Följ oss

Nyheter

Stort genombrott inom geotermisk energi ger fossilfri elektricitet dygnet runt

Publicerat

den

Fervo Energy producerar elektricitet från geotermisk energi

Frifräsare i olje- och gasbranschen skapade en energirevolution i USA när man lärde sig att både borra horisontellt och spräcka berg med hydraulisk spräckning. Den kunskapen har tagits vidare till entreprenörer som vill utvinna geotermisk energi. Nu har ett genombrott skett som har potentialen att ge stora mängder fossilfri elektricitet som produceras 24/7, dvs baskraft.

Fervo Energy meddelade igår att man framgångsrikt har slutfört brunnstestet vid sitt fullskaliga kommersiella pilotprojekt, Project Red, i norra Nevada.

Det framgångsrika brunnstestet är en stark indikation på bärkraften hos Fervos borrteknik och etablerar sannolikt Project Red som det mest produktiva geotermiska systemet av nästa generation. Det 30 dagar långa brunnstestet, en standard för geotermisk energi, uppnådde ett flöde på 63 liter per sekund med hög temperatur, vilket möjliggör elproduktion på 3,5 MW och sätter nya rekord för både flöde och elproduktion från nästa nivå av geotermiska energisystem, det som i branschen kallas för EGS (Enhanced Geothermal Systems).

Fervo är det första företaget som framgångsrikt borrat ett horisontellt brunnspar för kommersiell geotermisk produktion, med en sidolängd på 990 meter, en temperatur på 191 °C och ett kontrollerat flöde som bevisats via omfattande spårtester. Vi har inte fått det bekräftat, men från tidigare presentationer verkar djupet på borrhålen vara 3000 meter. Fervo implementerade ett protokoll för att minska inducerad seismicitet enligt bästa praxis som fastställts av det amerikanska energidepartementet (DOE) och slutförde projektet utan incidenter. Data som samlats in under pilotprojektets gång kommer att möjliggöra snabba framsteg inom geotermisk utbyggnad, med Fervos nästa horisontella brunnspar som planeras för att uppnå mer än dubbelt så hög effekt som pilotprojektet.

Ingick partnerskap med Google

”Genom att tillämpa borrteknik från olje- och gasindustrin har vi bevisat att vi kan producera koldioxidfria energiresurser dygnet runt i nya geografiska områden över hela världen. De otroliga resultat vi meddelar idag är resultatet av många års hängivet arbete och engagemang från Fervos anställda och industripartners, särskilt Google”, säger Tim Latimer, Fervo Energys VD och medgrundare.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2021 undertecknade Fervo och Google ett avtal för att utveckla nästa generations geotermiska elektricitet. Målet med partnerskapet är att förse Googles Cloud-verksamhet i Las Vegas med en koldioxidfri resurs som alltid är ”på” och som minskar företagets beroende av fossila bränslen varje timme.

”För att uppnå vårt mål att kunna använda koldioxidfri energi dygnet runt krävs nya källor av stabil, ren energi som komplement till variabel förnybar energi som vind och sol”, säger Michael Terrell, Senior Director för Energi och Klimat på Google. ”Vi ingick ett partnerskap med Fervo 2021 eftersom vi ser en betydande potential för deras geotermiska teknik kan låsa upp en kritisk källa till 24/7 koldioxidfri energi i stor skala, och vi är glada över att se Fervo nå denna viktiga tekniska milstolpe.”

Geotermisk energi kan stå för 20 procent av all elektricitet i USA

Fervos resultat från Project Red stödjer resultaten från DOE Enhanced Geothermal Earthshot och visar att geotermisk energi kan leverera över 20 % av USA:s elbehov och komplettera vind- och solenergi för att nå ett helt koldioxidfritt elnät. Fervos borrnings- och brunnstestresultat banar väg för USA att uppnå detta mål före utsatt tid; med Fervos genombrott finns det inga tekniska hinder kvar för geotermisk utbyggnad.

Jesse Jenkins, biträdande professor och ledare för laboratoriet Zero-carbon Energy systems Research and Optimization (ZERO) vid Princeton University, säger: ”Modellering av kraftsystem bekräftar att geotermisk energi kan vara en kritisk spelare i ett helt koldioxidfritt elnät. Fervos framgångsrika kommersiella pilot tar nästa generations geotermiska teknik från modellernas värld till den verkliga världen och startar oss på en väg att låsa upp geotermins fulla potential.”

I somras tog Fervo det första spadtaget för sin första helt nya anläggning i sydvästra Utah, i anslutning till DOE:s Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy (FORGE). Intäkter och lärdomar från Fervos projekt i Utah kommer att användas för att utveckla andra projekt i nya geografiska områden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Få ner kostnaden

Amerikanska staten har en satsning där man vill få ner kostnaden för elektricitet från geotermisk energi till 45 USD per MW, Fervo Energy ligger mycket högre än så, men det är inte så konstigt då företaget precis har börjat. 45 USD per MW är också ett extremt ambitiöst mål, speciellt som vi pratar om baskraft. Den vindkraft vi nu bygger till havs har en dubbelt så hög kostnad och ger ingen baskraft. Men USA måste vara ambitiösare då de har så billig naturgas att göra baskraft av.

Nyheter

Saudiarabiens export av olja nere på covid-nivå

Publicerat

den

Produktion av olja

Priset på olja har på senare tid återhämtat sig med WTI-oljan uppe på över 80 USD och brentoljan på över 85 USD. En intressant graf som kan hjälpa till att förklara prisuppgången är den nedanstående där det framgår att Saudiarabiens export av olja är nere på samma nivå som under covid-pandemin.

Grafer över Saudiarabiens oljeexport
Fortsätt läsa

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära