Priset på palmolja faller till det lägsta på 9 månader

Odling av palmolja

Det var inte många veckor sedan som det uppstod en brist på matolja i många delar av världen och en del producerande länder införde olika former av exportbegränsningar. Nu har marknaden svängt och palmoljan har nått sin lägsta prisnivå på 9 månader och handlas under 4300 malaysiska ringgit (MYR) per ton. I Indonesien har exportpriset gått ner från 575 USD till 488 USD. I Malaysia har produktionen stigit kraftigt, men exporten både jämfört med tidigare månad och år. De ekonomiska utsikterna i världen har försämrats vilket minskar efterfrågan. Lägre priser ger samtidigt en viss lättnad till de länder som drabbats hårt av stigande matpriser och det ger även en viss lättnad till ekonomin i stort.

    scroll to top