SHB Veckans råvarukommentar 7 november 2014

 • Stimulanser på tapeten igen
 • Volatila basmetaller
 • Jakt på kallare väder driver upp elmarknaden
 • Oljan på 4-års lägsta
 • Järnmalm på 5-års lägsta
 • Återigen negativa på guld

Veckan har bjudit på ytterligare stimulanser från Japan och Europa. Även om Europeiska centralbanken, ECB:s ledare Draghi inte börjar implementera QE, såsom USA gjort så tog han ett steg närmare och det gav marknaden en skjuts under torsdag eftermiddag. När nu USA avslutat sina stimulanser samtidigt som ECB och Japan intensifierar sina stiger dollarn och en fyra-års högsta noterades under veckan. Stark dollar betyder motvind för de dollarnoterade råvarorna och har framförallt fått guld och silver på fall.

Basmetallerna är fångade mellan ett allt svagare Kina och ett starkare USA. De är ovanligt volatila men har inte trendat vare sig upp eller ner sista 4 månaderna. Vi fortsätter tro på starkare nickelpriser och svagare kopparpriser. Vi lyfter fram aluminium som ovanligt volatil och sedan oktober åter i en starkt stigande trend.

Ett fortsatt ganska bearish scenario på elmarknaden om man ser till spotprisnivåer och bränslekomplexet där energikolet noteras på nya låga under 70 USD/ton för årskontraktet. Sett till vädret har det också varit svårt att motivera någon större uppgång men tendenser till lägre temperaturer i slutet av perioden vilket i kombination med starkt trendande utsläppsrätter bör ge köparna ytterligare aptit (närmsta kvartalet steg 1 % denna vecka och 6 % förra veckan).

Brentoljan ned 4,2 % under veckan och handlades för första gången sedan 2010 under 82 USD/fat, där Libyens återkomst till marknaden väger tungt. Stigande produktion i USA och OPEC, samtidigt som OPEC sänker priserna till USA för att värna om marknadsandelar. Spänningen stiger inför OPEC-mötet om 3 veckor. OPECs årliga statistiska publikation på 396 sidor ger ganska svävande utsagor i våra ögon men marknaden tolkade den negativt då OPEC skruvade ner efterfrågan på gruppens olja under de kommande åren, med undantag för 2015.

Järnmalm har fallit över 43 % i år och handlas kring 75 USD/ton efter att Vale fått produktionstillstånd för sin expansion. Vale ämnar öka produktionen med 50 procent till 450 Mt fram till 2018. Licensen stödjer expansionen 2015-16 i Carajas. Efter Australien kommer nu Brasilien och den kraftiga produktionstillväxten fortsätter samtidigt som efterfrågan faller då Kina påtvingar stängning av stålverk runt Peking inför APEC-mötet för att förbättra luften.

Efter ett par veckor av räntesänkningar och total avsaknad av global inflation har hela ädelmetallsektorn fallit ur sin tidigare tighta trading range. Vi har under sensommaren och hösten beskrivit situationen för guldet som ”stuck between a rock and a hard place”, där inflationsoro och riskaversion har hållit ett golv under priset, och risken för Fed-höjningar har satt ett tak. Vi kan inte med bästa vilja säga att situationen nu är klarare än tidigare – utan världekonomin ter sig alltmer polariserad.

Ädelmetallsektorn har fallit ur sin tidigare tighta trading range efter ett par veckor av räntesänkningar och total avsaknad av global inflation. Vi har under sensommaren och hösten beskrivit situationen för guldet som ”stuck between a rock and a hard place”, där inflationsoro och riskaversion har hållit ett golv under priset, och risken för Fed-höjningar har satt ett tak. Vi kan inte med bästa vilja säga att situationen nu är klarare än tidigare – utan världsekonomin ter sig alltmer polariserad. Det som står klart dock är att Fed nu slutat med sin QE, då USA tuggar på med bra tillväxt, medan resten av världen sänker sina räntor, och väldigt många vill sänka värdet på sina valutor. Samtidigt tågar aktiemarknaderna på, och räntemarknaderna har ju på många ställen gått till noll. Givet att varken Putin eller andra orosmoln lyckats attrahera guldköpare väljer vi nu att återgå till vår negativa syn på guldet. Guldets primära roll är ju som värdebevarare i tider av oro, och denna roll har inte varit tillräckligt stark för att guldpriset ska stiga. Guldet handlar nu på fyraårslägsta mot USD, och vi tror att detta kommer att fortsätta. Faller vi drygt 10 % nu så kommer vi att nå 1000-dollarsnivån, och det kommer att bli som en magnet ju närmare vi handlar. En så stor och viktig nivå kommer givetvis att skapa rubriker, precis som det gjorde när vi bröt igenom den på vägen upp, år 2009 under finanskrisen.

De mest intressanta råvarorna

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top