Fallande spannmålspriser uppmuntrande för boskapsuppfödare

Det amerikanska jordbruksverket, USDA, har släppt sin första rapport avseende estimaten för skördeåret 2014/2015 i vilken denna myndighet beräknar att produktionen av majs kommer att nå rekordnivån 356,4 miljoner ton. Nyligen kunde vi ta del av siffror som visade på att 73 procent av den växande majsen rankas som ”Good” och ”Excellent” varför det finns stöd för USDAs rapport.

Odling av majs fyller på lagrenDet ökade utbudet kommer med största sannolikhet leda till prispress och lägre intäkter för producenterna. Istället kommer det att gynna livsmedelsföretag och bolag nedströms i värdekedjan. Det nuvarande genomsnittliga priset för majs är lägre än både genomsnittspriset på fem och tio år, vilket skulle kunna fungera som ett golv för ytterligare prisfall för de bönder som oroar sig för att de kommer att få lägre intäkter än tidigare år trots en rekordskörd. Det finns bedömare som oroar sig för att den extrema karaktären av den tidigare prisbubblan på spannmålsmarknaden kan leda till en likvärdig men inverterad reaktion. Sannolikheten för att detta skall inträffa bör vara låg då den globala efterfrågan på majs, bland annat från Kina, har ökat under de senaste åren.

Kan gynna boskapsuppfödarna

Problem med djursjukdomar har minskat köttproduktionen. Till detta skall läggas en begränsad tillgång på foder, där priserna i USA har överstigit dem på världsmarknaden. Under 2013 gick 71 procent av den totala uppfödningskostnaden för en kyckling till foder enligt Tyson Foods. Av dessa kostnader kan cirka hälften tillskrivas majspriset. På samma sätt bör uppfödarna av gris och nötboskap kunna dra fördel av ett sjunkande pris på majs som ofta används som just foder.

De sjunkande majspriserna har skapat en ökad efterfrågan på både etanol och foder. USDA höjde sina produktionsuppskattningar för 2014 avseende nötkött, griskött och kyckling broilers med 23, 20 och 114 million pounds respektive, eftersom djuruppfödare nu har ett ekonomiskt incitament för att låta djuren växa till sig innan de levereras till slakt.

Majs har fallit långt från sina historiskt höga toppar som denna gröda noterade under torkan 2012. Med tanke på den flyktiga karaktär spannmålsmarknaderna ibland har är det svårt att säga när eller var majspriset kommer att bottna.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top