Följ oss

Nyheter

Litiumpriset slår nytt rekord när utbudet kämpar för att möta tillväxten av elbilar

Publicerat

den

Litiumbatterier

De stigande priserna på litium, nyckelbatterimaterialet som används för att driva elbilar, är till synes ostoppbar. Litiumkarbonat noterade nyligen ett nytt rekord på 500 500 yuan (71 315 USD) per ton, enligt data från Asian Metal. Priserna mer än tredubblades under det senaste året, vilket ökade kostnaden för batterier som används i elfordon, med de senaste uppgångarna drivna av stark efterfrågan och störningar i ett inhemskt producerande nav i Kina.

Konsumentstödet för elbilar har tagit fart mitt i en global övergång bort från fossila bränslen. China Passenger Car Association har höjt sin prognos för försäljning av elbilar till sex miljoner i år, dubbelt så mycket som 2021, medan batterianvändningen i landet också förväntas nästan fördubblas, enligt Bloomberg Intelligence.

Samtidigt orsakade en energikris under augusti i Sichuan-provinsen – hem för mer än en femtedel av Kinas litiumproduktion – två veckors elavbrott, vilket hämmade utbudet på en redan pressad marknad.

”Produktion och försäljning av elbilar har hållit stabilt under de senaste månaderna”, enligt Rystad Energy, som tillade att det finns oro över huruvida Kinas energikris kan komma tillbaka i vinter när efterfrågan på uppvärmning ökar. ”Detta kan leda till ny strömbrist och drabba litiumdrift”, skrev företaget och förväntade sig att priserna skulle hålla sig stabila kring denna nivå fram till slutet av året.

Kina höll ett möte för att granska utvecklingen nyligen och bad de främsta företagen att hjälpa till att stabilisera priserna, enligt ministeriet för industri och informationsteknologi. Producenterna bör inte samarbeta om prissättning och inte ange priser som avviker mycket från kostnaderna, heter det. Regeringen kommer att vidta åtgärder för att uppmuntra prospektering, stabilisera import och främja återvinning, tillade ministeriet.

Soc. Quimica & Minera de Chile, världens näst största litiumproducent, förutspår en ”mycket snäv marknad” under de kommande åren. SQM ser ”något högre” priser detta kvartal jämfört med de tre föregående månaderna och förväntar sig att priserna kommer att hålla sig på liknande nivåer under fjärde kvartalet, enligt en presentation för investerare i New York.

Batteritillverkare och bilindustrin har bråttom att låsa in pålitliga och stabila leveranser av litium. Ändå kommer prishöjningarna på råvaror sannolikt att väcka inflationsoro och lägga till kostnadstryck till försörjningskedjan.

En batteritillverkningsenhet hos Kinas främsta tillverkare, Ganfeng Lithium, berättade nyligen för kunderna att priserna för nya beställningar skulle omvärderas mitt i en avsevärd ökning av kostnaderna för battericeller. Företaget levererar små polymerlitiumbatterier för smarta bärbara produkter och Bluetooth-headsetbatterier till företag inklusive Xiaomi.

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära