Följ oss

Nyheter

Liquid Wind ska bygga 80 anläggningar som vardera producerar 100 000 ton e-metanol per år

Publicerat

den

Anläggning från Liquid Wind som procuerar e-metanol

Liquid Wind förstärker sitt partnerskap med branschledande aktörer för att öka produktionskapaciteten av elektrobränslen till sjöfarten. Partnerskapet bygger på ett mångårigt och framgångsrikt samarbete, som bland annat resulterat i världens första kommersiella elektrobränsleanläggning FlagshipONE (med ett investeringsbeslut i 2022). Nästa steg i samarbetet är att utveckla 80 standardiserade, modulariserade 100 000 tons elektrobränsleanläggningar till 2030. Dessa anläggningar beräknas minska koldioxidutsläppen med 14 miljoner ton CO2 per år.

Målsättningen är att etablera ytterligare tio så kallad Core eMethanol Plants (CMP) för produktion av elektrobränsle före slutet av 2027. Detta kommer att innebära en markant ökad produktionskapacitet och global tillgång av elektrobränslen samt kraftfull reduktion av koldioxidutsläpp.

Partnerskapet ska fortsätta leverera branschledande och byggnadsklara elektrobränsleanläggningar som går snabbare att utveckla, transportera, bygga och driftsätta; baserat på parternas ledande teknik och modulär design. Genom att samla partnernas tekniska kunnande under ett tak kommer partnerskapet att bädda för innovativa och effektiva lösningar för sjöfart, flyg och andra industriella applikationer.

Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind, förklarar:

“Vi har haft ett utmärkt samarbete med våra “community partners” under flera år nu. Med några partners började vi jobba redan 2018 och det är riktigt roligt att vi nu kan intensifiera vårt samarbete och höja nivån både på integration and öppenhet. Mycket har hänt sedan 2018 både med Liquid Wind, och på marknaden. De kommande åren kommer att innebära mycket spännande och värdeskapande arbete tillsammans.”

Eric Klein, försäljningsdirektör för Europa på Siemens Energy, säger:

”Vi vill bygga vidare på den framgångsrika grunden för vårt partnerskap om FlagshipONE och förstärka den genom att introducera en förbättrad och ytterligare skalad design för nästa generation av eMethanol-anläggningar.”

Julien Gennetier, VP Energy Division på Alfa Laval, fortsätter:

”Vi är mycket glada över att vara en del av detta viktiga elektrobränsleprojekt som är en viktig byggsten för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten och den övergripande strävan att nå nettonollutsläpp. Vi tror starkt på partnerskap för att vinna den tävlingen och utveckla rätt lösning från början. Därför ser vi fram emot att driva och påskynda denna omvandling tillsammans med Liquid Wind och partners, utveckla och implementera innovativa lösningar och bidra med vår unika expertis inom värmeöverföring och energioptimering på Alfa Laval.”

Aniruddha Sharma, ordförande och VD för Carbon Clean, tillägger:

”Vårt fortsatta partnerskap med Liquid Wind visar vilken roll koldioxidavskiljning måste spela för att minska koldioxidutsläppen i sektorer som är svåra att få bort, till exempel sjöfarten. Carbon Clean’s modulära teknik för avskiljning av koldioxid från punktkällor är det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att minska koldioxidutsläppen i många branscher, och den kommer att spela en viktig roll för att påskynda eMethanol-anläggningar. Jag ser fram emot att samarbeta med de andra branschledarna i många fler projekt framöver – och att visa upp U i CCUS som ett perfekt exempel på användning.”

Sundus Cordelia Ramli, Chief Commercial Officer P-to-X, Topsoe, avslutar:

”På Topsoe är vi glada över att samarbeta med andra ledare inom utfasning av fossila bränslen i detta projekt, som driver en snabbare övergång till en hållbar sjöfartsindustri. Den kraftiga ökningen av koldioxidutsläppen inom sjöfartssektorn (till 5% 2022) är en stark påminnelse om hur brådskande vårt kollektiva uppdrag är. Inspirerade av Liquid Winds visionära strategi och förenade av projektledarnas pionjäranda står vi redo att visa att den teknik som finns tillgänglig idag kan driva på en snabb övergång till en mer hållbar framtid för sjöfarten. Tiden för förändring är nu. Detta projekt är ett exempel på de snabba framsteg som är möjliga genom branschövergripande samarbete, och vi är djupt hedrade över att få stå i spetsen för denna avgörande omvandling.”

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Nyheter

Gruvstart under 2024 för Botnia Exploration

Publicerat

den

Guld på Botnia Explorations marker

Med förväntningar om produktionsstart under 2024 och goda möjligheter för positiva nyheter när den nya lönsamhetsstudien presenteras gör Analysguiden fortsatt positiv till aktien.

Nu är arbetet med att starta guldbrytning i Fäbodtjärn i full gång efter att alla tillstånd är på plats. Positivt är att ett avtal om anrikning av malmen tecknades under januari med Dragon Mining. Botnia tar nu steget från att vara ett prospekteringsbolag till gruvdrift och guldproduktion. Efter att Botnias start av malmbrytning i Fäbodtjärn förskjutits under flera år, främst på grund av långsam hantering från berörda myndigheter, har nu knutarna lösts.

Miljötillståndet för guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken vann laga kraft redan i slutet av 2021. Konstruktion och uppstart sinkades dock, bland annat av att Bergsstaten dröjde med återkoppling för markanvisning. Markanvisning, ett krav för att påbörja markarbeten, vann laga kraft i mars 2023. Botnia bedömer nu att rampdrivning kommer starta under våren 2024.

Under andra kvartalet 2023 ställde Botnia ut en säkerhet för efterbehandling och återställning motsvarande 4,4 Mkr som har godkänts och vunnit laga kraft av Mark- och miljödomstolen. Därmed har markberedningsarbeten kunnat påbörjas.
Botnia bedömer nu att malmleveranser kan komma att starta under hösten 2024. Fäbodtjärn klassas som en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndigheter.

Ny genomförbarhetsstudie på gång

Botnia uppdaterar för närvarande den genomförbarhetsstudie (feasibility study) som gjordes under 2018 och som befintliga beräkningar kring intäkter, kostnader och kassaflöden baseras på. Sedan studien gjordes för fem år sedan har ett flertal parametrar väsentligt förändrats. Det guldpris den befintliga studien baseras på uppgick till 364 tkr/kg. Nuvarande guldpris är omkring 690 tkr/kg. Den uppdaterade studien väntas vara klar under våren.

Ett grundantagande vid 2018 års studie var att malmen skulle bearbetas i Bolidenägda Rönnskärsverken. Nu har i stället ett avtal tecknats om bearbetning i Svartlidenverket som ägs av Dragon Mining. Vidare har brytningsplanerna modifierats sedan 2018. Kostnadskalkylen för brytning och produktion har också förändrats, drivet av en högre inflation. Sammantaget är vår bedömning att den uppdaterade studien kommer att visa att det högre guldpriset mer än väl kommer att kompensera för prognosticerade kostnadsökningar.

Produktionsstart 2024 ger potential

Aktien har tappat initialt under 2024 men visar en uppgång om cirka 50% sedan ett år. Med förväntningar om produktionsstart under 2024 och goda möjligheter för positiva nyheter när den nya lönsamhetsstudien presenteras gör oss fortsatt positiva och vi ser en potential i aktien. Vi avvaktar dock den uppdaterade studien för att redovisa nya prognoser över kassaflödesutvecklingen.

Fortsätt läsa

Populära