Följ oss

Nyheter

Fortum fortsätter knyta samarbeten för ny kärnkraft

Publicerat

den

Fortum och KHNP undertecknar samarbete om ny kärnkraft

Fortum tecknade igår ett samförståndsavtal med Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP), ägare och operatör av de sydkoreanska kärnkraftverken och leverantör av kärnkraftsteknik.

Avsiktsförklaringen omfattar samarbete och informationsutbyte om framtida kärnkraftverk, nya reaktordesigner samt säker och effektiv drift av befintliga kärnkraftverk. Detta samförståndsavtal utvidgar det redan etablerade samarbetet om gemensam utforskning av ny kärnkraft. Den första avsiktsförklaringen mellan Fortum och KHNP undertecknades 2018.

”Fortum uppskattar mycket det långsiktiga samarbetet med KHNP. Vi tror att samarbetet är fördelaktigt för båda parter”, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

”KHNP har kapacitet i världsklass inom nybyggnation av kärnkraftverk, medan Fortum är ett av de största kärnkraftsföretagen i norra Europa, och vi hoppas att båda företagen blir partners som växer tillsammans genom ömsesidigt samarbete”, säger KHNP:s VD och koncernchef Jooho Whang

Fortum skriver att de fortsätter att arbeta för att driva en blomstrande värld genom att utnyttja sin erfarenhet och kompetens inom kärnkraft i nära samarbete med sina partners för att ytterligare förbättra säkerheten och tillförlitligheten hos kärnkraftverk runt om i världen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det nya samförståndsavtalet är relaterat till Fortums genomförbarhetsstudie för kärnkraft som lanserades i november 2022. Under det tvååriga programmet undersöker Fortum kommersiella, tekniska och samhälleliga villkor, inklusive politiska, juridiska och regulatoriska villkor, både för små modulära reaktorer (SMR) och konventionella stora reaktorer i Finland och Sverige. Studien undersöker också nya partnerskap och affärsmodeller. Utöver KHNP har Fortum ingått samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF samt finska Outokumpu och Helen.

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära