Samtal om läget för olja

Priset på olja föll markant i veckan och brentoljan var nere under 60 USD per fat. Dan Lindström från Proxy Fonder har ett samtal med Jesper Norberg på Placera om läget för oljan, vad som påverkar och hur det kan gå framåt. Det kommenteras en hel del om hur man kan använda finansmarknadens terminskurvor för att tolka den fysiska marknaden.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top