Connect with us

Nyheter

Fortum ansöker om att köra kärnkraftverket Lovisa till 2050

Published

on

Fortum har beslutat att ansöka om förnyat drift­till­stånd för båda reakto­rerna vid Lovisa kärnkraftverk fram till utgången av år 2050. Under den förlängda drift­tiden förväntas anlägg­ningen producera upp till 170 terawat­timmar (TWh) fossilfri el. Investe­ringen beräknas bli totalt ungefär en miljard euro fram till 2050.

”Kärnkraften är avgörande för ett stabilt koldioxidneutralt energisystem som även klarar av att driva klimatomställningen av industri- och transportsektorerna. Lovisa kärnkraftverk producerar ungefär tio procent av Finlands elanvändning i dag och dess planerbara produktion är därmed viktig för den Nordiska energimarknaden i sin helhet”, säger Simon-Erik Ollus, chef för Fortums kraftproduktion.

Lovisa kärnkraftverk har producerat el under fyra decennier. Genom verksamhetsutveckling och fortlöpande modernisering är anläggningen i sådant utmärkt skick att det möjliggör fortsatt säker drift enligt Fortum.

Lovisa kärnkraftverk i Finland

I anslutning till ansökan om fortsatt drifttillstånd ansöker Fortum även om drifttillstånd för  slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall på kraftverksområdet fram till utgången av år 2090, varefter anläggningen stängs. Avsikten är att Finland, som första land i världen, ska inleda slutförvaring av använt kärnbränsle i mitten av 2020-talet.

Det är det finska arbets- och näringsministeriet som tar emot ansökan om drifttillstånd. Därefter behandlas ansökan av statsrådet som begär in utlåtanden från flera olika instanser, däribland Strålsäkerhetscentralen (STUK). Statsrådet fattar sitt beslut på basis av de inkomna expertutlåtandena. Processen beräknas ta cirka ett år.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *