Följ oss

Nyheter

Järnmalm, råvarusektorns expresståg

Publicerat

den

Priset på järnmalm

Det talas om ett järnmalmspris över 150 USD per ton, efter det att priset varit upp över 145 USD per ton. Det är den högsta nivån sedan den 12 mars 2013. Till och med den mer lågkvalitativa 58-procentiga järnmalmen handlas till den högsta nivån på sju år.

Järnmalmspriset i USD per ton.

Tre faktorer som påverkar

Sedan fyra månader blomstrar Kinas stålindustri. Denna tillförs nu mer än 90 miljoner ton per månad, som transporteras från fabriker, vilket visar att Kina är tillbaka på marknaden.

Två, det har skett ytterligare en nedgång i järnmalmslagren i kinesiska hamnar. Lagren i de 45 hamnar som undersöktes sjönk till totalt 1,6 miljoner ton förra veckan. Detta kommer vid en tidpunkt då stålverk vill fylla på med järnmalm och andra insatsvaror.

Brasilianska Vale meddelade i förra veckan att företaget avskaffat sitt mål för järnmalmsproduktion för 2020. Detta kommer sannolikt att förvärra problemet med hamnlagren. Vad som är värre är att det brasilianska företaget indikerade att saker och ting inte skulle bli så mycket bättre 2021.

Rusning efter kinesiska järnmalmsterminer

Ovanstående punkter ledde till en rusning på inhemska kinesiska börser där terminspriset  på järnmalm blev så högt som 149 USD per ton. En rapport från Kina noterade att Dalian Commodity Exchange instruerade sina medlemmar att de skulle handla järnmalm på ett ”rationellt och efterlevande sätt”.

Statistik från Commonwealth Bank of Australia berättar om hur väl den kinesiska ekonomin har återhämtat sig. Kina står vanligtvis för cirka 70 % av den globala sjöburna importen av järnmalm. Under de första nio månaderna 2020 var Kinas intag 76 %, vilket utan tvekan återspeglar dess återhämtning medan de flesta utvecklade ländernas ekonomierna kämpade (och fortfarande kämpar) med effekterna av COVID-19.

Kinas tillverkningsindustri driver efterfrågan på malm

I november steg Kinas inköpschefsindex till 52, där 50 är nivån som skiljer tillväxt från fallande produktion. Den siffran var mycket bättre än konsensusprognoser.

En annan regelbunden undersökning, exportaktiviteten i Kina, visade den högsta nivån på 10 år i november 2020. Siffran stannade på 54,9.

Kina fortsätter att investera kraftigt i infrastruktur. För tre veckor sedan tillkännagav Kina till exempel byggandet av en ny 1100 km lång järnvägslinje från Sichuan-provinsen till Lhasa, Tibet. Infrastruktur står för så mycket som 25 procent av efterfrågan på kinesiskt stål.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära