Följ oss

Nyheter

Fallande spannmålspriser uppmuntrande för boskapsuppfödare

Publicerat

den

Trigon Agri - Jordbruksföretag noterat på Stockholmsbörsen

Det amerikanska jordbruksverket, USDA, har släppt sin första rapport avseende estimaten för skördeåret 2014/2015 i vilken denna myndighet beräknar att produktionen av majs kommer att nå rekordnivån 356,4 miljoner ton. Nyligen kunde vi ta del av siffror som visade på att 73 procent av den växande majsen rankas som ”Good” och ”Excellent” varför det finns stöd för USDAs rapport.

Odling av majs fyller på lagrenDet ökade utbudet kommer med största sannolikhet leda till prispress och lägre intäkter för producenterna. Istället kommer det att gynna livsmedelsföretag och bolag nedströms i värdekedjan. Det nuvarande genomsnittliga priset för majs är lägre än både genomsnittspriset på fem och tio år, vilket skulle kunna fungera som ett golv för ytterligare prisfall för de bönder som oroar sig för att de kommer att få lägre intäkter än tidigare år trots en rekordskörd. Det finns bedömare som oroar sig för att den extrema karaktären av den tidigare prisbubblan på spannmålsmarknaden kan leda till en likvärdig men inverterad reaktion. Sannolikheten för att detta skall inträffa bör vara låg då den globala efterfrågan på majs, bland annat från Kina, har ökat under de senaste åren.

Kan gynna boskapsuppfödarna

Problem med djursjukdomar har minskat köttproduktionen. Till detta skall läggas en begränsad tillgång på foder, där priserna i USA har överstigit dem på världsmarknaden. Under 2013 gick 71 procent av den totala uppfödningskostnaden för en kyckling till foder enligt Tyson Foods. Av dessa kostnader kan cirka hälften tillskrivas majspriset. På samma sätt bör uppfödarna av gris och nötboskap kunna dra fördel av ett sjunkande pris på majs som ofta används som just foder.

De sjunkande majspriserna har skapat en ökad efterfrågan på både etanol och foder. USDA höjde sina produktionsuppskattningar för 2014 avseende nötkött, griskött och kyckling broilers med 23, 20 och 114 million pounds respektive, eftersom djuruppfödare nu har ett ekonomiskt incitament för att låta djuren växa till sig innan de levereras till slakt.

Majs har fallit långt från sina historiskt höga toppar som denna gröda noterade under torkan 2012. Med tanke på den flyktiga karaktär spannmålsmarknaderna ibland har är det svårt att säga när eller var majspriset kommer att bottna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära