Följ oss

Nyheter

Kryddig återkomst för vanilj

Publicerat

den

Kryddan vanilj produceras

Vanilj (krydda) - Vanilla PlanifoliaEfter flera år av mycket låga priser gör vanilj nu en riktig comeback. Under de senaste månaderna har priserna gått upp kraftigt på grund av låga lagertillgångar. Leverantörer i Madagaskar har haft betydande problem att komma över de volymer de behöver för att fullgöra sina kontrakt, varför ett lokalt budkrig har brutit ut med prisökningar på mer än 100 % som resultat. Positivt för köpare och konsumenter runt om i världen är att trots den kraftiga prisuppgången så kan priset inte anses vara högt.

Tidigare erfarenhet visar att när priset på vanilj kommer upp och ligger kring 50 USD per kilo så ökar intresset i fler länder att odla vanilj.

2012 års skörd av vanilj i Madagaskar sålde slut för en månad sedan. Marknaden måste nu vänta till tredje kvartalet i år för att börja se ny gröda bli tillgänglig.

Även om varje vanilj-rapport under de senaste fem åren har förutspått en prisuppgång så har köparna visat en ovilja att ta beslut tidigt, vilket har lett till att de ofta har fått köpa på spot-marknaden under sommaren till högre priser.

Den kraftiga prisuppgången i Madagaskar har självklart påverkat priserna på vanilj från andra länder. Spekulativa handlare som tagit positioner under de senaste åren har nu börjat sälja från sina lager. Det går dock att ifrågasätta kvaliteten på den vanilj som har varit i lager under längre tid, i branschen grymtas det bland annat över lagerhållningen i Indonesien.

Det högre priserna gör nu att branschpersoner frågar sig om Papua Nya Guinea ska börja producera vanilj igen. Landets produktion har under fem år varit i stort sett obefintlig pga dålig lönsamhet. Vaniljväxterna är dock fortfarande välmående, vilket gör att tiden från beslut till första skörd inte är enorm för bönderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kommande utveckling

Företaget Tripper spår en prisuppgång på 20 % under de kommande månaderna, där det sedan kan stabilisera sig. De ser två jokrar i leken. Lagren av vanilj i Europa uppskattas fortfarande vara över 500 miljoner ton, vilka kommer att börja komma ut på marknaden och stabilisera priset. Med priser kring 50 dollar per kilo för högkvalitativ gröda kommer Indonesien och Papua Nya Guinea att komma tillbaka på marknaden.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära