Följ oss

Nyheter

Uniper satsar på att tillverka e-metanol i Östersund

Publicerat

den

Schema över hur el och infångad koldioxid blir e-metanol

Uniper ska producera hållbart elektrobränsle i Östersunds kommun, i en satsning som fått namnet NorthStarH2. För att säkra tillgången till mark och elnätsanslutning har Uniper och Jämtkraft undertecknat avtal. Det meddelade företagen tidigare i veckan.

– Uniper är fast beslutna att öka takten i energiomställningen och NorthStarH2 kan spela en nyckelroll för omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Johan Svenningsson, Unipers Sverigechef.

Industrin, som är tänkt att etableras intill kraftvärmeverket i Lugnvik, syftar till att tillverka elektrobränslet e-metanol från förnybar vätgas och infångad biogen koldioxid. Tekniken kommer vara en viktig pusselbit för att kunna ställa om transportsektor och tillverkningsindustri. NorthStarH2 kan därför bidra till att Sverige kan nå klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045.

– Jämtkraft har under flera år undersökt förutsättningarna för produktion av förnybara elektrobränslen med hjälp av biogen koldioxid från kraftvärmeverket och vätgas framställd från förnybar el. Det känns väldigt bra att Uniper vill utveckla en sådan anläggning i samarbete med Jämtkraft, säger Ylva Andersson, vd Jämtkraft.

Tack vare tillgången på förnybar el, biogen koldioxid från kraftvärmeverket, vatten, samt en utbyggd infrastruktur i form av både väg och järnväg, har Östersund goda förutsättningar för produktionsanläggningen. Dessutom finns vilja från både Östersunds kommun och Jämtkraft om att vara med och driva på den gröna omställningen, vilket är en förutsättning för att lyckas med ett projekt av den här storleken.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Fullt utbyggt skulle e-metanolen, som kan produceras i Östersund, kunna reducera Sveriges fossila koldioxidutsläpp genom att återanvända 160 000 ton biogen koldioxid per år. Målsättningen är även att så långt som möjligt använda cirkulära lösningar, till exempel att restvärme från industrin ska kunna återvinnas. Dessutom kommer industrin kunna öka regionens attraktivitet genom bland annat nya affärs- och arbetstillfällen.

I och med undertecknandet av avtalen mellan Uniper och Jämtkraft fortsätter nu arbetet för att etablera Unipers produktionsanläggning.

En av flera satsningar på e-metanol längs Norrlandskusten

Det kan vara värt att tillägga att Unipers satsning i Östersund bara är en av flera satsningar på produktion av e-metanol längs Norrlandskusten. Liquid Wind som bygger produktionsanläggningar tillsammans med och åt partners har annonserat planer i flera städer längs Norrlandskusten.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära