Connect with us

Nyheter

NordLink öppnas den här veckan

Published

on

Vindkraftverk

Veckans kommentar om elmarknaden v. 50 2020

Entelios

Via den havsbaserade strömkabeln Nordlink, mellan södra Norge och nordvästra Tyskland, förstärks banden även fysiskt med den europeiska energimarknaden. Trots det är prisskillnaden stor mellan Norden och övriga Europa.

Priser går i olika riktningar

På den nordiska marknaden ser vi stigande spotpriser samtidigt som terminspriserna sjunker. Det finns också en stor skillnad mellan de europeiska terminspriserna som stiger medan de nordiska priserna faller.

Sett ur ett globalt perspektiv pekar energipriserna uppåt, vilket drar upp europeiska terminspriser på el. I Norden verkar marknadsaktörerna rikta blickarna i en helt annan riktning. Baserat på prisrörelser tolkas det som att de nordiska marknadsaktörerna förväntar sig ett stort energiöverskott under de kommande åren och att priserna i Norden bör hållas låga för att kunna stimulera exporten av stora mängder kraft. Detta gäller sannolikt inte bara för den kommande vintern utan även för många år framöver.

Nordlink en viktig tillgång

Den nya kraftförbindelsen mellan Norge och Tyskland kommer att driftsättas (test) den här veckan. Ansökan om konstruktion av denna kabel lämnades in redan 2011 och ett investeringsbeslut togs fyra år senare. Ordinarie drift förväntas ske i slutet av första kvartalet 2021.

Kabeln har en kapacitet på 1400 MW, vilket innebär att den i princip kan förflytta 1,4 GWh (1,4 miljoner kWh) per timme, vilket i teorin motsvarar laddning av 14 000 fordon av märket Tesla per/tim.

Nordlink tillför ökad tillgång på ström, men som en del av den nordiska kraftmarknaden är denna kapacitet inte särskilt stor i jämförelse. Det skulle till exempel ta över ett och ett halvt år att exportera kraft motsvarande det energiöverskott som för närvarande finns i vattenreservoarerna (20 TWh över det normala) om elflödet hade gått ut varje timme kontinuerligt.

I den situation som de nordiska länderna nu befinner sig, förväntas det bli mycket export på denna kabel (liksom de andra kablarna som är anslutna till de nordiska länderna). Eftersom den nya kabeln ansluts till en del av Tyskland som har tillgång till extremt stora mängder vindkraft, kommer kabeln att bestå av både import och export. Enkelt uttryckt kan man säga att vi kan exportera när priserna är höga i Europa och importera när priserna är låga.

Veckans siffror

Hydrologisk balans: + 20,4 TWh (- 2,0 TWh)
Systempris: 18,19 €/MWh (+ 7,67 €/MWh)
Terminpris YR-21: 16,90 €/MWh (- 3,75 €/MWh)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära