Connect with us

Nyheter

Fallande spannmålspriser uppmuntrande för boskapsuppfödare

Published

on

Trigon Agri - Jordbruksföretag noterat på Stockholmsbörsen

Det amerikanska jordbruksverket, USDA, har släppt sin första rapport avseende estimaten för skördeåret 2014/2015 i vilken denna myndighet beräknar att produktionen av majs kommer att nå rekordnivån 356,4 miljoner ton. Nyligen kunde vi ta del av siffror som visade på att 73 procent av den växande majsen rankas som ”Good” och ”Excellent” varför det finns stöd för USDAs rapport.

Odling av majs fyller på lagrenDet ökade utbudet kommer med största sannolikhet leda till prispress och lägre intäkter för producenterna. Istället kommer det att gynna livsmedelsföretag och bolag nedströms i värdekedjan. Det nuvarande genomsnittliga priset för majs är lägre än både genomsnittspriset på fem och tio år, vilket skulle kunna fungera som ett golv för ytterligare prisfall för de bönder som oroar sig för att de kommer att få lägre intäkter än tidigare år trots en rekordskörd. Det finns bedömare som oroar sig för att den extrema karaktären av den tidigare prisbubblan på spannmålsmarknaden kan leda till en likvärdig men inverterad reaktion. Sannolikheten för att detta skall inträffa bör vara låg då den globala efterfrågan på majs, bland annat från Kina, har ökat under de senaste åren.

Kan gynna boskapsuppfödarna

Problem med djursjukdomar har minskat köttproduktionen. Till detta skall läggas en begränsad tillgång på foder, där priserna i USA har överstigit dem på världsmarknaden. Under 2013 gick 71 procent av den totala uppfödningskostnaden för en kyckling till foder enligt Tyson Foods. Av dessa kostnader kan cirka hälften tillskrivas majspriset. På samma sätt bör uppfödarna av gris och nötboskap kunna dra fördel av ett sjunkande pris på majs som ofta används som just foder.

De sjunkande majspriserna har skapat en ökad efterfrågan på både etanol och foder. USDA höjde sina produktionsuppskattningar för 2014 avseende nötkött, griskött och kyckling broilers med 23, 20 och 114 million pounds respektive, eftersom djuruppfödare nu har ett ekonomiskt incitament för att låta djuren växa till sig innan de levereras till slakt.

Majs har fallit långt från sina historiskt höga toppar som denna gröda noterade under torkan 2012. Med tanke på den flyktiga karaktär spannmålsmarknaderna ibland har är det svårt att säga när eller var majspriset kommer att bottna.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära