SHB Råvarukommentar 2 oktober 2015

 • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenGlencore skapar rubriker
 • Det ljusnar något i Kina
 • USA:s oljeproduktion lägsta på 10 månader
 • Elpriset på 13-årslägsta
 • Guldet svagt

Åter har vi en dramatisk vecka på råvarumarknaden bakom oss. Efter årets prisnedgångar börjar det nu bli ansträngt hos vissa sämre kapitaliserade råvaruproducenter. Veckan började med att Glencore, det största kombinerade handelshuset och råvaruproducenten i marknadens aktie föll 30 % (70 % i år) på risken att bolaget ska gå i konkurs. Råvarugiganten är en sammanslagning av ett tradinghus och Xstratas gruvbolag. Glencores svårigheter är enkla att beskriva; för mycket lån, för låga råvarupriser och för lite tillväxt i Kina. Det som särskiljer Glencore från andra liknande bolag är att Xstrata var världens största exportör av kol och kol är den råvara som handlas längs ned i produktionskostnadskurvan. Aktien hämtade sig senare under veckan men dramat blev en påminnelse om hur ansträngd situationen är för producenter med dagens råvarupriser där även Trafigura (nu på junk bond status) och Noble Group hamnat i riskzonen. Av samma skäl ska Anglo American och Glencores gemensamma kopparproduktion i Chile minska produktionen framöver. Det fick kopparpriset att stiga med 3,8 % under onsdagen.

Veckan började med sämre vinster i kinesiska industribolag vilket fick oljepriset på fall. Under torsdagen kom däremot Kinas inköpschefsindex in idag bättre än väntat på 49,8 mot väntade 49.7 och det privata indexet, Caixin in på 47,2 mot väntade 47,0 vilket ger visst förtroende för en stabilisering i Kina efter senaste tidens oro. Nästa råvarutunga Kinadata är importdata för september den 13/10. Kina har också meddelat att landet halverar skatten på små bilar (max 1,6L motor) från 10 % till 5 % i stimulanssyfte. Sammantaget tror vi att Kinadata kommer stabiliseras framöver. Lägre förväntningar gör att det blir svårare för makrodata att överraska negativt.

För oljemarknaden har USA:s veckovisa produktionsestimat visat en ny minskning i produktionen, sjunde nedgången på åtta veckor och nu är produktionen nere på lägsta på 10 månader. Lägre skifferproduktion är tillsammans med för stora förväntningar på Irans comeback och för låga förväntningar på Kinas import de skäl som gör att vi tror att olja kommer stiga kommande sex månaderna. Läs mer om varför vi tror på högre oljepris i vårt trading case.

Elpriserna fortsätter ned och handlas nu på 13-års lägsta nivå (ca 20.6 öre per kWh för nästa år) efter att bränslemarknaden tyngs av överskott samtidigt som den Nordiska produktionsbalansen förbättrats avsevärt. Extremt fyllda vattenmagasin och milt nederbördsrikt väder i prognoserna gör att marknaden nog får svårt att stiga från dessa nivåer på kort sikt. Vi noterar även en drastisk nedgång i vindkraftsinvesteringarna där inte ett enda vindkraftsverk beställdes i Sverige under andra kvartalet och bara en känd investering under tredje kvartalet som ett resultat av låga el- och elcertifikatspriser.

Guldet ser allt svagare ut och faller 3,5% på veckan. Eftermiddagens arbetsmarknadsstatistik från USA står i fokus och kommer vara viktiga signaler för när Feds räntehöjning sker. Guldets framtid hänger på vilket budskap vi får från Yellen vid nästa Fed möte den 28 oktober. Vi tror på en kort position i guld inför en räntehöjning.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top