Följ oss

Nyheter

Potatis, den enda råvaran som har handlats till noll

Publicerat

den

Potatisar

Huruvida denna historia är sann eller inte kan vi inte garantera, men en av de första sakerna som vi hörde då vi började med råvaror var just denna historia om hur terminskontrakten på potatis handlats till noll, och att de till och med gick till leverans på den nivån.

Potatisar i hinkFör många år sedan handlades potatis på Chicago Mercantile Exchange, i form av terminskontrakt. Ett år var skörden extremt god, den var så stor att priset på potatis, i alla fall terminen för frontmånaden, föll ned till noll. En vän av ordningen frågar sig varför någon skulle vilja sälja något så pass billigt som till noll cent. Vi ställde samma fråga, och fick en förklaring som hjälpte oss att förstå hur råvarumarknaderna fungerar. Cost-of-carry, kostnaden för att äga en fysisk råvara fram till leverans. Cost-of-carry utgör till exempel ränta, lagringskostnader och försäkring. Den som är lång, det vill säga äger den fysiska råvaran, är den som betalar dessa kostnader. I detta fall var det bland annat potatisodlare, och potatishandlare som ägde stora mängder potatis som de behövde bli av med innan den ruttnade bort.

Vad som sedan hände var att de handlare som ”köpte”, eller i alla fall tog leverans av potatis på noll cent nu hade en uppsjö av potatis. Dessa handlare tog sedan, enligt berättelsen, den potatis som var förpackad i jutesäckar, och tömde den i Lake Michigan. De jutesäckar som de sedan hade över sålde de sedan, vilket gjorde att potatisköparna lyckades med att göra en vinst på en marknad som flödade över av potatis. Sensmoralen i denna historia, vare sig den är sann eller inte, är att en duktig råvaruhandlare kan finna värden och göra vinster i alla typer av marknadsklimat.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära