Följ oss

Nyheter

Brasilien kan komma att tredubbla exporten av sojabönor till Argentina

Publicerat

den

Sojabönor

Argentina ökade inköpen av brasilianska sojabönor i januari 2023 och kan komma att importera upp till 2 miljoner ton från sin granne 2023 eftersom det står inför en minskad skörd och lägre inhemsk tillgång.

Marknadsaktörer från båda länderna säger att under de första veckorna i januari såldes 300 000-400 000 ton brasilianska sojabönor till Argentina för leverans i februari-mars 2023 De uppskattar att en miljon ton av oljeväxterna har förhandlats fram för året och att transporterna kan nå två miljoner ton år 2023. Den största mängden sojabönor som Brasilien har exporterat till Argentina var 657 000 ton 2018, men transporterna har inte överstigit 300 000 ton de senaste åren.

Ökningen av transporter drevs av missväxt i det av torka hårt ansatta Argentina. Sojabönsproduktionen i Argentina förväntas nå 41 miljoner ton under regleringsåret 2022-2023, en minskning med 7 miljoner ton från föregående prognos, enligt Buenos Aires Grain Exchange (Bage) senaste uppskattning. Det är fortfarande mycket högre än Rosario Board of Trades (BCR) prognos, som nyligen trimmades till 37 miljoner ton från tidigare 49 miljoner ton.

Argentina har en robust sojamjöl- och sojabönoljaindustri. Därför ökar krossarna spannmålsimporten från grannländerna, särskilt Paraguay, när den nationella produktionen sjunker.

Då den kinesiska efterfrågan har varit svagare samtidigt som Brasiliens sojabönsproduktion förväntas nå ett nytt rekord – över 152 miljoner ton – så borde landet ha mer sojabönor tillgängliga att exportera till Argentina. 

Minst tre handelsföretag har stängt affärer för att exportera sojabönor till Argentina genom Santarem, bekräftade marknadsaktörer för Argus. Företagen avslöjade inte priset som betalades i dessa transaktioner, men det uppskattas att vid toppen av branschens behov – i mitten av januari – gick affärer ut till en premie på 110¢/bushels under Chicago Board of Trades mars kontrakt, som vid den tiden utgjorde cirka 590 USD/t.

Import för att uppfylla avtal

Flera argentinska exportörer av sojabönolja som hade leveranser planerade till februari och mars kommer att behöva importera spannmålen.

När skörden startar i mitten av februari har ett fönster öppnats för brasilianska sojabönor i Argentina, där handelsföretag försöker uppfylla sina kontraktsåtaganden. För att argentinska exportörer ska kunna uppfylla sina kontrakt måste brasilianska sojabönor anlända till hamnarna i Rosario senast under första hälften av februari. Minst tre fartyg har inte lastats eller har ännu inte lämnat Santarem, vilket har väckt oro hos argentinska sojaproducenter.

En eventuell försening av osäkrade leveranser ökar risken för köpare eftersom de ekonomiska utsikterna kan förändras när sojabönor anländer till destinationen. Förlängda restider kan urholka lastens konkurrenskraft.

Nyheter

Elpriset fortsätter att sjunka – halverade priser i april jämfört med 2023

Publicerat

den

elled

Trots en kall vinter med hög efterfrågan landade det genomsnittliga elpriset för första kvartalet i år på 66 öre per kWh, vilket är 30 öre lägre än motsvarande period 2023. Och trenden med låga priser fortsätter under april månad, enligt Bixias elprisanalytiker Johan Sigvardsson. 

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

När elprisprognosen för kvartal ett i år, den så kallade elterminen, sattes i slutet av december 2023 förutspåddes ett genomsnittligt pris på 93 öre per kWh. Men trots att delar av Sverige upplevt den kallaste vintern sedan 2013 blev utfallet ändå endast 66 öre per kWh.  

– Den svaga konjunkturen, med lägre bränslepriser som följd, är största anledningen till att vi ligger betydligt lägre prismässigt i år än under fjolåret, trots den höga efterfrågan i vintras. Men februari månad, med rekordvärme i Europa på upp till 20 grader och vindrekord i Sverige, bidrog också till att ytterligare trycka ner priset, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Halverade elpriser i april

De låga elpriserna ser ut att fortsätta under våren. Prognosen för april är ett genomsnittspris per kilowattimme på runt 40 öre, vilket är mindre än hälften än för ett år sedan då snittkostnaden per kilowattimme landade på 88 öre.   

För personer med timprisavtal kan en viss planering av elkonsumtionen löna sig under april månad. 

– April är en lite lurig månad där högre temperaturer och ljusare dagar påverkar elpriset positivt samtidigt som totalproduktionen av el minskar på grund av det årliga underhållet av kärnkraftsreaktorer.  Om vi får ytterligare en köldknäpp kan det få effekten att vissa timmar blir väldigt dyra. För dem som har timprisavtal och laddar sin elbil kan det därför vara värt att planera sin elanvändning, säger Johan Sigvardsson.

Större skillnader mellan norr och syd

Elpriset för april till juni väntas bli 35 öre/kWh för hela Sverige. Men medan skillnaderna i elpris i Sveriges fyra elområden har varit små under kvartal ett kan vi förvänta oss större variationer under andra kvartalet, när snön i norr smälter och den så kallade vårfloden drar i gång.   

– Vårfloden brukar dyka upp någon gång mellan vecka 17 och 20 och då måste vattenkraftsproducenterna i norr producera el. Det gör att elpriset tidvis kan bli nära noll i elområde 1 och 2 medan elområde 3 och 4, som exporterar el till andra elområden, kan komma att få helt andra priser, säger Johan Sigvardsson. 

Fortsätt läsa

Nyheter

USAs stigande konsumtion av naturgas

Publicerat

den

Spis som använder naturgas

USA har under mycket lång tid varit en stor konsument av naturgas. Redan på 1970-talet började man bygga importterminaler för LNG. En andra våg av importterminaler byggdes under andra halvan av 00-talet, men togs aldrig i bruk utan började efter ett tag att byggas om till exportterminaler. För då hade entreprenörer i USA lärt sig att kombinera hydraulisk spräckning och horisontell borrning, vilket ledde till en makalöst stor inhemsk produktion. Idag är USA inte bara världens största LNG-exportör, man har dessutom enormt låga inhemska gaspriser.

Nedan är en graf över USA:s konsumtion av naturgas. När man behövde börja importera så slutade konsumtionen att öka, för att sedan ta fart igen när man åter hade en riklig inhemsk tillgång.

Graf över USA:s konsumtion av naturgas sedan slutet av 1940-talet till idag.
Konsumtion av naturgas i USA. Grafik från Global LNG Hub.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kakaomarknaden är extrem för tillfället

Publicerat

den

Kakaofrukt

Dåligt väder och skördesjukdomar i Västafrika har påverkat redan åldrande kakaoträd och decimerat skördarna. Elfenbenskusten, världens största kakaoproducent, räknar nu med att produktionen kommer att sjunka med cirka 25 procent den här säsongen. I grannlandet Ghana, som är den näst största kakaoodlaren, kommer produktionen att minska med 35 procent jämfört med förra säsongen. I båda länderna råder det brist på kakao i bearbetningsanläggningarna och vissa riskerar att stängas ned. Barry Callebaut, världens största chokladtillverkare, förväntar sig att det globala underskottet kommer att fortsätta medan tillverkarna Hershey och Cadbury har varnat för högre priser för konsumenterna, när chokladtillverkare söker efter kakao. Kostnaden för bönor har mer än fördubblats på mindre än tre månader. I mars steg terminspriserna på kakao till över 10 000 dollar per ton för första gången.

Steve Wateridge på Tropical Research Service säger att vi de kommande 12 månaderna kommer att se priserna på chokladkonfektyr öka betydligt mer i förhållande till andra snacks som är konfektyrens främsta konkurrenter, och det kommer att leda till ett förändrat konsumentbeteende. Han säger att han har arbetat med kakao i 40 år och att han aldrig sett något liknande.

Ändå har bönderna kämpat för att dra nytta av dessa rekordpriser, även efter att ha fått ett avtal om högre ersättning. Det beror på att västafrikanska odlare betalas fasta priser på grund av en sträng statlig reglering. Inte heller bönerna i Elfenbenskusten och Ghana kommer inte att gynnas eftersom de säljer större delen av sin skörd ett år innan skörden börjar. De skulle potentiellt kunna sälja till priser på spotmarknaden, men de har slut på lager mitt i den ökande efterfrågan.

Europeiska unionens nya regler förbjuder import av bönor som odlats på avskogad mark vilket också riskerar att begränsa produktionen ännu mer. Allt detta innebär att en härdsmälta på chokladmarknaden kan vara nära förestående. Om det inte sker långsiktiga strukturella förändringar.

Bloomberg rapporterar om kakaomarknaden
Fortsätt läsa

Populära