Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 23 september 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriserPrisrörelserna förra veckan påverkades mycket av den amerikanska centralbanken. Först kom beskedet att det inte blir någon minskning i centralbankens (FED:s) köp av amerikanska obligationer, förrän tidigast år 2015. Anledningen är att man inte sett tillräcklig effekt på ekonomin än av de köp (och utbetalningar av pengar) som skett. Man kan fråga sig var de läst att sedelpressen någonsin skapat sysselsättning. Beslutet fick alla råvarumarknader att hoppa upp. Råvarulandet Brasliens aktiebörs blev den bästa av nästan 100 aktiebörser i världen, den dagen. I fredags gjorde så en medlem i FED ett uttalande som antydde att det ändå kan bli fråga om minskning i centralbankens återköp. Analytiker tolkade detta som en del i FED:s kommunikationsstrategi. Marknaderna föll abrupt på detta sent på fredagen. Jag ser dock detta inte som en medveten kommunikationsstrategi utan som ett tecken på oenighet i FED om fortsatt pengaproduktion är rätt väg. Det viktiga är dock att de som tycker att sedelpressen ska stå på är i majoritet och att dissidenterna är få. Vid det senaste FED-beslutet var det endast en person som var emot en förlängning till 2015. Kanske har marknaden kommit fram till samma slutsats under helgen. I så fall skulle priserna kunna gå upp i veckan
som kommer.

Inga tekniska stödnivåer bröts i under fredagens prisfall – utom för sojabönor – men ”it had it coming”. Vi är fortsatt negativa till sojabönor och raps, men neutrala till spannmål och vi har köp på socker.

I torsdags var vi på Copenhagen Grain Exchange, som besöktes av rekordmånga från branschen. När man talade med folk var den allmänna bedömningen att priset på spannmål kommer att hålla sig stabilt på den här nivån åtminstone fram till våren. Det är i sig ett observandum, att man tror att volatiliteten kommer att vara låg och att priserna kommer att vara låga. Det finns inget som tyder på det, men skulle det komma nyheter som indikerar högre priser, finns ingen psykologisk förberedelse på detta.

Vete

November-vetet på Matif höll sig över stödlinjen, men backade större delen av veckan. Den tekniska analystolkningen är att den huvudsakliga fallande trenden är bruten och att marknaden är i nyhetsmässig stiltje. Ett trendbrott uppåt skulle kunna komma, likväl som en fortsatt prisfall.

Vete (Mill wheat euro)

Decemberkontraktet på CBOT tycks ha ett stöd strax under dagens pris. Stödet ligger vid 640 cent ungefär.

Diagram över vetepriset på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Veteterminer på CBOT och Paris

Som vi skrev om i förra veckobrevet, justerade USDA upp sin prognos för produktionen av vete i EU till 142.9 mt, en ökning med 1.5 mt från förra månadens rapport och upp 9.8 mt från förra året. Arealen lämnas oförändrad på 26 miljoner hektar medan avkastningen revideras upp från augustis 5.43 t/ha till 5.49 t/ha. Ovanligt kallt och blött väder under vården resulterade i försenad utveckling för höstvetet medan det varma och torra vädret under juli och augusti fick grödornas utveckling att ta fart i Tyskland, Polen och Storbritannien. Säsongsmässig nederbörd har också bidragit till stora skördar i Rumänien och Bulgarien. Den största förändringen från förra månadens rapport är en ökning av produktionen i Tyskland med 0.5 mt till 24.7 mt. Även produktionen i Rumänien och Bulgarien justeras upp med 0.3 mt respektive 0.2 mt till 7.4 mt och 4.8 mt. Den estimerade produktionen i Storbritannien fortsätter också att justeras upp trots en dålig start på säsongen.

Fördelaktigt väder i Europa

För Kanada beräknar USDA en rekordavkastning, trots en sen start av sådden pga av snötäcket som låg kvar och temperaturer under det normala som resulterade i vattendränkta fält. Bra väder under juni och juli satte dock fart på grödorna vilket kompenserade den sena starten. Den kanadensiska veteproduktionen beräknas uppgå till 31.5 mt, en ökning med 16% från förra året och upp 6.8% från förra månadens rapport.

Odling i Kanada, karta

EU Kommissionens MARS-enhet kom med sin rapport i måndags och tar rygg på USDA och fortsätter att justera upp den genomsnittliga avkastningen för vete i EU-28. Avkastningen för korn justerar också upp något medan avkastningen för majs däremot justeras ner. Även raps justeras ner marginellt. Överlag så är utsikterna fortsatt gynnsamma för EU-28 och avkastningen ligger både över förra årets nivåer och det 5-
åriga genomsnittet.

Rapporteringsperioden, från början av juli till slutet av augusti, har präglats av nederbörd under det normala och temperaturer över det normala över stora delar av Europa. Däremot har mer regn än normalt fallit över de östra och södra delarna av Frankrike, norra Polen och över stora delar av Ryssland. De sydöstra delarna av Europa, bl.a Italien och västra Rumänien, drabbades av en exceptionell värmebölja i början av augusti. Under skördetid har dock vädret i allmänhet varit bra i Europa.

Crop yield

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-28 justerades upp något till 5.76 t/ha från förra månadens 5.71 t/ha, vilket är en ökning med 6.3% jämfört med förra året och över det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Revideringen återspeglar högre hektarskördar i Tyskland, Estland och Litauen.

Veteprognoser, odling i Europa

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går mot sitt slut. För de 6 stater som rapporterar så är nu 90% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 84%. Vid den här tiden förra året var dock skörden avklarad.

I förra veckan så började USDA också rapportera utvecklingen av den pågående sådden av amerikanskt höstvete.

12% av den förväntade arealen var avklarad per den 15 september, vilket är i linje med det 5-åriga genomsnittet.

Ukraina vill utöka sin export till Kina och den 18 september hölls det tredje mötet mellan länderna för att diskutera möjligheten att öka utbudet av jordbruksprodukter. I slutet av året väntas protokollet med fytosanitära krav undertecknas av bägge parter vilket möjliggör leveranser från Ukraina av korn och sojabönor i år, medan exporten av vete och raps beräknas starta från och med nästa år. Kina är idag en köpare av majs från Ukraina.

Argentinas produktion av vete förväntas återhämta sig från förra årets låga nivå, men mer regn behövs. Drivet av höga priser på den inhemska marknaden ökade sådd areal med nästan 8% från förra årets kraftigt reducerade nivå till 3.4 miljoner hektar. Siffran är dock lägre än förväntningarna i början på en ökning av areal med 23% pga av de torra väderförhållandena under sådden. Nederbörd i början av september har dock varit till gagn för grödorna, i synnerhet i de viktiga producentområdena runt Buenos Aires. Men fortsatt nederbörd behövs under de kommande veckorna, framförallt i de västra delarna. Förutsatt att vädret blir ”normalt” under den fortsatta växtsäsongen så indikerar FAO en preliminär prognos på 9.5 mt för 2013.

Skörden av vete i Brasilien har nu påbörjats. Hos den största producenten, Parana, som står för nästan hälften av den totala produktionen har grödorna drabbats hårt av det ovanligt kalla vädret och frost under augusti månad. Den officiella produktionsprognosen för 2013 har reviderats ner med 13% till 5.1 mt. Dock är denna nivå högre än den kraftigt minskade skörden under 2012, men fortfarande lägre än det 5-åriga genomsnittet. Den ökade produktionen beror främst på en ökning av areal med nästan 13% från förra året.

Trots skadorna på grödorna väntas produktionen att öka och importen under 2013/14 väntas minska med 6% till 7.5 mt. Under säsongen 2012/13 har ett minskat utbud, framförallt pga minskad produktion och exportrestriktioner i Argentina, fått Brasilien att istället importera vete från USA och Kanada.

Diagram över hur mycket vete Brasilien importerar

Vi fortsätter att ha en neutral position i vetemarknaden.

Maltkorn

Terminspriset (november) har utvecklats väsentligt svagare än vetet den senaste tiden och bröt 200-euronivån. Det är alltså 190 som är nästa stödnivå. Dit kan priset omöjligen gå just nu, eftersom skillnaden mot Matif på 186 skulle bli för liten. Prisskillnaden mellan maltkorn och Matif-vete är ovanligt låg som den är efter veckans prisrörelser.

Maltkorn-diagram

Majs

Majspriset (december 2013) föll liksom många råvaror kraftigt i pris sent i fredags och är nu strax över stödet på 450 cent.

Analys av majsprisets utveckling

I måndags för en vecka sedan kom de senaste crop rating, som var ytterligare en nedjustering av andelen i ”good” eller ”excellent” skick (om än i något långsammare takt). För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 53% som ”good/excellent”, ner 1% från veckan innan och nu strax under det 5-åriga genomsnittet på 55%. Omkring 56% respektive 64% av grödorna i Illinois och Indiana klassas som ”good/excellent”, vilket är en förbättring jämfört med veckan innan. Oförändrad från förra veckan är Iowa där endast 35% tillhör denna kategori.

Andelen majs som har uppnått mjölmognad uppgår till 81%, en ökning från förra veckans 64%. Förra året under torkan så hade i stort sett all majs uppnått mjölmognad vid den här tiden, men det 5-åriga genomsnittet för samma datum ligger på 86%. I Illinois har 84% nått detta utvecklingsstadium medan siffran för Indiana ligger på 82%.

Enligt USDA har nu också skörden av majs startat officiellt och per den 15 september var 4% av skörden avklarad, jämfört med 24% vid den här tiden förra året och det 5-åriga genomsnittet på 10%.

Majspriset 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013

Sådden av majs pågår just nu i Argentina inför 2014, vilken dock har blivit försenad på grund av det torra vädret i augusti. Preliminära prognoser indikerar också en minskning av areal med 3% från förra årets rekordnivå. Skörden av majs (2013) var avklarad i juni. FAO’s senaste prognos uppskattar en produktion på 29 mt, en ökning med 37% från året innan och en ny rekordnivå.

BAGE säger att sådden är avklarad till 2.8%, en ökning från förra veckan 1%.

Skörden av majs, safrinha, är nu avslutad i Brasilien. Officiella uppskattningar pekar på en skörd på 45.5 mt, nästan 20% mer än förra året, vilket gör att den totala produktionen för 2013 sätter en ny rekordnivå på 80 mt till följd av ökad sådd, attraktiva höga priser och förbättrad avkastning då växtsäsongen präglats av gynnsamt väder.

EU Kommissionens MARS-enhet kom med sin rapport i måndags där de justerade ner avkastningen för majs sedan förra månadens rapport då bl.a det varma och torra vädret i Italien, med temperaturer upp till 40 grader i de norra delarna av landet, under blomningen i augusti har skadat grödorna. Den genomsnittliga avkastningen justeras ner från förra månadens 6.97 t/ha till 6.88 t/ha, vilket fortfarande är en nivå som ligger över förra årets 6.05 t/ha. Frankrike är den största producenten av majs i EU-28 och estimeras en avkastning på 9.01 t/ha i år, medan Italien under förra året tog sig upp på en 2:a plats då Rumänen – som annars är näst största producenten – drabbades av värmebölja under sommaren med en lägre produktion som följd. Italienska lantbrukare väntas skörda 8.66 t/ha, vilket är ner från förra månadens 8.92 t/ha.

Yield-prognos för majs i Europa

Allt fler börjar nu fråga sig hur nästa år kommer att te sig. De höga sojapriserna – och låga majspriserna har redan fått brasilianarna att överge majs och byta till soja, så att skörden väntas nå en ny rekordnivå. Kvoten mellan priserna på november-soja och december-majs har gått från 2 till 2.92 sedan samma tid förra året. Vi ser detta i diagrammet nedan.

Majsprisets utveckling

Informa Economics publicerade en rapport i fredags på samma tema. De räknar med att sojaarealen i USA når ett nytt rekord medan sådden av majs minskar från årets rekordnivå 95.5 till 92.7 miljoner acres. 92.7 miljoner som innebär en stor minskning från årets sådd, är ändå den fjärde största arealen majs sedan det andra världskriget.

Antagligen är det av den här anledningen som urea-priserna ligger så pass lågt som de gör just nu. Detta gynnar produktionen av spannmål generellt, i norra delarna av världen, där man inte kan odla majs och soja.

Medan sojapriset dragit i från majsen på årets kontrakt (november, december), är detta inte lika dramatiskt för 2014 års kontrakt, som vi ser nedan. Det är fortfarande så att soja har stigit i pris i förhållande till majs, men inte lika dramatiskt.

S X4 Comdty Soybean future

Vi behåller neutral rekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor sjönk successivt under veckan som gick, men fall-luckan öppnade sig i fredags och priset föll ner mot stödet på 1300 cent. Priset har potential att falla mer än så, om den nivån bryts.

Teknisk analys på priset för terminer på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Vi ser prishistoriken på sojamjölet nedan. Köpsignalen på uppsidan visade sig vara ”falsk” när priset föll tillbaka. Falska köpsignaler följs ofta av ett utbrott på nedsidan och det fick vi i fredagskvällens handel. Priset kan nog gå ner till 400 dollar per short ton. Men man ska också komma ihåg att det var helgdag i Asien i fredags och att köparna därför inte var i marknaden.

Sojamjölk - Teknisk prisanalys

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan.

Sojaolja, teknisk analys på priset

Trots spridda skurar och lägre temperaturer i USA fortsatte USDA att justera ner tillståndet för sojabönorna i måndagens Crop Progress. Andelen ”good/excellent” ligger nu på 50%, en nedjustering med 2% sedan förra veckan och under det 5-åriga genomsnittet på 55%. Hälften av grödorna i Illinois klassas som ”good/excellent”, och i Indiana ligger siffran på 56%. För bägge staterna är det en uppjustering med 1% från veckan innan. Tillståndet för sojabönorna i Iowa är oförändrat med andelen ”good/excellent” på blygsamma 33%.

Sojapriser

Brasilianska CEPEA rapporterade i veckan att brasilianska bönder redan prissäkrat 25% av skörden till attraktiva priser, räknat i real.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (november 2013) fortsatte sjönk hela veckan och föll slutligen kraftigt på fredagskvällen. Nyhetsmässigt talas om att Kanada kan få en skörd av canola på 17 mt, 2 mt högre än USDA:s estimat tidigare i september.

Teknisk analys på rapspriset

Vi behåller säljrekommendationen på raps.

Potatis

Potatispriset var nere och rörde vid 20 euro per deciton i veckan. En stor aktör i Nordeuropa har deklarerat att priset ”ska vara” 21 euro.

Prisutveckling på potatis

Gris

Eurexpriset fortsatte falla i veckan – och CME:s pris fortsatte stiga.

Grispris på Eurex och CME

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var lite försiktigare i veckan som gick. Som vi har påpekat tidigare har den stigande trenden tappat kraft den senaste tiden. Fonterras notering har varit fallande i flera veckor.

Eurex butter futures och övriga terminer

Socker

Marskontraktet på råsocker bröt det tekniska motståndet och vi har nu alltså köpsignal även tekniskt. Marknadsaktörer i Europa, som vi talat med är inställda på fortsatt överskott i sockermarknaden och inställda på fallande pris framöver. Min reflektion är att när branschen är så grundmurat negativ, är det god jordmån för en prisuppgång.

Teknisk köpsignal på socker

Gödsel

Priset på kväve / urea steg 1 dollar på veckan til 288 dollar per ton. Kanske kan det låga priset tolkas som att amerikanska lantbrukare sänker så mer sojabönor och mindre majs nästa år?

Gödselpris, Urea

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära