Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 3 februari 2012

Published

on

Handelsbanken - RåvarubrevetVåra vyer just nu:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Lagercykelstudsen fortskrider i Europa

Överlag ger makrostatistiken stöd till vår syn att påfyllnad av lager ska stötta tillväxten framöver. Inköpschefer i EMU-området har varit markant mer positiva på sistone. Sannolikt kommer produktionen, och därmed BNP, även att stiga inom kort. Prognoserna för EMU-områdets tillväxt ställs upp. Att många svenska industribolag rapporterat sämre än väntat har inget större signalvärde för framtiden utan reflekterar bara för högt ställda förväntningar.

Efter den lagerrelaterade studsen i Europa avgörs efterfrågetillväxten nu av penningpolitiska vägval. Utvecklingsländernas penningpolitiska lättnader kommer skapa mer likviditet som korrelerar väl med efterfrågan på råvaror längre fram.

I Europa fortsätter bankerna att strama åt kreditvillkoren i rask takt. ECB:s senaste undersökning avslöjade att kreditvillkoren blivit markant stramare för både företag och hushåll i alla EMU-länder utom Tyskland. Detta är problematisk, men utgör ett medelfristigt problem snarare än ett kortsiktigt sådant.

Inköpschefsindex är vida överlägset kreditvillkoren för att förutsäga BNP-tillväxt PMI komposit antyder att aktiviteten har stabiliserats eller till och med börjat växa i Europa. Dessutom ser ECB:s repor ut att ha vänt sentimentet kring Europeiska banker, vilket gör att kreditvillkoren inte kommer att stramas åt lika mycket framgent.

Frågetecken kring USA:s tillväxtryck

Fortfarande finns frågetecken kring den amerikanska tillväxtskjutsens uthållighet, bland annat rörande hushållens sparande, kompositionen av BNP samt risken för finanspolitisk åtstramning för att klara budgetunderskotten. Under det andra halvåret bidrog minskat sparande till 60 % av konsumtionsökningen. Detta kan inte fortgå. Kompositionen av BNP under det fjärde kvartalet var dessutom långt ifrån ideal, med ett stort positivt lagerbidrag som sannolikt vänds i sin motsats under början av 2012. Denna negativa teknikalitet motverkas förvisso till viss del av offentliga utgifter.

Vad gäller finanspolitiken har USA:s politiker oftast valt att förlänga stimulanser när det väl kommit till kritan.

Energi (positiv)

Elmarknaden

Veckan har präglats av kärnkraftsbortfall och höga spotpriser på börsen vilket fått stort utrymme i media. Forsmark 3 togs ur drift mellan onsdag och fredag och förväntas alltså vara tillbaka i drift under nästa vecka. Även Ringhals drabbades av oplanerat driftstopp vilket innebar att svensk kärnkraft helt plötsligt bara var nere på 57 procent. Olyckligtvis inträffade det under en period då vi haft väldigt låga temperaturer, närmare 10 grader under normalt för perioden. Eftersom resten av kontinenten, framför allt de östra delarna, också drabbats har det begränsat importmöjligheterna. Spoten kom som ett resultat av detta in på över 100 euro under mitten av veckan och många ifrågasätter varför vi återigen får problem med kärnkraften när den som mest behövs!? Flertalet vill t.o.m. hävda att detta skulle var avsiktligt och anklagar energibolagen för att manipulera körningen och maximera vinsterna, men vi skall inte glömma att dessa driftstopp är väldigt kostsamma för ägarna. Våra kärnkraftsverk är byggda mellan 1972 och 1985 och tanken var inte att de skulle uppgraderas överhuvudtaget. Nu står vi inför ett stort moderniseringsbehov varför dessa driftstopp är något vi helt enkelt får lära oss att leva med. Det kommer att ställa höga krav på andra energikällor och nya investeringar. Lyckligtvis har vi en god energibalans som visserligen försämrats något de senaste två veckorna, men som ändå förväntas landa på närma 8TWh överskott efter denna vecka. Vår bedömning är alltså att detta är tillfälligt och inte påverkar de längre kontrakten. För en normal villakund som förbrukar 22,500kwh per år innebär det kanske 50-100 kr extra på räkningen denna vecka men det har inte haft någon påverkan på de längre fasta avtalen. Det brukar dock alltid bli lite oro på marknaden i samband med extremkyla och bortfall av kapacitet varför vi i förra råvarubrevet rekommenderade en lång position. För de som inte redan tagit hem vinst tycker vi att detta är ett bra tillfälle att göra det. Det som kan motivera en fortsatt lång position är om kapacitet inte kommer tillbaka som planerat samt att utsläppsrätterna och fossila bränslen fortsätter att stärkas.

Olja

Oljepriserna var nära att sluta på samma nivå som förra veckan, men fick ett uppsving på amerikanska makroekonomiska siffror på fredag eftermiddag och handlas i skrivande stund i USD 113,7 USD/fat, en ökning med 2 % från förra veckan. Amerikanska lagersiffror visade på ökat råoljelager på 4,2 miljoner fat (väntat 2,4 m fat), ökat bensinlager på 3 miljoner fat (väntat 1 m fat) och fallande destillatlager på -0,1 miljoner fat (förväntad -1,4 miljoner fat).

Terminen på naturgas (Henry Hub) föll tillbaka den här veckan mot 10-årslägsta tidigare i januari (USD 2.34/mmbtu). Fortsatta varma temperaturer och hög produktion belastar den nationella gasmarknaden. Europeiska gasterminer har pekat i motsatt riktning denna vecka och har stigit till över $ 10/mmbtu på nyheten om kallt väder i Europa.

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har fallit tillbaka något denna vecka efter en stark start på året. Metallerna har tappat ungefär 1-3 procent av värdet denna vecka. En stor nyhet i veckan har varit en möjlig fusion mellan Glencore, världens största råvaruexportör och Xstrata, ett schweiziskt gruvbolag. Två stora aktörer som skulle skapa en mycket stark spelare på marknaden. Detta pressade till en början priserna på många metaller på LME. Med positiv jobbstatistik från USA kunde metallerna återhämtas sig under fredagseftermiddag. Priset på koppar slutar veckan oförändrad kring 8524 USD/ton efter varit nere och vänt på 8284-nivån i mitten av veckan. Kinas lager på metallen stiger med 37 %, högsta siffran sedan maj 2010. De senaste 3 månaderna har kopparlager i Kina stigit med 120 % samtidigt som priset har fallit, vilket är i linje med tidigare historik där landet importerar mer vid fallande priser och exporterar när priset stiger. Efterfrågan i Kina har inte stigit i samma fart som importen ökat vilket nu syns på ökade lager. Även Kinas lager på zink och aluminium har stigit kraftig.

Diagram över kopparpriset samt Kinas export och import av koppar

Ädelmetaller (negativ)

Guld

Guldpriset lägger en ganska lugn vecka bakom sig. Prisuppgången summerades till drygt 1 % och sedan den senaste botten i slutet av december har priset gått upp 17.4 %. Guldprisets uppgång har fått näring kring diskussionerna om Greklands skuldavskrivning. Rapporter om ökat inflöde i fonder som investerar i fysiskt guld har även givit stöd tillprisuppgången. Vi förhåller oss fortsättningsvis negativa till fortsatta prisuppgångar. Vi anser att guldpriset visar på bubbeltendenser och med en förbättrad industrikonjunktur ser vi risk för prisfall.

