Hur kommer kaffepriset att utvecklas framöver

Under året har vi sett ett kraftigt stigande pris på kaffe vilket dels beror på oro för den kaffebladrost som drabbat flera av de latinamerikanska producenterna, men också på den torka som drabbat de kaffeproducerande regionerna i Brasilien. Lägg därtill den allt större sannolikheten för att väderfenomenet El Niño kommer att slå till under det andra halvåret 2014, så finns det all anledning till att bevaka kaffepriset.

Det finns emellertid andra faktorer som inte fått lika stor uppmärksamhet som i sin tur kan komma att kompensera för detta. Det har varit betydligt tystare om det faktum att kaffeproduktionen i Indien förväntas stiga kraftigt efter förra årets bakslag, vilket skulle kunna motverka en eventuell produktionsbrist i Brasilien.

Rosterierna har lagren fyllda

När avistapriset, priset för omedelbar leverans, var högt så såldes det mycket peruanskt kaffe samtidigt som delar av de befintliga lagren togs ut för att möta efterfrågan. Notera emellertid att Coffee Holding, ett ledande kafferosteri och en återförsäljare av kaffe, kunde rapportera en vinstökning på 186 procent utan att intäkterna hade stigit i nämnvärd omfattning.

Kaffebönor i koppVi har sett samma sak hos andra kaffeföretag, till exempel Starbucks som säger att de kan använda sina lager och inte behöver köpa kaffe på den öppna marknaden. Detta tyder på att de självklara köparna inte kommer att tvingas agera för att klara sina dagliga behov. Det betyder också att dessa företag kan komma att höja sina priser mot sina kunder utan att kostnaderna ökar för de enskilda företagen, något som kommer att förbättra dessa företags intjäningsförmåga på kort sikt. På lång sikt så kommer de att behöva köpa kaffe igen och det till de priser som då råder på den globala marknaden.

Ingen validering från Brasilien

De viktigaste siffrorna från Brasilien har ännu inte kunnat valideras, något som är viktigt att ha i åtanke eftersom nya data från världens största kaffeproducent kan komma att skicka upp kaffepriset ytterligare, eller sänka det ordentligt.

Om det visar sig att det stämmer att Indien kommer att öka sin kaffeproduktion kraftigt så kommer det att skapa en bättre investeringskraft från landets odlare på längre sikt om de kan dra fördel av de stigande priserna. Nackdelen är att det indiska kaffet inte har samma goda rykte som det brasilianska och att uppköparna inte kommer att vilja betala lika mycket för det indiska kaffet.

Det finns emellertid en betydande risk för att den indiska kaffeproduktionen inte kommer att få den effekt som många hoppas på, i alla fall inte på kort sik och denna säsong. Flera klimatologer har sagt att de är övertygade om att Indien kommer att kunna drabbas hårt av väderfenomenet El Niño. Landets grödor kommer då inte att kunna ge den skörd som många hoppas på. Det finns således en betydande risk för att Indien inte kommer att kunna fylla på marknaden fullt ut.

Går vi vidare till en annan av de stora kaffeproducenterna, Vietnam, som i huvudsak producerar Robusta-kaffe, ser vi att landet har ställts inför samma scenario som Centralamerika och Brasilien, nämligen torka. Att detta inte har fått en lika stor uppmärksamhet i Sverige kan förklaras av att landets primära gröda, robusta-kaffe, inte efterfrågas alls i Sverige. Oss veterligen köper inget av de stora svenska rosterierna denna sort.

Invänta fakta

Det finns faktorer som talar för att skadorna som bland annat torkan i Brasilien har åstadkommit kommer att leda till ett högre kaffepris. Som vi påpekat tidigare, det finns ännu så länge endast uppskattningar om torkans skador på grödan i Brasilien och övriga Latinamerika. Detta gör att det är bättre att invänta korrekta fakta eftersom vi sett hur kaffepriset varit synnerligen volatilt.

Kaffebönor i närbildVi har till dags dato inte sett några exakta, tillförlitliga uppskattningar av årets kaffeskörd eller hur problemen Vietnams kaffeproducenter ställs inför kommer att påverka en eventuell substitution från robusta-kaffe till arabica-kaffe. Tills vidare är det således bäst att avvakta sådana uppgifter, men att noga följa kaffepriset. I skrivande stund befinner vi oss i en mellanperiod, det är först om fyra till sex månader som vi vet om kaffepriserna kommer att vara betydligt högre än i dag. Vi ser därför att fler och fler aktörer väljer att arbeta med prissäkring i form av options- och terminskontrakt.

Till dess att validerade siffror redovisas avseende den brasilianska skörden och vi vet om El Niño kommer att drabba Indien är det sannolikt att anta att vi kommer att få se ett kaffepris som handlas utan tydlig riktning. Ett så kallat Wild Card är emellertid kafferosterierna och de stora kaffekedjorna. Om det visar sig att dessa kommer att behöva köpa kaffe på världsmarknaden för att täcka sina behov är sannolikheten att kaffepriset stiger kraftigt.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top