Connect with us

Analys

SHB Trading Case Vete 20 juni 2012

Published

on

  • SHB Handelsbanken tradingcase råvarorVetemarknaden har varit intressant att följa den senaste veckan eftersom väderomslagen skapat en del oro. Matifvete har stigit närmare 4 procent under veckan som gått.
  • Den möjliga substitutionen mellan majs och vete till djurfoder gör att när majs handlas på höga nivåer så ger det stöd till vete. Vete i sig har bra lagernivåer och nuvarande veteskörd ser ut att bli bra i USA. Det finns skäl att vara mer positiv till vete i Europa på ökad risk för lägre produktion i Östeuropa och även i de gamla sovjetländerna. Stora risker finns i Ryssland. De södra delarna lider av torka och är också de områden där vete för exportmarknaden odlas. Om inte regn kommer snart kommer det att leda till lägre skörd och export. EftersomUSA väntas få en väldigt bra skörd kan detta driva spreaden mellan europeiskt vete på Matif och vete i Chicago.
  • Även El Nino hotar veteodlingar i Australien med torka (60-70% sannolikhet för nederbörd under normalen enligt meteorologerna) de kommande tre månaderna. Commodity Weather Group flaggar för att 33% av USAs majs och stora delar av Asien är i riskzonen för hetta och torka de kommande två veckorna.
  • Vete är inne i en intressant kortsiktig trend där oro för ovanstående kan komma att driva vetet ytterligare.
  • Köp BULL VETE H

[box]SHB Tradingcase är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *