Connect with us

Nyheter

Råvarupriserna kommer nu utvecklas på egna meriter

Published

on

Produktion av olja - Mikael Tigerström

Produktion av olja - Mikael TigerströmHandelsbanken har skrivit rapporten “A commodity bust in slow motion”. En genomgång av vad de senaste 10 årens råvaruboom har gjort med produktionssidan av råvarumarknaden. Banken har analyserat 1500 gruvprojekt och borrat sig ner i USA:s snabbt ökande olje- och gasproduktion för att dra upp riktlinjerna för hur råvarumarknaden kommer utvecklas fram till 2018. Rapporten finns att ladda hem här (pdf), dock enbart på engelska. En sammanfattning finns dock på svenska nedan.

Råvarupriserna kommer nu utvecklas på egna meriter

  • Den snabba uppgången i råvarukonsumtion i Kina håller på att svalna av. Under mer än tio år har konsumtionen av råvaror växt fortare än BNP men sedan 2011, avtar intensiteten och nu växer råvarukonsumtionen långsammare än BNP som i sin tur också trendar nedåt.
  • Produktionssidan har inte några andra barriärer än tid och investeringar för att växa. Det gör att det enbart är en fråga om tid före utbudet växer i fatt en efterfrågechock, som den Kinesiska är. Av vårt arbete att döma har aluminium, zink och nickel redan växt i fatt medan olja, koppar och järnmalm står på tur med fallande priser som konsekvens.
  • Produktionen av zink and nickel expanderade snabbt och tidigt i cykel, redan före finanskrisen. Mestadels var detta gruvnära expansioner som går mycket snabbare än nyetableringar som är mer krävande i form av infrastruktur och miljötillstånd mm. Dessa metaller har därför varit väl balanserade mellan utbud och efterfrågan med priser nära produktionskostnaden i flera år som resultat. Därför är också dessa metaller de första att stiga igen, efter en period då incitamentspriset för att expandera produktionen varit för lågt. Årets nickelrally om 50 % är ett första bevis på detta. Zink kommer följa i samma fotspår men det dröjer till 2016 före zinkbrist uppstår enligt vår analys.
  • Koppar och järnmalm har krävt stora nyetablerade gruvor i mer svårtillgängliga områden. Dessa har tagit tid och varit kostsamma. Därför handlas båda dessa råvaror till priser långt över produktionskostnaden. Den nuvarande projektpipelinen sväller och när majoriteten av projekten färdigställs under 2014-2016 kommer marknaden nås av en våg av ny produktion som strukturellt pressar priserna. Att skapa ny kopparproduktion är fortfarande mycket dyrt och vi förväntar oss därför att koppar ska återvända till dagens nivåer omkring 2017 när ny brist uppstår. Järnmalm tror vi däremot kommer stanna kvar på klart lägre nivåer då det är lågkostnadsproducenter som expanderar kapaciteten.
  • Råvaran till aluminium är bauxit som inte bryts från hårdberg, såsom övriga basmetaller eller järnmalm. Det gör att tillgången är jämn och god varpå aluminium blir en metall som ständigt handlas nära produktionskostnaden. I april 2014 drog några av de större tillverkarna tillbaka viss produktion för att stabilisera priset som hade fallit för lågt. Det gör att marknaden kan hamna i ett litet underskott detta år och priserna har stigit som följd. Alla längre perioder av högre priser kommer dock leda till att avställd produktion tas i drift och åter pressar marknaden. Vi tror därför att aluminium kommer stanna i ett smalt interval mellan 1800-2000 USD/ton de kommande åren.
  • Med fallande priser på järnmalm kan vi inte se annat scenario än att stålpriserna kommer komma ner med omkring 10 %. Stålproducenterna kommer dock äntligen få visst utrymme att höja sina marginaler när stålkonsumenter har prisat in inflation på färdiga stålprodukter.
  • Boomen i olje- och gasindustrin i Nordamerika ritar om den globala energikartan. Boomen kommer fortsätta sätta press på globala energipriser. Gas substituerar kol i USA som exporteras till Europa och sätter press på kol och elpriser på hela kontinenten. Oljeproduktionen kommer fortsätta att öka i USA i samma takt under 2014 och 2015 varpå OPEC kommer under allt större press. Priskartellen har kunnat åtnjuta högt pris på olja trots USA:s stigande produktion eftersom utbudsstörningar i Libyen, Irak och Iran har balanserat marknaden. När dessa störningar lättar måste OPEC aktivt agera för att balansera marknaden och stabilisera priset. Vi tror det kommer bli svårt för kartellen som brottas med interna stridigheter.
  • Av gruvmetallerna är platina och palladium i en klass för dig. Efterfrågan är sencyklisk och har ännu inte toppat i Kina. Efterfrågan växer dessutom fortfarande i väst efter att allt hårdare utsläppskrav på fordonsflottan implementeras. Dessa krav kommer sannolikt så småningom även till Asien. På utbudssidan förutspår vi ingen tillväxt då produktionen är koncentrerad till Sydafrika och Ryssland som båda brottas med interna problem som hindrar gruvbolag från investeringar i ny kapacitet.

Prisprognoser från nu till 2018

Handelsbankens långsiktiga prognoser för priser på råvaror

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *