Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 12 oktober 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRiskaptiten har fortsatt att svalna sedan förra veckan även om utvecklingen varierat mellan tillgångsslag. Börser har generellt uppvisat mer svaghet medan råvaror fortsätter att hålla emot. Makrodata har varit blandad med USA i topp och Sverige i botten. En orsak till det svaga risksentimentet är troligen att positioneringen är mer tiltad åt det positiva hållet jämfört med tidigare, vilket bland annat indikeras av måttliga och kortvariga positiva reaktion på stark makrodata.

Handelsbankens råvaruindex med graf den 12 oktober 2012

Basmetallerna

Basmetaller glider uppåt

Basmetallerna har under veckan fallit kraftigt. Mest har zink fallit; ned drygt 6.4 % under veckan. Aluminium, bly och nickel har också fallit kraftigt; ned drygt 5.4 %. Den ”röda konjunkturindikatorn”, koppar hade en relativt ”bra” vecka med en nedgång med endast 1.5 %. Veckan har präglats av olika bud kring vart konjunkturen är på väg. Nickelpriset trycktes ner till följd av en rapport från International Nickel Study Group som spådde en väsentligt högre produktion globalt under 2013. Vi har efter veckans kraftiga prisfall ändrat vår vy till Neutral på basmetaller. Har man fortfarande en vinst så ska man fundera på att ta hem den inom kort.

Prisgrafer över basmetallerna nickel och koppar

Klokt att skydda sin basmetallvinst med en stop loss i denna miljö där priserna är så volatila. Vi är neutrala till basmetallerna som helhet.

Ädelmetaller

Ädelmetallerna lite nedåt

Ännu en vecka har gått med väldigt små rörelser, Handelsbankens ädelmetallindex har fallit med knappt mätbara 0,8 % sedan förra veckans brev. De utbredda centralbanksstimulanserna fortsätter att vara vår huvudorsak till den positiva syn vi har på sektorn, både utifrån perspektivet att alternativkostnaden för att hålla guld är på gränsen till försumbar, och för att dessa stimuli riskerar dra upp generella inflationsförväntningar på sikt.

När det gäller de vilda strejkerna i Sydafrikanska guldgruvor syns ingen ljusning ännu, arbetstagarna avvisade i veckan ett bud från arbetsgivarna, och nya våldsamheter rapporteras. Strejkerna påverkar nu Sydafrikas BNP på ett kännbart sätt, och nya bud som läggs är behäftade med villkor om omedelbar återgång till arbetet. Vi behåller vår positiva syn på ädelmetallsektorn i allmänhet och guld i synnerhet, och huvudskälet till det är den monetära stimulansen.

Graf över spotpris på guld och platinum år 2012

Vi fortsätter att se centralbankernas nytryckta pengar och framförallt Feds QE3 operation som starka skäl att vara investerad i ädelmetallerna. Konflikterna i Sydafrika fortsätter och ger stöd åt Platina- och guldpriset. Vi tror på: ADELMET H

Energi

Oljan svänger…uppåt!

Oljepriset (Brent) handla just nu kring 115 USD/fat. Veckan har varit relativt volatil men vi slutar men en veckouppgång på 2.6%. Det som styrt oljepriset har främst varit händelser i Mellanöstern. Turkiet har hotat att eskalera konflikten mot Syrien samtidigt som det skett attacker på naturgasledningar mellan Syrien och Turkiet. Irans export närmar sig noll på grund av sanktionerna från USA och EU vilket sätter press på oljeutbudet.

Graf över prisutveckling på brentolja (ICE) och elpriset på Nordpool

Oljan ser relativt stark ut sett till veckans rörelser. Vi tror dock att de politiska störningsmomenten kommer avta i styrka och vi är neutrala till oljan.

Livsmedel

Vetepriset på väg upp

Terminspriser på vete har i veckan gått upp i både Chicago och Paris, i Chicago något mer med omkring 3 procent mot 1 procent i Paris. Uppgången är delvis en följd av gårdagens rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA. Vi förväntar oss en relativt hög prisnivå ett ganska bra tag till, dock med viss svårighet att nå högre då väldigt mycket negativt redan är inprisat. Ser vi lite längre fram och funderar över prisnivån vid skörd nästa år är det däremot svårare att se varför dagens historiskt sett höga nivå ska hålla i sig. Dagens höga priser bör leda till att de som kan ökar sin odlade areal och även om (som vanligt) väldigt mycket kan hända innan skörd har i alla fall sådden fått en relativt bra start överallt – dock med som nämnt ökad risk för torka i USA.

Graf över vetepriset - Utveckling under 2012 där man ser uppgången

Vi ser soja, majs och vete som klara säljcase där vi väntar oss prisfall före jul men senast till påsk. Vi tror på: LIVSMEDEL S H

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 12 oktober 2012

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *