Connect with us

Nyheter

Kaffeexporten från Brasilien minskade med 24 procent i april

Published

on

Kaffeexporten från Brasilien sjönk med nästan en fjärdedel i april, till lite mer av 2,8 miljoner säckar, det sämsta resultatet för månaden under de senaste fyra åren. Enligt presidenten för Cecafé, Nicolas Rueda, beror fallet på en kombination av negativa faktorer inklusive mellangrödsperioden i slutet av ett lågår i produktionscykeln och ökad Robusta-användning av brasilianska rostare, som minskade exporttillgängligheten. Dessutom förvärrar kriget i Ukraina och covid-nedstängningar i stora kinesiska hamnar effekterna av logistikkrisen. Exporten av alla kaffeformer från Brasilien uppgick i april till 2 808 573 säckar, en minskning med 24,1 procent jämfört med året innan. Trots det branta fallet ökade värdet av exporten med mer än en tredjedel till 670,7 miljoner dollar då kaffepriset har stigit.

Exporten av grönt kaffe sjönk på samma sätt med 24,3 procent till 2 559 857 säckar. Leveranserna av Arabica sjönk 20,4 procent till 2 425 345 säckar.

Försäljningen av Robusta sjönk med 60 procent till 134 512 säckar. Exporten av bearbetat kaffe (främst lösligt) sjönk också med 21,7 procent.

Exporten för perioden jan-april sjönk med 10,6 procent till 13 584 853 säckar, marginellt lägre än fjolårets rekordnivå, men nära 2020 och över 2019 års volymer.

Exporten av grönt kaffe uppgick till 12 350 141 säckar, en minskning med 11,2 procent jämfört med året innan. Arabicaexporten sjönk med 6,5 procent till 11 841 099 säckar.

Exporten av Robusta sjönk kraftigt (-59 procent) till drygt en halv miljon säckar, medan försäljningen av bearbetat kaffe nådde 1 234 712 påsar (-4,5 procent).

Trots en minskning av exporten med 7 procent överträffade Tyskland USA som huvuddestination för brasiliansk export under de första fyra månaderna av kalenderåret 2022.

Leveranserna till Belgien och Italien ökade med 26 procent respektive 3,9 procent.

Antwerpen var den främsta destinationshamnen, följt av Hamburg, Bremen, New Orleans och Genua.

Enligt Safras & Mercado, det ledande konsultföretaget inom brasiliansk jordbruksindustri, har försäljningen av den nya skörden, efter en mycket snabbare start, avtagit ganska mycket.

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära