga örnen en olivkvist. Avbildningen är tänkt att symbolisera familjen och dess värderingar och traditioner.

Silver Eagle - Mynt från US Mint

De amerikanska Eagle-mynten är onekligen vackra, men den amerikanska lagstiftningen gör att dessa ofta blir mycket dyrare för en köpare än vad det blir att köpa guld eller silver i form av tackor.

Liberty Eagle - Guldmynt från US Mint

1986 re-lanserades de amerikanska Eagle-mynten, men de har ett gammalt och anrikt förflutet då första mynten av denna ty gavs ut redan 1795. De första guldmynten hade valören 10 USD och kallades också för Eagle. Dubbel-Eagle var guldmynt som hade valören 20 USD medan 1/2 och 1/4 Eagle-mynt hade valörerna 5 USD och 2,5 USD. När USA introducerade den nya guldmyntsserien 1986 var det naturligt att fortsätta med den tidigare designen med örnen.

Tekniska specifikationer Gold Eagles

Tekniska specifikationer på Gold Eagles mynt

Varför mynten bör undvikas

Vi konstaterar att Eagles är vackra, eftersökta, enkla att omsätta och dessutom garanteras av den amerikanska staten. Trots detta vågar vi sticka ut hakan och påstå att dessa mynt bör undvikas till förmån för tackor.

Orsaken till att vi anser att dessa mynt inte är ett bra köp är den amerikanska lagstiftningen och de amerikanska placerarnas oro för framtiden. Just det sistnämnda borde vara något som annars garanterar en framtida efterfrågan, men det ställer till det så till vida att det gör Eagles-mynten betydligt dyrare än tackor.

Det amerikanska myntverket, U.S. Mint, kan idag inte möta det stora efterfrågetryck som råder på Eagles-mynt av guld och silver. Detta är en följd av att den finansiella oron har nått utanför finanskvarteren vid Wall Street och ut till den vanliga befolkningen som nu börjar inse faran med QE, Quantitative Easing, där den amerikanska centralbanken trycker upp pengar vid behov. De amerikanska småspararna har i en allt högre utsträckning övergått till att köpa guld och silver, ofta i form av just Eagles-mynt, för att skydda och bevara sitt kapital.

Med tanke på att det amerikanska myntverket, U.S. Mint ,säljer dessa mynt till ett pris som överstiger guldvärdet så borde dessa rent logiskt kunna köpa guld på den öppna världsmarknaden i en sådan omfattning att det möter den ökade efterfrågan.

Problemet är den amerikanska lagstiftningen. När den amerikanska kongressen röstade i genom Guld Bullion Act of 1985, föreskrevs det att U.S. Mint skulle producera Eagle-mynt i en sådan omfattning att det möter efterfrågan. Problemet är att samma laga föreskriver att alla Eagles-mynt skall tillverkas av guld eller silver som har sitt ursprung från gruvor inom USA:s gränser.

I och med att de amerikanska gruvorna inte kan leverera ädelmetaller i önskad omfattning har det uppstått en så kallad efterfrågekris. Vi kunde se hur denna ledde till att U.S. Mint under hösten tvingades avbryta all försäljning av dessa mynt, vilket lett till negativa effekter på myntmarknaden. Det premium som betalades för dessa mynt nådde periodvis helt vansinniga nivåer, det var inte ovanligt att se hur silver-eagles betalades 80 procent över spotpriset. Detta är annars ett mynt som betalats bara några procent över spotpriserna på silvermarknaderna.

Fortfarande övertygad om att du skall köpa mynt när du erbjuds att köpa tackor?

Vi är av den uppfattningen att alla bör ha en andel ädelmetaller bland sina placeringar, omkring fem procent anses oftast vara en bra andel som både ökar värdet och minskar risken. Vi vill däremot inte att du skall behöva betala för mycket för ditt guld. Bara för att andra gör det så behöver du inte göra det.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Populära