Råvaruplanket – Lägre priser driver lägre priser

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOljan sätter tonen

Februari månads kraftiga uppgång på 25% i oljepriset fick ett abrupt slut i mars när marknadens fokus återvände till underliggande fundamenta som i våra ögon inte förbättrats trots att snart nio månader passerat sedan oljeraset startade i juli 2014. Olja är inte bara centralt för världsekonomin, det är också den råvara med störst inflytande på produktionskostnaden för andra råvaror. Det är därför svårt att se stora prisuppgångar i metaller eller elpriser när de lägre oljepriserna fortsätter att äta sig in i produktionskostnaden för råvaror.

Olja, USA och KinaKina sänker basmetallerna…

Kinas makrodata är inne i en svår period med nyårsledigheten som störande moment. Fastighetspriserna visade dock rekordfall i februari och de är just nu drivkraften nummer ett, via mindre nybyggnation, till lägre priser på basmetaller.

…och USA sänker ädelmetallerna

Förra veckans besked från Fed var oväntat mjukt. Det fick guld att handlas upp med 2 %. Det visar att guldets känslighet för Feds kommande höjning finns kvar och Feds anträdande av höjningscykeln kommer pressa guldpriset som bubblat under sju års expansiv penningpolitik.

Vete stiger med USD

En stark USD minskar efterfrågan på amerikanskt vete. Istället vänder sig köparna till Europa och det har drivit upp vete i Paris under mars. Goda förutsättningar för en ny bra global skörd får oss dock att tro på lägre priser.

Prognoser på råvarupriser

Basmetaller

Kina, koppar och aluminiumInget nickelrally i sikte

Våra förhoppningar på stigande nickelpriser under 2015 var höga. För höga. Under vår resa till Indonesien framkom att Kina inte lider av Indonesiens exportförbud på nickelmalm såsom marknaden förväntat sig. Bristen på Indonesisk malm har i stor utsträckning kompenserats av ökad export från Filipinerna. Kinas efterfrågan på rostfritt stål har också fallit och i en sådan marknad räcker inte Indonesiens exportförbud till för att driva priset.

Koppar från 6000 till USD 5000

Vi har länge haft tron att kopparpriset ska falla. Utbudsvågen som var aviserad till 2014 har i stor utsträckning flyttats fram till 2015. Ett välbekant tema i kopparindustrin är utbudsstörningar. Även i år har dessa gjort sig påminda och senast är det världens näst största koppargruva, Grasberg som strängt produktionen efter blockad av gruvarbetare. Utbudsstörningarna i koppar är en av faktorerna som gör att koppar inte strukturellt går att likna vid järnmalm och därför tro vi inte att nedgången blir lika dramatisk. Lägre efterfrågan i Kina parat med högre tillväxt i gruvproduktionen är dock fortfarande en missmatch som vi tror får ner priset till 5500 USD/ton under första halvåret och handel ner till USD 5000 under andra halvåret.

Aluminium fallit ur sin kanal

Kina har under en flerårig process skapat överkapacitet när nya aluminiumsmältverk etablerats när kolfälten i de västra provinserna samtidigt som de gamla, kustnära inte stängts ned i den omfattning man tänkt sig. Kina har en lång tradition av svårighet att få bukt med överkapacitet då ledarna värnar om arbetsmarknaden under stundande inbromsning i tillväxten. Export av aluminium är belagd med en skatt men export av bearbetade aluminiumkomponenter stiger nu kraftigt och pressar priserna i Väst. Marknadsbalansen i Väst brukar anses vara i balans men kommer fortsätta pressas av kinesisk export i våra ögon.

Energi

Opec ska inte sänka

USA, Kina och elMed drygt två månader kvar till OPEC:s möte den 5:e juni i Wien har det åter börjat byggas upp förhoppningar om att kartellen ska strama upp marknaden och reglera överproduktionen som pressat priset. Vi sätter ingen tilltro till de förhoppningarna. Om OPEC skulle minska produktionen nu har hela prisnedgången varit för gäves och USA skifferproducenter kommer åter öka produktionen i samma takt som förut.

Riggräkning inte central

Marknaden har haft ett starkt fokus på rekordfallet i antalet aktiva borriggar i USA under februari. Ett flertal mekanismer gör att antalet borrade hål inte är proportionell mot oljeproduktionen i skifferfälten i det kortare perspektivet. Kostnadsfokus bland producenterna pågår i storleksordningen 30-50% under 2015 och ökar livskraften i Amerikanska skifferfält.

Iranfrågan på bordet

USA har indikerat att häv av sanktionerna mot Irans export av olja kan vara nära förestående. Förhandlingarna med Iran som hålls i Genève har en deadline i slutet av mars, ännu kvarstår flera viktiga detaljer enligt talesmän men USA:s uttalande har väkt förhoppningar som fått oljepriset på nytt fall. Iran har sagt sig kunna växla upp sin export mer eller mindre omedelbart, även om vi tror att USA kommer häva sanktionerna successivt för att behålla kontrollmedel över Irans kärnvapenaktivitet och inte dra undan mattan för skifferproducenterna. Kommer Iran tillbaka med 1 miljon fat per dag i export neutraliseras hela den förväntade nedgången i tillväxt i USA:s skifferfält. I det scenariot ser vi Brent omkring USD 40, men sannolikheten är lägre än 30%. Iranframsteg har följts av bakslag enligt historien.

Nedgång på elmarknaden

Vår syn är fortsatt negativ på elprisutvecklingen kommande halvår. Förra veckan rullade SHB elcertifikat till Q3 terminen som underliggande, där vi ser en nedsida på 2 EUR från dagens 24,4 EUR förutsatt att inte nuvarande vädertrender bryts fram till SHB rullar ur Q3 och in i Q4 under första veckan i juni. God tillrinning i vattenmagasinen från gynnsamma snölägen är en faktor som sänker prisbilden. Jämförelser med fjolårets prisnivå är förvirrande eftersom fjolåret hade en extremt varm och torr sommar som gav låg vindkraftsproduktion och dålig tillrinning samtidigt som Tyskland export av solkraft var låg med mycket ruskväder.

Ädelmetaller

USA, USD, guldFed har mjuknat

Vi har tidigare haft för högt ställda förväntningar på hur snart Fed ska genomföra sin första räntehöjning. Efter senaste beskedet från Fed den 18:e mars signalerades en långsammare räntehöjning efter att framförallt USD har stärkts markant. Guld steg 2 % på Feds avvaktande tonläge och den stora prisrörelsen visar att det fortfarande finns mycket prispåverkan kvar i guld beroende på hur Fed agerar. I dagsläget prisas en räntehöjning in fullt ut i september av räntemarknaden.

Feds supermjuka penningpolitik var den främsta drivkraften till guldprisuppgången efter finanskrisen. När Fed nu ska börja på åtstramningscykeln kommer det ha negativ inverkan på guldpriset. En stor del av nedgången har sannolikt redan kommit när Fed först började prata om åtstramning under 2013. Med Feds svåranalyserade start av räntehöjningscykeln är det dock rimligt att mer finns kvar.

Silver årets vinnare

Silver har oväntat dykt upp som årets bästa råvara, upp 6 % efter ett rally på 17% efter att Schweiz centralbank beslutade att överge golvet för växelkursen mot EUR samtidigt som Grexit oron eskalerade. Februari månads starka USA data och en allt starkare dollar lade sorti på årets starka inledning.

Vårt tema är att silver följer guld och årets Fed-höjning bör få silverpriset på fall. Silver har åter visat sig följa guldets rörelser men med en klart högre volatilitet. Kort silver är därför en av de bästa positionerna för en Fedhöjning.

Jordbruk

Jordbruk 2015Normaliseringen fortsätter

Vi har ändrat mycket lite i vår syn på soja, vete och majs. Det stora temat där priserna håller på att normalisera sig efter torkan i USA 2012 är fortfarande aktuellt. Det tar flera år att återställa globala säkerhetslager och i den processen finns alltid ett inslag av riskpremie i priserna som successivt handlas ut. I det spelet är majs och soja de två av de tre stora grödorna som kommit närmst sina gamla prisnivåer och produktionskostnad. Ett nytt år av stigande globala lager kan dock pressa även dessa grödor ytterligare.

Vete stiger på starkare USD

Till skillnad från USD-noterade råvaror så stiger det europeiska vetet handlat i EUR när USD blir allt starkare. De stora lagren i USA avsedda för exportmarknaden blir allt mindre attraktiva med en högre värderad USD då så gott som alla importörer inte är USD-lännä, kanske inte men det blir lite konstigt om vi der. Det dyra USD-noterade USA-vetet ökar attraktionen i europeisk EUR-noterat vete och har lett till en prisuppgång i år. Trenden har förstärkts av torrt väder i USA just under den känsliga perioden på våren.

Inte ett givet säljläge i vete

Även om vi tror att riskpremien för torrt väder kommer gå ner fram till skörd så är trenden med starkare USD mot EUR här för att stanna detta år. SHB har en prognos där växelkursen ska gå mot paritet på 12 månaders sikt. Det betyder att efterfrågan på Europeisk vete kan komma att överraska och det kan komma bättre säljlägen i vete närmre sommaren.

SHB Råvaruplanket är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top