Rabobank spår stagnerande spannmålspriser i USA

Odling av spannmål i Argentina

I sin nya tioåriga Outlook för majs, sojabönor och vete, spår RaboResearch Food & Agribusiness stagnerande spannmålspriser i USA eftersom odlingsavkastningen ökar. Detta kommer att uppväga den minskade arealen samtidigt som efterfrågan spås förbli konstant under de kommande åren.

”De nuvarande utmaningarna för lönsamhet kommer sannolikt fortsätta för radproducenter,” sade huvudförfattaren Stephen Nicholson. ”Amerikanska jordbrukare kommer att behöva bli lågkostnadsproducenter om deras långsiktiga planer inkluderar odling av någon av dessa grödor.

Mångfald kommer att fortsätta vara en bra strategi för att fånga upp eventuella stigande spannmålspriser och hålla produktionskostnaderna nere. Möjligheterna till specialpremier som livsmedelskvalitet, högpremiumvete eller ekologiskt spannmål kommer att fortsätta att vara attraktiva för att öka intäkterna. ”

En stor försörjningschock, från ett annat större väderår, till exempel, kan orsaka stora pris- och arealreaktioner. Dessa reaktioner skulle troligen bara inverka ett år eller två innan areal och priserna återgår till den långsiktiga trenden, sade Rabobank.

Handelskriget påverkar sojabönor

Handelskriget mellan USA och Kina kommer att fortsätta påverka amerikanska sojabönor, och effekterna kan kvarstå även efter att en överenskommelse har nåtts.

”Som förväntat har handelskriget haft den största påverkan på sojabönspriset av alla grödor ”, säger Nicholson, senior spannmåls- och oljefröanalytiker med Rabo AgriFinance. ”Handelskriget har enbart minskat det genomsnittliga nationella priset som betalats till sojabönbönder med 1 $ till 1,50 $ per bushel. Utbrott av den afrikanska svinpesten (ASF) – har bidragit med ytterligare 50 cent till en dollar i minskade priser.”

Även om de amerikanska och kinesiska regeringarna löser sin handelstvist, räknar RaboResearch med att efterfrågan kommer att minska på grund av de långvariga effekterna av ASF, nämligen långsam eller begränsad återuppbyggnad av grisflockarna i Kina och Sydostasien. Om antalet pråmbelastningar till Kina fortsätter att dröja visar RaboResearch-analysen en 75-procentig sannolikhet att priserna på sojabönor kommer att förbli under $ 9,60 per bushel.

Inte samma effekter på majs och vete

Handelskriget med Kina och svinpesten påverkar inte utsikterna för majs och vete. Istället påverkas dessa grödor av ”överutbud, oförändrad inhemsk användning, ingen eller liten tillväxt i exporten och ökad global handelskonkurrens”, enligt RaboResearch-rapporten.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top