Följ oss

Nyheter

Kaffemarknaden under Coronaviruset

Publicerat

den

Kaffebönor i säck

Läget på kaffemarknaden skiljer sig mycket mellan de olika länderna i Latinamerika. Brasilien är den största och effektivaste producenten i Latinamerika följt av Colombia. Trots att det internationella priset på kaffe har varit lågt och mycket volatilt den senaste tiden, är Brasiliens produktionskostnader de lägsta i regionen. Samtidigt har växelkursen gjort det möjligt för brasilianska jordbrukare att ha den högsta inkomsten i regionen, kanske i världen. Colombia har också gynnats av sin växelkurs, delvis på grund av oljepriser, som den colombianska ekonomin är mycket beroende av.

Kaffebönor i säck

I de flesta andra länder i Latinamerika har låga kaffepriser allvarligt påverkat jordbrukarnas inkomst. Enligt representanter för kaffeodlare i Centralamerika har detta också bidragit till migrationen till USA.

Kaffe, särskilt Arabica, är mycket känsligt för klimatvariationer. Förändringarna i regnmönster, molntäckning och ljusstyrka har en mycket djup inverkan på kaffeproduktionen vad gäller volym och kvalitet. Förutom det faktum att blommande, och därmed bönantalet, kan påverkas negativt av klimatvariationer, kan förändringar i sådana saker som luftfuktighetsnivåerna leda till en utbredd sjukdom.

Till exempel kan hög luftfuktighet resultera i en ökning av kaffebladrost medan överdriven torka skapar miljön för att den insekten som heter coffee berry borer ska vara närvarande. Båda är potentiellt katastrofala för kaffeproduktionen.

Påverkar Coronaviruset konsumtionen av kaffe?

Konsumtionen är en fråga som är oroande i branschen. Rädslan är att på kort sikt kan budgetmedvetna konsumenter fortsätta dricka kaffe men byta till billigare märken. Det antas också att när situationen återgår till det normala kommer efterfrågan på kaffe av hög kvalitet att återkomma och kanske bli ännu starkare. Undersökningar som har gjorts av den colombianska kaffeodlarorganisationen Federacion de cafeteros indikerar att 67 procent av deltagarna trodde att när situationen återgår till normala förhållanden kommer efterfrågan på specialkaffe kommer att vara densamma eller högre än innan COVID-19.

Deltagarna trodde emellertid att detta kommer att ske först i slutet 2021. Detta kommer att ha en inverkan på högkvalitativa kaffeproducenter som Colombia, Guatemala, Costa Rica och Honduras, som kanske på kort sikt inte kan uppnå de premier de förväntade sig.

Det finns ett antal faktorer som påverkar premiumkaffe

  1. Många stora kaféer som konsumerar kaffe av hög kvalitet har för närvarande begränsad drift;
  2. många små och oberoende kaféer som köper premiumkaffe kanske inte överlever den nuvarande krisen;
  3. konsumenter kan komma att minska sina utgifter och byta till billigare märken; och
  4. förutom kaféer är det många restauranger, hotell etc som erbjuder kaffe med högt värde som kanske inte överlever eller kan tvingas arbeta med många begränsningar.

Vad kommer att hända med efterfrågan på lång sikt?

Experter tror att efterfrågan kommer att fortsätta vara stark när krisen är över. Coronavirus-pandemin har orsakat enorma ekonomiska smärtor och störningar i Latinamerika och runt om i världen.

Försäljningsfallet var så allvarligt att grossistpriset på arabica-kaffebönor till och med sjönk under 1 US dollar per pound på New York ICE-börsen i början av februari. Detta är ett prisfall på mer än 30 procent från vad kaffepriset var i slutet av december. I mitten av april höjdes emellertid varningsflaggor för att priset på kaffe skulle kunna öka kraftigt till följd av pandemin och de resebegränsningar som såg ut att göra att kaffeplockarna inte kunde ta sig till kaffeplantagerna.

Några månader senare kan det konstateras att det inte blev riktigt så illa som befarat för konsumenterna, även om det på många hålla ser illa ut för kaffeodlarna.

Arabica-priserna bestäms av Intercontinental Exchange (ICE) terminskontrakt. Priserna har varit extremt instabila under några år nu, delvis på grund av situationen med utbud och efterfrågan, men också på grund av finansiella spekulationer. Kaffepriserna har mest varit låga under många år. 1982 varierade kaffepriserna mellan 1,18 dollar per pound och 1,41 dollar per pound.

Den 22 juni 2020 stängde kaffepriset på 0,98 dollar per pound på New York-börsen. Vad detta totalt sett betyder är att – beroende på faktorer som inhemsk inflation och växelkurser – har jordbrukare i vissa länder tappat mer än 70 procent av sin köpkraft. Hittills har pandemin inte drivit kaffepriserna nedåt. Det är emellertid för tidigt att säga hur vissa aspekter av kaffeefterfrågan kommer att bete sig eller påverkan på producenterna.

Har konsumtionsmönstret av kaffe ändrats?

Det är inte helt klart om konsumtionsmönstret av kaffe har ändrats. Ursprungligen ökade kaffeefterfrågan från rostare; men det är ännu inte klart om det berodde på panikköp eller en faktisk ökning av konsumtionen. När situationen går tillbaka till det normala kommer vi att ha en tydligare idé.

Det fanns ingen brist på arbetskraft i Colombia, men i början av skörden i slutet av mars fanns det oro för att reseförbudet skulle kunna påverka kaffeskörden. Vid denna tidpunkt har mer än 95 procent av skörden på medellång sikt (”mitaca” eller ”traviesa”) skördats. Mer än 94 procent av jordbrukarna sa i maj att de inte hade några problem med arbetskraften.

När det gäller produktion försenades ”mitakan” några veckor på grund av väder, och lite kaffe plockas fortfarande. Förväntningen är att produktionen under första halvåret kommer att vara cirka 6,5 miljoner påsar med 60 kilo, vilket står för cirka 45 procent av årets produktion. Saker kan snabbt förändras inom jordbrukssektorn. Men om trenderna håller bör produktionen 2020 vara cirka 14,2 till 14,6 miljoner säckar, i överensstämmelse med tidigare år. Kaffe som produceras bör inte förväxlas med exporterat kaffe, eftersom det finns en del konsumtion i Colombia.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

USAs oljeproduktion tangerar all time high

Publicerat

den

US Energy Information Administration släppte igår den senaste statistiken för oljebranschen i USA, den för juli månad. Den visar att produktionen har fortsatt att stiga och var uppe i 12,991 miljoner fat per dag, vilket bara är ett avrundningsfel lägre än den högsta produktionen någonsin på 13 miljoner fat per dag som skedde i november 2019. Produktionen föll kraftigt i början av covid-19-pandemin men har sedan åter stigit. För att sätta 13 miljoner fat per dag i ett sammanhang så kan tilläggas att i slutet av 2016 så var produktionen omkring 8,5 miljoner fat per dag.

Bloomerg skriver att den största produktionsökningen kom från Texas där den nya högstanoteringen på 5,63 miljoner fat per dag gjordes. Produktionsökningen i USA kom trots att antalet riggar har minskat med 20 procent sedan slutet av november 2022. Man bör inte förvänta sig att produktionen ska fortsätta stiga i någon märkbar omfattning från dessa rekordnivåer då oljeproducenterna i USA numera fokuserar på att göra så stora vinster som möjligt, inte på att producera så mycket olja som möjligt.

Det kan tilläggas att som Råvarumarknaden.se rapporterade tidigare i månaden så har USAs produktion av flytande bränslen passerat tidigare rekord med bred marginal. Då räknas även flytande produkter från naturgas och biobränslen in.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vete, ett problem för många länder

Publicerat

den

Vete

Malaysia rustar för ytterligare prisökningar och brist på vetemjöl när exportörernas konflikter och inhemska problem förlängs medan extremväder hotar. Ministeriet för inrikeshandel och levnadskostnader försäkrar att den nuvarande tillgången på vetemjöl inom landet förblir ”hanterad och stabil”.

Rysslands krig i Ukraina skadar en global ekonomi som redan drabbats av covid-19-pandemin.

Eftersom båda länderna är bland världens viktiga spannmålsproducenter och exportörer, kämpar importörer efter alternativa källor till vete, eftersom mjöl är en basingrediens i baslivsmedelsprodukter i många länder.

I juli 2022, fem månader efter att kriget bröt ut, förhandlades spannmålsavtalet fram för att tillåta Ukraina att fortsätta exportera spannmål. Ryssland avslutade denna möjlighet i juli i år. Och så finns det de ogynnsamma väderförhållandena orsakade av fenomenet El Niño som också påverkar världens produktion av vete, vilket har fått Indien att förbjuda export av vete sedan förra året. Rädsla för torka och varmt väder i Argentina och Australien ytterligare komma att minska världens vetetillförsel senare under säsongen.

Malaysia finns bland de länder som drabbats av händelseförloppet, med företag som känner sig nödställda på grund av brist på vetetillförsel sedan förra året, vilket också resulterade i stigande priser på vetemjöl, särskilt för kommersiellt bruk.

Malaysia importerar både vete och mjöl. Baserat på uppgifter från ministeriet för inrikeshandel och levnadskostnader importerades 19 438 000 kg vetemjöl från Indien mellan 2021 och 2023, medan 80 procent av importen av vete kommer från Australien.

Flera åtgärder har vidtagits för att bevara tillgången och inköpspriset för vetemjöl, där ministeriet säger att det senare har förblivit relativt stabilt. Ministeriet har rekommenderat lokala mjölnare att förbereda sig för eventuell framtida importbrist genom att hålla vetelagren på högre nivåer, i upp till sex månader, för att säkerställa en tillräcklig tillgång.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guldpriset faller nästan 4 procent i Shanghai

Publicerat

den

Tre mindre guldtackor

Priset på guld i Kina föll nästan 4 procent idag där prisfallet tilltog mot slutet av handelsdagen rapporterar Bloomberg. Detta kommer efter ett månader långt prisrally. Orsaken till de udda prisrörelserna är att Kommunistpartiet först kraftigt begränsade den privata marknadens möjligheter att importera guld, vilket gjorde att guldpriset i Kina blev högre än på den internationella marknaden, för att nu dela ut nya importkvoter vilket fick priset att falla.

Den kinesiska centralbanken begränsade möjligheten att importera guld då man försöker vända sin valutas försvagning mot den amerikanska dollarn.

Fortsätt läsa

Populära