Följ oss

Nyheter

Liquid Wind ska bygga 80 anläggningar som vardera producerar 100 000 ton e-metanol per år

Publicerat

den

Anläggning från Liquid Wind som procuerar e-metanol

Liquid Wind förstärker sitt partnerskap med branschledande aktörer för att öka produktionskapaciteten av elektrobränslen till sjöfarten. Partnerskapet bygger på ett mångårigt och framgångsrikt samarbete, som bland annat resulterat i världens första kommersiella elektrobränsleanläggning FlagshipONE (med ett investeringsbeslut i 2022). Nästa steg i samarbetet är att utveckla 80 standardiserade, modulariserade 100 000 tons elektrobränsleanläggningar till 2030. Dessa anläggningar beräknas minska koldioxidutsläppen med 14 miljoner ton CO2 per år.

Målsättningen är att etablera ytterligare tio så kallad Core eMethanol Plants (CMP) för produktion av elektrobränsle före slutet av 2027. Detta kommer att innebära en markant ökad produktionskapacitet och global tillgång av elektrobränslen samt kraftfull reduktion av koldioxidutsläpp.

Partnerskapet ska fortsätta leverera branschledande och byggnadsklara elektrobränsleanläggningar som går snabbare att utveckla, transportera, bygga och driftsätta; baserat på parternas ledande teknik och modulär design. Genom att samla partnernas tekniska kunnande under ett tak kommer partnerskapet att bädda för innovativa och effektiva lösningar för sjöfart, flyg och andra industriella applikationer.

Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind, förklarar:

“Vi har haft ett utmärkt samarbete med våra “community partners” under flera år nu. Med några partners började vi jobba redan 2018 och det är riktigt roligt att vi nu kan intensifiera vårt samarbete och höja nivån både på integration and öppenhet. Mycket har hänt sedan 2018 både med Liquid Wind, och på marknaden. De kommande åren kommer att innebära mycket spännande och värdeskapande arbete tillsammans.”

Eric Klein, försäljningsdirektör för Europa på Siemens Energy, säger:

”Vi vill bygga vidare på den framgångsrika grunden för vårt partnerskap om FlagshipONE och förstärka den genom att introducera en förbättrad och ytterligare skalad design för nästa generation av eMethanol-anläggningar.”

Julien Gennetier, VP Energy Division på Alfa Laval, fortsätter:

”Vi är mycket glada över att vara en del av detta viktiga elektrobränsleprojekt som är en viktig byggsten för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten och den övergripande strävan att nå nettonollutsläpp. Vi tror starkt på partnerskap för att vinna den tävlingen och utveckla rätt lösning från början. Därför ser vi fram emot att driva och påskynda denna omvandling tillsammans med Liquid Wind och partners, utveckla och implementera innovativa lösningar och bidra med vår unika expertis inom värmeöverföring och energioptimering på Alfa Laval.”

Aniruddha Sharma, ordförande och VD för Carbon Clean, tillägger:

”Vårt fortsatta partnerskap med Liquid Wind visar vilken roll koldioxidavskiljning måste spela för att minska koldioxidutsläppen i sektorer som är svåra att få bort, till exempel sjöfarten. Carbon Clean’s modulära teknik för avskiljning av koldioxid från punktkällor är det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att minska koldioxidutsläppen i många branscher, och den kommer att spela en viktig roll för att påskynda eMethanol-anläggningar. Jag ser fram emot att samarbeta med de andra branschledarna i många fler projekt framöver – och att visa upp U i CCUS som ett perfekt exempel på användning.”

Sundus Cordelia Ramli, Chief Commercial Officer P-to-X, Topsoe, avslutar:

”På Topsoe är vi glada över att samarbeta med andra ledare inom utfasning av fossila bränslen i detta projekt, som driver en snabbare övergång till en hållbar sjöfartsindustri. Den kraftiga ökningen av koldioxidutsläppen inom sjöfartssektorn (till 5% 2022) är en stark påminnelse om hur brådskande vårt kollektiva uppdrag är. Inspirerade av Liquid Winds visionära strategi och förenade av projektledarnas pionjäranda står vi redo att visa att den teknik som finns tillgänglig idag kan driva på en snabb övergång till en mer hållbar framtid för sjöfarten. Tiden för förändring är nu. Detta projekt är ett exempel på de snabba framsteg som är möjliga genom branschövergripande samarbete, och vi är djupt hedrade över att få stå i spetsen för denna avgörande omvandling.”

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära