produktion-av-etanol-energi.png

Priset på etanolkrediter steg 2000 %

USA införde år 2005 ett system med etanolkrediter, liknande det system som Europa har för utsläppsrätter på koldioxid. Producenter av bensin måste använda en viss mängd…

odling-av-sockerror.png

Fler sockerrör går till etanol

Enligt det statliga analyshuset Conab kommer Brasilien endast att producera 41 miljoner ton socker under 2013/2014, 2,6 miljoner ton mindre än vad som tidigare prognostiserats.…

etanol-produktion-odling-lagring.jpg

Etanol, renaste råvaran på börsen?

Etanol är en produkt som utvinns ur till exempel socker, majs, trä eller sojabönor. På senare år har intresset för denna produkt ökat så pass mycket att Chicago Board of…

majs-jordbruk-cbot.png

Majs – inte bara popcorn

Majs är en råvara som köps och säljs av investerare, producenter, lantbrukare och spekulanter. Terminerna på majs handlas dagligen på Chicago Board of Trade (CBOT) under…