Smör, en av de mest volatila råvarorna i världen

Smör tillhör kanske inte de vanligaste kontrakten att handla i, men då mejerinäringen på den amerikanska marknaden är betydande, så har vi valt att ta med dessa kontrakt i vår serie av olika jordbruksrelaterade råvaror.

Smör

Smör är typiskt en gul eller vit mejeriprodukt som består av en emulsion av smörfett och framställd av mjölk eller grädde.

Volatilitet har en stor påverkan på mejerimarknaderna, där smör under 2019 fluktuerade mer än ett fat olja, enligt den irländska mejerispecialisten Ornua.

Kontantavvecklat smör

I terminologin på råvarumarknaden hänvisar Cash Settled Butter till terminer på AA-smör som kontantavräknas mot det månatliga viktade genomsnittet av AA-smörpriset som meddelats av National Agricultural Statistics Service (NASS). Det sker således ingen leverans av smörkontrakten,

Kontraktsspecifikationer

Kortnamn

Symbolen för Cash Settled Butter är CB.

Kontraktstorlek

Ett terminskontrakt på smörterminer på Chicago Mercantile Exchange avser 20 000 pounds AA-smör, cirka 9 000 kilo.

Minium price fluctuation

Minsta prisrörelse är 5,00 USD per kontrakt, motsvarande 0,00025 USD per pound.

Trading Hours

Handeln på CME Globex elektroniska handelsplattform pågår från 5:00 PM söndag kväll till 1:55 PM fredag eftermiddag, US Central Time. Dagliga handelsstopp äger rum mellan 4:00 PM och 5:00 PM.

Last Trading Day

Handel med terminskontrakt avseende terminer i smör på Chicago Mercantile Exchange slutar på den bankdag som föregår den dag då USDA tillkännager det genomsnittliga och vägda smörpriset i USA för kontraktsmånaden.

Leveranskvalité

Då ingen leverans av smör sker finns inga krav på leveranskvalité för dessa terminskontrakt.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top