Följ oss

Nyheter

NordLink öppnas den här veckan

Publicerat

den

Vindkraftverk

Veckans kommentar om elmarknaden v. 50 2020

Entelios

Via den havsbaserade strömkabeln Nordlink, mellan södra Norge och nordvästra Tyskland, förstärks banden även fysiskt med den europeiska energimarknaden. Trots det är prisskillnaden stor mellan Norden och övriga Europa.

Priser går i olika riktningar

På den nordiska marknaden ser vi stigande spotpriser samtidigt som terminspriserna sjunker. Det finns också en stor skillnad mellan de europeiska terminspriserna som stiger medan de nordiska priserna faller.

Sett ur ett globalt perspektiv pekar energipriserna uppåt, vilket drar upp europeiska terminspriser på el. I Norden verkar marknadsaktörerna rikta blickarna i en helt annan riktning. Baserat på prisrörelser tolkas det som att de nordiska marknadsaktörerna förväntar sig ett stort energiöverskott under de kommande åren och att priserna i Norden bör hållas låga för att kunna stimulera exporten av stora mängder kraft. Detta gäller sannolikt inte bara för den kommande vintern utan även för många år framöver.

Nordlink en viktig tillgång

Den nya kraftförbindelsen mellan Norge och Tyskland kommer att driftsättas (test) den här veckan. Ansökan om konstruktion av denna kabel lämnades in redan 2011 och ett investeringsbeslut togs fyra år senare. Ordinarie drift förväntas ske i slutet av första kvartalet 2021.

Kabeln har en kapacitet på 1400 MW, vilket innebär att den i princip kan förflytta 1,4 GWh (1,4 miljoner kWh) per timme, vilket i teorin motsvarar laddning av 14 000 fordon av märket Tesla per/tim.

Nordlink tillför ökad tillgång på ström, men som en del av den nordiska kraftmarknaden är denna kapacitet inte särskilt stor i jämförelse. Det skulle till exempel ta över ett och ett halvt år att exportera kraft motsvarande det energiöverskott som för närvarande finns i vattenreservoarerna (20 TWh över det normala) om elflödet hade gått ut varje timme kontinuerligt.

I den situation som de nordiska länderna nu befinner sig, förväntas det bli mycket export på denna kabel (liksom de andra kablarna som är anslutna till de nordiska länderna). Eftersom den nya kabeln ansluts till en del av Tyskland som har tillgång till extremt stora mängder vindkraft, kommer kabeln att bestå av både import och export. Enkelt uttryckt kan man säga att vi kan exportera när priserna är höga i Europa och importera när priserna är låga.

Veckans siffror

Hydrologisk balans: + 20,4 TWh (- 2,0 TWh)
Systempris: 18,19 €/MWh (+ 7,67 €/MWh)
Terminpris YR-21: 16,90 €/MWh (- 3,75 €/MWh)

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära