Följ oss

Nyheter

Stort genombrott inom geotermisk energi ger fossilfri elektricitet dygnet runt

Publicerat

den

Fervo Energy producerar elektricitet från geotermisk energi

Frifräsare i olje- och gasbranschen skapade en energirevolution i USA när man lärde sig att både borra horisontellt och spräcka berg med hydraulisk spräckning. Den kunskapen har tagits vidare till entreprenörer som vill utvinna geotermisk energi. Nu har ett genombrott skett som har potentialen att ge stora mängder fossilfri elektricitet som produceras 24/7, dvs baskraft.

Fervo Energy meddelade igår att man framgångsrikt har slutfört brunnstestet vid sitt fullskaliga kommersiella pilotprojekt, Project Red, i norra Nevada.

Det framgångsrika brunnstestet är en stark indikation på bärkraften hos Fervos borrteknik och etablerar sannolikt Project Red som det mest produktiva geotermiska systemet av nästa generation. Det 30 dagar långa brunnstestet, en standard för geotermisk energi, uppnådde ett flöde på 63 liter per sekund med hög temperatur, vilket möjliggör elproduktion på 3,5 MW och sätter nya rekord för både flöde och elproduktion från nästa nivå av geotermiska energisystem, det som i branschen kallas för EGS (Enhanced Geothermal Systems).

Fervo är det första företaget som framgångsrikt borrat ett horisontellt brunnspar för kommersiell geotermisk produktion, med en sidolängd på 990 meter, en temperatur på 191 °C och ett kontrollerat flöde som bevisats via omfattande spårtester. Vi har inte fått det bekräftat, men från tidigare presentationer verkar djupet på borrhålen vara 3000 meter. Fervo implementerade ett protokoll för att minska inducerad seismicitet enligt bästa praxis som fastställts av det amerikanska energidepartementet (DOE) och slutförde projektet utan incidenter. Data som samlats in under pilotprojektets gång kommer att möjliggöra snabba framsteg inom geotermisk utbyggnad, med Fervos nästa horisontella brunnspar som planeras för att uppnå mer än dubbelt så hög effekt som pilotprojektet.

Ingick partnerskap med Google

”Genom att tillämpa borrteknik från olje- och gasindustrin har vi bevisat att vi kan producera koldioxidfria energiresurser dygnet runt i nya geografiska områden över hela världen. De otroliga resultat vi meddelar idag är resultatet av många års hängivet arbete och engagemang från Fervos anställda och industripartners, särskilt Google”, säger Tim Latimer, Fervo Energys VD och medgrundare.

2021 undertecknade Fervo och Google ett avtal för att utveckla nästa generations geotermiska elektricitet. Målet med partnerskapet är att förse Googles Cloud-verksamhet i Las Vegas med en koldioxidfri resurs som alltid är ”på” och som minskar företagets beroende av fossila bränslen varje timme.

”För att uppnå vårt mål att kunna använda koldioxidfri energi dygnet runt krävs nya källor av stabil, ren energi som komplement till variabel förnybar energi som vind och sol”, säger Michael Terrell, Senior Director för Energi och Klimat på Google. ”Vi ingick ett partnerskap med Fervo 2021 eftersom vi ser en betydande potential för deras geotermiska teknik kan låsa upp en kritisk källa till 24/7 koldioxidfri energi i stor skala, och vi är glada över att se Fervo nå denna viktiga tekniska milstolpe.”

Geotermisk energi kan stå för 20 procent av all elektricitet i USA

Fervos resultat från Project Red stödjer resultaten från DOE Enhanced Geothermal Earthshot och visar att geotermisk energi kan leverera över 20 % av USA:s elbehov och komplettera vind- och solenergi för att nå ett helt koldioxidfritt elnät. Fervos borrnings- och brunnstestresultat banar väg för USA att uppnå detta mål före utsatt tid; med Fervos genombrott finns det inga tekniska hinder kvar för geotermisk utbyggnad.

Jesse Jenkins, biträdande professor och ledare för laboratoriet Zero-carbon Energy systems Research and Optimization (ZERO) vid Princeton University, säger: ”Modellering av kraftsystem bekräftar att geotermisk energi kan vara en kritisk spelare i ett helt koldioxidfritt elnät. Fervos framgångsrika kommersiella pilot tar nästa generations geotermiska teknik från modellernas värld till den verkliga världen och startar oss på en väg att låsa upp geotermins fulla potential.”

I somras tog Fervo det första spadtaget för sin första helt nya anläggning i sydvästra Utah, i anslutning till DOE:s Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy (FORGE). Intäkter och lärdomar från Fervos projekt i Utah kommer att användas för att utveckla andra projekt i nya geografiska områden.

Få ner kostnaden

Amerikanska staten har en satsning där man vill få ner kostnaden för elektricitet från geotermisk energi till 45 USD per MW, Fervo Energy ligger mycket högre än så, men det är inte så konstigt då företaget precis har börjat. 45 USD per MW är också ett extremt ambitiöst mål, speciellt som vi pratar om baskraft. Den vindkraft vi nu bygger till havs har en dubbelt så hög kostnad och ger ingen baskraft. Men USA måste vara ambitiösare då de har så billig naturgas att göra baskraft av.

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära