Följ oss

Nyheter

Shell drar sig ur satsningen på att göra fossilfritt flygbränsle i Sverige

Publicerat

den

För två är sedan inledde Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech tillsammans en satsning för att göra världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle, så kallat elektrobränsle i Sverige. Man inledde med att undersöka möjligheterna och sedan skulle ett investeringsbeslut tas och målet var att börja producera 2026-2027.

Nu har dock Shell valt att dra sig ur. Det är inte helt oväntat då Shell lade om sin strategi förra året. Shell skulle åter börja fokusera på lönsamma affärer inom oljeindustrin och skala ner kostsamma och olönsamma satsningar på förnybart.

Vattenfall ger inte upp och ser sig om efter en ny partner.

”När nya tekniker undersöks, som i HySkies, kan det ske justeringar i tidiga skeden av projekt, som till exempel i genomförbarhetsstudiefasen. Vattenfall tror dock starkt på möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från tung industri i Forsmarksregionen, och vi kommer att fortsätta våra undersökningar för att identifiera potentiella lämpliga partner för att ansluta sig till våra ambitioner i riktning mot en fossilfri framtid”, säger Per Sundell, senior affärsutvecklare på Vattenfall.

Företagen säger upp avtalet som skulle gett finansiering från EU

Projektet hade säkrat ett avtal om finansiering från EU:s innovationsfond, men när Shell nu lämnar så är företagen överens om att säga upp det avtalet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det hela var annars en intressant sammanslutning. Vattenfall skulle stå för den fossilfria elektriciteten, Shell skulle producera och distribuera bränslet, som skulle produceras med teknik från det världsledande företaget LanzaTech och sedan skulle SAS köpa bränslet.

Det är bara att hoppas att någon ny grupp företag kan komma samman. Elektrobränslen är intressanta, inte minst för att produktionen är skalbar.

Elektrobränsle i Sverige

Detta projekt var dock långt från det enda inom elektrobränsle i Sverige. I städerna längs norrlandskusten byggs och planeras det för produktionsanläggningar som ska göra fartygsbränsle på liknande sätt. På västkusten har Vattenfall och St1 planer på att göra elektrobränsle för flyg.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära