Följ oss

Nyheter

Gruvföretagen gynnas av silverprisets rally

Publicerat

den

Silvergruva producerar denna ädelmetall

Det episka rallyt i silver lämnar inte gruvföretagen oberörda. Faktum är att dessa tillgångar leder vägen. Titta bara på Global X Silvers Miners ETF, som ökade nästan fem procent på onsdagen och rapporterar en månadsuppgång om 31,50 procent.

Zgounder, Maya Gold & Silvers silvergruva

Silver klättrade på förväntningarna om mer stimulans för att hjälpa den globala ekonomin, med Europeiska unionen som kommer att släppa ett räddningspaket och USA som arbetar med den andra omgången av Coronaviruspandemilättnad. Råvaruhandlare använder ädelmetaller för att säkra sig mot stigande inflationstryck till följd av den historiska stimulansen från världens regeringar och centralbanker.

”Tidigare den här veckan höjde Canaccord Genuitys analytiker sin rekommenation på Pan American Silver till Köp från Behåll, och lyfte samtidigt sin rekommendation för Coeur till köp från behåll baserat på potentiell avkastning till målpriser” rapporterar Andrew Bary för Barrons.

Silver är åter hett

Det har gått ett tag sedan silver var i ropet, men det förändras till det bättre eftersom den monetära politiken runt om i världen minskar lockelsen av fiatvalutor och statsobligationer.

”Silver är känt som fattig mans guld och tenderar att vara mer volatilt än guld. På samma sätt är aktier i silvergruvor är ännu mer volatila än guldproducenter. Silver är mer känsligt för industriell efterfrågan, som står för cirka 50 procent av efterfrågan, mot bara 10 procent för guld. Silver handlades på cirka 12 dollar per troy ounce i mars när den globala ekonomin kollapsade”.

Ädelmetallinvesterare, särskilt i silver, bör se mindre efterfrågan på safe haven-tillgångar när ekonomierna öppnar igen och investerarna höjer sin riskprofil. Emellertid har aktiekurserna för de företag som erbjuder exponering mot silver stigit, men kan denna hausse fortsätta?

”I en ny prognos spår analytikerna från RBC Capital Markets fysiska underskott för silver 2020 och 2021, jämfört med tidigare blygsamma överskott. Detta återspeglar främst en starkare återhämtning i den ekonomiska aktiviteten än vad som tidigare hade förväntats.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära