Connect with us

Nyheter

Efterfrågan på råvaror för elfordon rusar enligt FN-rapport

Published

on

Manuell gruva

Efterfrågan på råmaterial som används för att tillverka uppladdningsbara batterier för elfordon (EV) kommer att växa snabbt när oljans betydelse som energikälla avtar sägs det i en ny FN-rapport om handel och utveckling (UNCTAD).

Enligt UNCTAD förväntas pågående ansträngningar för att sänka utsläppen av växthusgaser stimulera till ytterligare investeringar i produktion av grön energi, som har varit stadigt under de senaste åren och ligger i genomsnitt på cirka 600 miljarder dollar per år.

”Alternativa energikällor som elektriska batterier kommer att bli ännu viktigare när investerare blir mer försiktiga med oljeindustrins framtid”, säger Pamela Coke-Hamilton, UNCTAD:s chef för internationell handel.

Elbilsförsäljningen ökade med 65 procent

Elbilsförsäljningen har ökat under de senaste åren och ökade 2018 med 65 % jämfört med året innan till 5,1 miljoner fordon och förväntas nå 23 miljoner 2030, enligt International Energy Agency.

Rapporten belyser den viktiga roll som uppladdningsbara batterier spelar i den globala övergången till ett energisystem med låga koldioxidutsläpp.

Den världsomspännande marknaden för katoder för litiumjonbatterier, det vanligaste uppladdningsbara bilbatteriet, uppskattades till 7 miljarder dollar 2018 och beräknas uppgå till 58,8 miljarder dollar år 2024, enligt rapporten.

”Ökningen i efterfrågan på de strategiska råvarorna som används för att tillverka elbilbatterier kommer att öppna fler handelsmöjligheter för de länder som levererar dessa material. Det är viktigt för dessa länder att utveckla sin kapacitet att flytta upp värdekedjan” sa Coke-Hamilton.

Koncentration av råvarureserver

Reserverna av råvaror för bilbatterier är koncentrerade till ett fåtal länder. Nästan 50 procent av världens koboltreserver finns i Demokratiska republiken Kongo (DRC), medan 58 procent av litiumreserverna finns i Chile. 80 procent av de naturliga grafitreserverna finns i Kina, Brasilien och Turkiet, medan 75 procent av manganreserverna hittas i Australien, Brasilien, Sydafrika och Ukraina.

Den mycket koncentrerade produktionen, som är mottaglig för störningar av politisk instabilitet och negativa miljöpåverkan, väcker oro över säkerheten för råvaruförsörjningen till batteritillverkarna. Rapporten varnar för att störningar i utbudet kan leda till stramare marknader, högre priser och ökade kostnader för bilbatterier, vilket påverkar den globala övergången till elektrisk rörlighet med låga koldioxidutsläpp.

Graf över batteriråvaror

Enligt UNCTAD kan investeringar i grön teknik som är mindre beroende av kritiska batteriråvaror bidra till att minska konsumenternas sårbarhet för att leverera brister i den nuvarande blandningen av material som litium och kobolt, men det skulle minska intäkterna från de länder som producerar dem.

Rapporten visar att huvuddelen av mervärdet till råvaror som används för att tillverka laddningsbara batterier genereras utanför de länder som producerar materialen. Exempelvis är värdet som tillförs koboltmalmer av DRC begränsat till mellanprodukter eller koncentrat. Ytterligare bearbetning och förädling sker mest i raffinaderier i Belgien, Kina, Finland, Norge och Zambia för att få slutprodukter som används i uppladdningsbara batterier samt för andra tillämpningar.

Demokratiska republiken Kongo, som står för över två tredjedelar av den globala koboltproduktionen, har inte maximerat de ekonomiska fördelarna med mineralet på grund av begränsad infrastruktur, teknik, logistisk kapacitet, finansiering och brist på lämplig politik för att uppmuntra tillskott av lokalt värde.

Tillverkningen av positiva elektroder för bilbatterier domineras av länder i Asien. 2015 stod Kina för cirka 39 % av den globala marknaden, Japan 19 % och Sydkorea för 7 %.

Sociala och miljömässiga effekter

Rapporten belyser de sociala och miljömässiga effekterna av utvinning av råvaror för bilbatterier och understryker det akuta behovet att ta itu med dem.

Cirka 20 procent av kobolt som tillhandahålls från Kongo kommer från hantverksgruvor där barnarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter har rapporterats. Upp till 40 000 barn arbetar under extremt farliga förhållanden i gruvorna för låg lön, enligt UNICEF.

I Chile använder de företag som arbetar med litiumbrytning nästan 65 procent av vattnet i landets Salar de Atamaca-region, ett av de torraste ökenområdena i världen, för att pumpa ut köldbärare från borrade brunnar.

Detta har orsakat nedbrytning och förorening av grundvatten, vilket tvingat lokala quinoa-jordbrukare och lamaherdar att migrera och överge bosättningar som är hundratals år gamla. Det har också bidragit till miljöförstöring, landskapsskador och markförorening, lyder rapporten.

De negativa miljökonsekvenserna kan minskas genom att öka investeringarna i teknik som används för att återvinna förbrukade laddningsbara batterier, rekommenderar FN.

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära