SHB Veckans råvarukommentar 6 mars 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenKina sänker tillväxtmål – tynger metallerna
  • Starka jobbsiffror från USA
  • Vi ser mer nedsida på guld
  • Oljan forsätter vackla

Under veckan annonserade Kina sitt tillväxtmål för 2015. Ner till 7 % från 7,5% förra året. Siffran har gradvis fått mindre betydelse i takt med att politiska ledare tonar ner tillväxtmålet och förordar andra viktigare mål för landet. Shanghai har till och med tagit bort sitt BNP mål. Icke desto mindre handlade basmetaller negativt på de ständigt sämre tillväxtutsikterna i Kina. Järnmalm föll mest och handlas nu under USD 60 för första gången sedan 2006 och under finanskrisnivå. Järnmalm drabbas extra hårt när den växande produktionen från nya gruvor möts av minskad efterfrågan i Kina. Andra basmetaller klarar sig bättre. Nickel har stigit under veckan efter dykning under 14 000 USD/ton. I Kinas omställning till ökad konsumtion är nickel en relativ vinnare och koppar och järnmalm förlorarna.

Dagens starka arbetslöshetsstatistik från USA skapade ett omedelbart fall i guldpriset på 20 dollar, handlas nu 1175 dollar per uns. Efter att guldet legat i princip helt still under två veckor, trots fortsatt dollarförstärkning och många turer runt Grekland, noterade guldet idag årslägsta. Vi har kvar vår negativa syn på guldprisutvecklingen, grundad i bankens starka syn på USA, Federal Reserve och dollarn.

De kvantitativa lättnader som nu ECB startar med tror vi inte kommer att påverka guldpriset, utan det är Fed:s – vad vi antar – ganska nära förestående första räntehöjning som kommer att driva guldpriset vidare nedåt. Ju mer stark data vi från USA, desto svagare kommer guldet att gå. Kring 1140 USD per uns var de lägsta priserna vi såg under 2014 (nu 1175 USD/uns), och det är en rimlig nivå att testa i denna rörelse.

Oljan fortsätter vackla mellan rekordhöga lager i USA med stigande produktion och det faktum att antalet avställda borriggar ökar för varje vecka som går. OPEC verkar inte benägen att sänka vid sitt nästa möte i juni. Nigerias rop på en produktionssänkning fick kalla handen av Saudiarabien. Efter återhämtningen till USD 60 området har oljan hållit sig relativt stilla även om rörelserna är stora över vissa dagar. Vi gör en analys av situationen i skifferfälten tre månader efter OPEC-mötet som fick priset att falla handlöst. Den skickas ut på onsdag nästa vecka.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top