Diagram med graf över prisutveckling på guld år 2011 tom januari 2012

Silver

Silver har haft en stark utveckling tiden, upp drygt 25 % sedan slutet av december och upp cirka 3.5% på en vecka. Ett flertal faktorer har bidragit till uppgången; placerare har visat intresse för metallen samtidigt som produktionsöverskottet blivit mindre. En ytterligare faktor som långsiktigt kan påverka priset är silvrets ökande industriella användning. Silver används numera i allt från solceller till batterier. Antalet installerade solpaneler ökade med 70 % förra året, vilket mer än väl kompenserade för minskad efterfrågan från kamerafilm. Kvoten silver mot guld är för närvarande 51.82 (1762/34), vilket betyder att silverpriset fortfarande är billigt i förhållande till guld. Exempelvis var kvoten nere på 32.4 år 1980, då spekulation hade drivit upp silverpriset till rekordnivåer. Vår syn är att guldpriset ska ge vika, det vill säga gå ned, vilket skulle göra att kvoten kommer upp. Silver är den mest volatila metallen enligt en undersökning från nyhetsbyrån Bloomberg; försiktighet anbefalles vid investering.

Diagram med graf över prisutveckling på silver från februari 2011 till januari 2012

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete

Terminspriser på vete Matif har stigit sedan förra veckan i både Chicago och Paris, påverkat av ett flertal faktorer. Kallare väder i hela Europa, med bristande snötäcke, har lett till ökad oro för utvintring – Frankrike gick t.ex. från en temperatur 10 grader över det normala för årstiden till 10 grader under det normala på 48 timmar. Kylan väntas dock inte bli alltför långvarig och det krävs en hel del för att några större skador ska ske på höstvetet, dessutom har det kommit en del snö under de senaste dagarna. De flesta väderprognoser antyder att snötäcket generellt sett är tillräckligt i Ryssland, i Ukraina däremot önskas mycket mer snö om kylan håller i sig och skicket på det redan dåliga höstvetet inte ska förvärras ytterligare.

Vad som också gett press uppåt på vetepriserna är spekulationer angående eventuella exportbegränsande åtgärder i Ryssland – som vanligt med Ryssland är förvirringen total. Biträdande premiärministern sa i veckan att beslut skulle tas igår medan jordbruksministern senare sa att beslut kommer tas först i mitten av februari baserat på exporttakten. Ett beslut kan komma helt utan förvarning men rimligen bör Ryssland ta hänsyn till att produktionen justerats upp och därmed höja sitt tak för exporterad volym. Dessutom väntas ingen större export under den närmaste tiden då snö, is och vind försvårar logistiken både inom landet och vid hamn. Då officiella ukrainska siffror för den kommande skörden endast är i nivå med den inhemska konsumtionen är det, som vi tidigare skrivit, kanske därför mer aktuellt med exportbegränsande åtgärder där. Det är just nu väldigt många negativa faktorer inprisat i vetet och ganska svårt att se det stiga ytterligare.

Majs

Majsen i Chicago handlas just nu något högre än vid utgången av förra veckan, påverkat av stigande priser på vete. Vädret har förbättrats i Argentina, men till skillnad mot sojabönorna anses regnet komma för sent för majsen även om viss lindring kan ske. Efterfrågan på amerikansk majs har gått ned något och det krävs nog ännu högre priser på vete för att dra upp majsen ytterligare.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago är i stort sett oförändrade sedan förra veckan. Väderprognosen ser nu klart bättre ut för både Argentina och södra Brasilien med mer regn under kommande dagar och även under resterande del av februari månad. Regnet gör att plantorna bör kunna återhämta sig något från tidigare torka och framförallt lär inte skicket på grödan förvärras. I de centrala delarna av Brasilien, där plantorna redan är mogna, har det däremot blivit torrare, vilket gynnar pågående skörd. Den brasilianska skörden är till 3 procent avklarad och resultatet än så länge har varit något över förväntan. Förbättrat läge i Sydamerika i kombination med lägre amerikanska exportsiffror gör att det i dagsläget är svårt att se stigande sojapriser under den närmaste tiden.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 3 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *