Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 23 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriserPrisrörelserna förra veckan påverkades mycket av den amerikanska centralbanken. Först kom beskedet att det inte blir någon minskning i centralbankens (FED:s) köp av amerikanska obligationer, förrän tidigast år 2015. Anledningen är att man inte sett tillräcklig effekt på ekonomin än av de köp (och utbetalningar av pengar) som skett. Man kan fråga sig var de läst att sedelpressen någonsin skapat sysselsättning. Beslutet fick alla råvarumarknader att hoppa upp. Råvarulandet Brasliens aktiebörs blev den bästa av nästan 100 aktiebörser i världen, den dagen. I fredags gjorde så en medlem i FED ett uttalande som antydde att det ändå kan bli fråga om minskning i centralbankens återköp. Analytiker tolkade detta som en del i FED:s kommunikationsstrategi. Marknaderna föll abrupt på detta sent på fredagen. Jag ser dock detta inte som en medveten kommunikationsstrategi utan som ett tecken på oenighet i FED om fortsatt pengaproduktion är rätt väg. Det viktiga är dock att de som tycker att sedelpressen ska stå på är i majoritet och att dissidenterna är få. Vid det senaste FED-beslutet var det endast en person som var emot en förlängning till 2015. Kanske har marknaden kommit fram till samma slutsats under helgen. I så fall skulle priserna kunna gå upp i veckan
som kommer.

Inga tekniska stödnivåer bröts i under fredagens prisfall – utom för sojabönor – men ”it had it coming”. Vi är fortsatt negativa till sojabönor och raps, men neutrala till spannmål och vi har köp på socker.

I torsdags var vi på Copenhagen Grain Exchange, som besöktes av rekordmånga från branschen. När man talade med folk var den allmänna bedömningen att priset på spannmål kommer att hålla sig stabilt på den här nivån åtminstone fram till våren. Det är i sig ett observandum, att man tror att volatiliteten kommer att vara låg och att priserna kommer att vara låga. Det finns inget som tyder på det, men skulle det komma nyheter som indikerar högre priser, finns ingen psykologisk förberedelse på detta.

Vete

November-vetet på Matif höll sig över stödlinjen, men backade större delen av veckan. Den tekniska analystolkningen är att den huvudsakliga fallande trenden är bruten och att marknaden är i nyhetsmässig stiltje. Ett trendbrott uppåt skulle kunna komma, likväl som en fortsatt prisfall.

Vete (Mill wheat euro)

Decemberkontraktet på CBOT tycks ha ett stöd strax under dagens pris. Stödet ligger vid 640 cent ungefär.

Diagram över vetepriset på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Veteterminer på CBOT och Paris

Som vi skrev om i förra veckobrevet, justerade USDA upp sin prognos för produktionen av vete i EU till 142.9 mt, en ökning med 1.5 mt från förra månadens rapport och upp 9.8 mt från förra året. Arealen lämnas oförändrad på 26 miljoner hektar medan avkastningen revideras upp från augustis 5.43 t/ha till 5.49 t/ha. Ovanligt kallt och blött väder under vården resulterade i försenad utveckling för höstvetet medan det varma och torra vädret under juli och augusti fick grödornas utveckling att ta fart i Tyskland, Polen och Storbritannien. Säsongsmässig nederbörd har också bidragit till stora skördar i Rumänien och Bulgarien. Den största förändringen från förra månadens rapport är en ökning av produktionen i Tyskland med 0.5 mt till 24.7 mt. Även produktionen i Rumänien och Bulgarien justeras upp med 0.3 mt respektive 0.2 mt till 7.4 mt och 4.8 mt. Den estimerade produktionen i Storbritannien fortsätter också att justeras upp trots en dålig start på säsongen.

Fördelaktigt väder i Europa

För Kanada beräknar USDA en rekordavkastning, trots en sen start av sådden pga av snötäcket som låg kvar och temperaturer under det normala som resulterade i vattendränkta fält. Bra väder under juni och juli satte dock fart på grödorna vilket kompenserade den sena starten. Den kanadensiska veteproduktionen beräknas uppgå till 31.5 mt, en ökning med 16% från förra året och upp 6.8% från förra månadens rapport.

Odling i Kanada, karta

EU Kommissionens MARS-enhet kom med sin rapport i måndags och tar rygg på USDA och fortsätter att justera upp den genomsnittliga avkastningen för vete i EU-28. Avkastningen för korn justerar också upp något medan avkastningen för majs däremot justeras ner. Även raps justeras ner marginellt. Överlag så är utsikterna fortsatt gynnsamma för EU-28 och avkastningen ligger både över förra årets nivåer och det 5-
åriga genomsnittet.

Rapporteringsperioden, från början av juli till slutet av augusti, har präglats av nederbörd under det normala och temperaturer över det normala över stora delar av Europa. Däremot har mer regn än normalt fallit över de östra och södra delarna av Frankrike, norra Polen och över stora delar av Ryssland. De sydöstra delarna av Europa, bl.a Italien och västra Rumänien, drabbades av en exceptionell värmebölja i början av augusti. Under skördetid har dock vädret i allmänhet varit bra i Europa.

Crop yield

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-28 justerades upp något till 5.76 t/ha från förra månadens 5.71 t/ha, vilket är en ökning med 6.3% jämfört med förra året och över det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Revideringen återspeglar högre hektarskördar i Tyskland, Estland och Litauen.

Veteprognoser, odling i Europa

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går mot sitt slut. För de 6 stater som rapporterar så är nu 90% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 84%. Vid den här tiden förra året var dock skörden avklarad.

I förra veckan så började USDA också rapportera utvecklingen av den pågående sådden av amerikanskt höstvete.

12% av den förväntade arealen var avklarad per den 15 september, vilket är i linje med det 5-åriga genomsnittet.

Ukraina vill utöka sin export till Kina och den 18 september hölls det tredje mötet mellan länderna för att diskutera möjligheten att öka utbudet av jordbruksprodukter. I slutet av året väntas protokollet med fytosanitära krav undertecknas av bägge parter vilket möjliggör leveranser från Ukraina av korn och sojabönor i år, medan exporten av vete och raps beräknas starta från och med nästa år. Kina är idag en köpare av majs från Ukraina.

Argentinas produktion av vete förväntas återhämta sig från förra årets låga nivå, men mer regn behövs. Drivet av höga priser på den inhemska marknaden ökade sådd areal med nästan 8% från förra årets kraftigt reducerade nivå till 3.4 miljoner hektar. Siffran är dock lägre än förväntningarna i början på en ökning av areal med 23% pga av de torra väderförhållandena under sådden. Nederbörd i början av september har dock varit till gagn för grödorna, i synnerhet i de viktiga producentområdena runt Buenos Aires. Men fortsatt nederbörd behövs under de kommande veckorna, framförallt i de västra delarna. Förutsatt att vädret blir ”normalt” under den fortsatta växtsäsongen så indikerar FAO en preliminär prognos på 9.5 mt för 2013.

Skörden av vete i Brasilien har nu påbörjats. Hos den största producenten, Parana, som står för nästan hälften av den totala produktionen har grödorna drabbats hårt av det ovanligt kalla vädret och frost under augusti månad. Den officiella produktionsprognosen för 2013 har reviderats ner med 13% till 5.1 mt. Dock är denna nivå högre än den kraftigt minskade skörden under 2012, men fortfarande lägre än det 5-åriga genomsnittet. Den ökade produktionen beror främst på en ökning av areal med nästan 13% från förra året.

Trots skadorna på grödorna väntas produktionen att öka och importen under 2013/14 väntas minska med 6% till 7.5 mt. Under säsongen 2012/13 har ett minskat utbud, framförallt pga minskad produktion och exportrestriktioner i Argentina, fått Brasilien att istället importera vete från USA och Kanada.

Diagram över hur mycket vete Brasilien importerar

Vi fortsätter att ha en neutral position i vetemarknaden.

Maltkorn

Terminspriset (november) har utvecklats väsentligt svagare än vetet den senaste tiden och bröt 200-euronivån. Det är alltså 190 som är nästa stödnivå. Dit kan priset omöjligen gå just nu, eftersom skillnaden mot Matif på 186 skulle bli för liten. Prisskillnaden mellan maltkorn och Matif-vete är ovanligt låg som den är efter veckans prisrörelser.

Maltkorn-diagram

Majs

Majspriset (december 2013) föll liksom många råvaror kraftigt i pris sent i fredags och är nu strax över stödet på 450 cent.

Analys av majsprisets utveckling

I måndags för en vecka sedan kom de senaste crop rating, som var ytterligare en nedjustering av andelen i ”good” eller ”excellent” skick (om än i något långsammare takt). För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 53% som ”good/excellent”, ner 1% från veckan innan och nu strax under det 5-åriga genomsnittet på 55%. Omkring 56% respektive 64% av grödorna i Illinois och Indiana klassas som ”good/excellent”, vilket är en förbättring jämfört med veckan innan. Oförändrad från förra veckan är Iowa där endast 35% tillhör denna kategori.

Andelen majs som har uppnått mjölmognad uppgår till 81%, en ökning från förra veckans 64%. Förra året under torkan så hade i stort sett all majs uppnått mjölmognad vid den här tiden, men det 5-åriga genomsnittet för samma datum ligger på 86%. I Illinois har 84% nått detta utvecklingsstadium medan siffran för Indiana ligger på 82%.

Enligt USDA har nu också skörden av majs startat officiellt och per den 15 september var 4% av skörden avklarad, jämfört med 24% vid den här tiden förra året och det 5-åriga genomsnittet på 10%.

Majspriset 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013

Sådden av majs pågår just nu i Argentina inför 2014, vilken dock har blivit försenad på grund av det torra vädret i augusti. Preliminära prognoser indikerar också en minskning av areal med 3% från förra årets rekordnivå. Skörden av majs (2013) var avklarad i juni. FAO’s senaste prognos uppskattar en produktion på 29 mt, en ökning med 37% från året innan och en ny rekordnivå.

BAGE säger att sådden är avklarad till 2.8%, en ökning från förra veckan 1%.

Skörden av majs, safrinha, är nu avslutad i Brasilien. Officiella uppskattningar pekar på en skörd på 45.5 mt, nästan 20% mer än förra året, vilket gör att den totala produktionen för 2013 sätter en ny rekordnivå på 80 mt till följd av ökad sådd, attraktiva höga priser och förbättrad avkastning då växtsäsongen präglats av gynnsamt väder.

EU Kommissionens MARS-enhet kom med sin rapport i måndags där de justerade ner avkastningen för majs sedan förra månadens rapport då bl.a det varma och torra vädret i Italien, med temperaturer upp till 40 grader i de norra delarna av landet, under blomningen i augusti har skadat grödorna. Den genomsnittliga avkastningen justeras ner från förra månadens 6.97 t/ha till 6.88 t/ha, vilket fortfarande är en nivå som ligger över förra årets 6.05 t/ha. Frankrike är den största producenten av majs i EU-28 och estimeras en avkastning på 9.01 t/ha i år, medan Italien under förra året tog sig upp på en 2:a plats då Rumänen – som annars är näst största producenten – drabbades av värmebölja under sommaren med en lägre produktion som följd. Italienska lantbrukare väntas skörda 8.66 t/ha, vilket är ner från förra månadens 8.92 t/ha.

Yield-prognos för majs i Europa

Allt fler börjar nu fråga sig hur nästa år kommer att te sig. De höga sojapriserna – och låga majspriserna har redan fått brasilianarna att överge majs och byta till soja, så att skörden väntas nå en ny rekordnivå. Kvoten mellan priserna på november-soja och december-majs har gått från 2 till 2.92 sedan samma tid förra året. Vi ser detta i diagrammet nedan.

Majsprisets utveckling

Informa Economics publicerade en rapport i fredags på samma tema. De räknar med att sojaarealen i USA når ett nytt rekord medan sådden av majs minskar från årets rekordnivå 95.5 till 92.7 miljoner acres. 92.7 miljoner som innebär en stor minskning från årets sådd, är ändå den fjärde största arealen majs sedan det andra världskriget.

Antagligen är det av den här anledningen som urea-priserna ligger så pass lågt som de gör just nu. Detta gynnar produktionen av spannmål generellt, i norra delarna av världen, där man inte kan odla majs och soja.

Medan sojapriset dragit i från majsen på årets kontrakt (november, december), är detta inte lika dramatiskt för 2014 års kontrakt, som vi ser nedan. Det är fortfarande så att soja har stigit i pris i förhållande till majs, men inte lika dramatiskt.

S X4 Comdty Soybean future

Vi behåller neutral rekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor sjönk successivt under veckan som gick, men fall-luckan öppnade sig i fredags och priset föll ner mot stödet på 1300 cent. Priset har potential att falla mer än så, om den nivån bryts.

Teknisk analys på priset för terminer på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Vi ser prishistoriken på sojamjölet nedan. Köpsignalen på uppsidan visade sig vara ”falsk” när priset föll tillbaka. Falska köpsignaler följs ofta av ett utbrott på nedsidan och det fick vi i fredagskvällens handel. Priset kan nog gå ner till 400 dollar per short ton. Men man ska också komma ihåg att det var helgdag i Asien i fredags och att köparna därför inte var i marknaden.

Sojamjölk - Teknisk prisanalys

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan.

Sojaolja, teknisk analys på priset

Trots spridda skurar och lägre temperaturer i USA fortsatte USDA att justera ner tillståndet för sojabönorna i måndagens Crop Progress. Andelen ”good/excellent” ligger nu på 50%, en nedjustering med 2% sedan förra veckan och under det 5-åriga genomsnittet på 55%. Hälften av grödorna i Illinois klassas som ”good/excellent”, och i Indiana ligger siffran på 56%. För bägge staterna är det en uppjustering med 1% från veckan innan. Tillståndet för sojabönorna i Iowa är oförändrat med andelen ”good/excellent” på blygsamma 33%.

Sojapriser

Brasilianska CEPEA rapporterade i veckan att brasilianska bönder redan prissäkrat 25% av skörden till attraktiva priser, räknat i real.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (november 2013) fortsatte sjönk hela veckan och föll slutligen kraftigt på fredagskvällen. Nyhetsmässigt talas om att Kanada kan få en skörd av canola på 17 mt, 2 mt högre än USDA:s estimat tidigare i september.

Teknisk analys på rapspriset

Vi behåller säljrekommendationen på raps.

Potatis

Potatispriset var nere och rörde vid 20 euro per deciton i veckan. En stor aktör i Nordeuropa har deklarerat att priset ”ska vara” 21 euro.

Prisutveckling på potatis

Gris

Eurexpriset fortsatte falla i veckan – och CME:s pris fortsatte stiga.

Grispris på Eurex och CME

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var lite försiktigare i veckan som gick. Som vi har påpekat tidigare har den stigande trenden tappat kraft den senaste tiden. Fonterras notering har varit fallande i flera veckor.

Eurex butter futures och övriga terminer

Socker

Marskontraktet på råsocker bröt det tekniska motståndet och vi har nu alltså köpsignal även tekniskt. Marknadsaktörer i Europa, som vi talat med är inställda på fortsatt överskott i sockermarknaden och inställda på fallande pris framöver. Min reflektion är att när branschen är så grundmurat negativ, är det god jordmån för en prisuppgång.

Teknisk köpsignal på socker

Gödsel

Priset på kväve / urea steg 1 dollar på veckan til 288 dollar per ton. Kanske kan det låga priset tolkas som att amerikanska lantbrukare sänker så mer sojabönor och mindre majs nästa år?

Gödselpris, Urea

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära