Följ oss

Nyheter

Rekordmånga timmar med negativa elpriser

Publicerat

den

Solcellspark

Antalet timmar med negativa elpriser i Sverige i år har fördubblats jämfört med 2023. Orsaken är den kraftiga utbyggnaden av solkraft i Europa. Det gynnar konsumenter, men kan på sikt påverka producenternas investeringsvilja.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

Under de första fem månaderna i år har Sverige haft 668 timmar med negativt elpris, att jämföra med 310 timmar totalt i fjol. Och trenden lär fortsätta.

– Den kraftiga utbyggnaden av solkraft och vindkraft i Europa, i synnerhet i Tyskland, ger allt fler timmar med negativa elpriser i Sverige.  När den tyska elproduktionen under soliga perioder överstiger förbrukningen skapas minuspriser, som spiller över på oss i norr, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Störst påverkan på elpriset har solkraften på eftermiddagen mellan 12.00 och 17.00 när solen är som starkast, samtidigt som efterfrågan på el är som lägst.  Fenomenet kallas ”duck curve” eller ankkurva i elbranschen, på grund av att en ritad graf över timpriserna på el under ett dygn kan liknas vid en sittande anka.

Gynnar konsumenter – drabbar producenter

Att antalet minustimmar ständigt ökar gynnar konsumenter med timprisavtal, som kan styra sin elanvändning och till exempel ladda elbilen under de billigaste timmarna. Utvecklingen för dock även med sig vissa risker.

– På kort sikt gynnas konsumenter med timprisavtal av de negativa elpriserna. Men samtidigt innebär trenden att producenterna får lägre ersättning, vilket ger minskad investeringsvilja. På sikt kan effekten bli att den viktiga utbyggnaden av förnybara energikällor bromsas och att elektrifieringen av samhället klingar av, säger Johan Sigvardsson.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Flest minustimmar i syd

Elområde 4 i södra Sverige, med starkast koppling till kontinenten, har hittills i år haft flest minustimmar. Priset har varit negativt under 171 timmar fram till 31 maj i år, jämfört med 33 motsvarande period i fjol. 

För övriga elområden är motsvarande siffror 164 timmar (89 i fjol) för elområde SE3, 166 timmar (94) för SE2 och 167 timmar (94) för SE1.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära