Connect with us

Nyheter

Ju mer elsparande desto lägre elpris

Published

on

Elledningar

Rysslands intensifiering av kriget, fortsatt höga el- och gaspriser i Europa och en ansträngd hydrologisk situation i södra Norge påverkar elpriset uppåt. Samtidigt  pressas priserna ned av väntande interventioner från EU och ett mer effektivt elsparande av både privatpersoner och företag.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

En mild och blåsig vinter samt ett gemensamt snålande på elen är faktorer som kan påverka elpriset nedåt.

– Den milda hösten hittills har motverkat ännu högre elpriser men vi måste förbereda oss för att det kommer att bli kallare. Aldrig någonsin har det varit viktigare än nu med hur vi konsumenter agerar. Att använda den el vi har, i varje hem och företag, på ett effektivt sätt, är viktigt eftersom en minskad elkonsumtion pressar elpriset nedåt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

Under september har det blåst och regnat mindre i Norden. I södra Norge är nivåerna i vattenmagasinen de lägsta på 20 år, vilket påverkar prisnivåerna i södra Sverige. Vattennivåerna i de svenska vattenmagasinen ligger på en normal fyllnadsgrad vilket stabiliserar elpriset i norra Sverige. Kärnkraften har en lägre kapacitet än planerat och ligger just nu i Norden på 72 procent. 

Priserna på olja och kol fortsätter att vara höga och gaspriset har ökat ytterligare med anledning av de misstänkta sabotagen mot naturgasledningarna Nord Stream 1 och 2 mellan Ryssland och Tyskland. När utbudet på gas sjunker, stiger priset på den gas som finns, vilket gör elen dyrare.

–  I Tyskland har man redan vidtagit åtgärder som att till exempel stänga ner offentliga byggnader och släcka ner utomhusbelysningen i vissa städer och i Finland uppmanas invånare att spara el och bränsle. I Sverige kan vi hjälpa till genom att använda mindre el och om möjligt flytta förbrukningen till timmar då priset är lägre. Elpriserna skulle också hjälpas nedåt av en mild och blåsig vinter, säger Jonas Stenbeck.

Elpriser