Följ oss

Nyheter

Amerikanska jordbrukare väljer majs trots att spreaden säger annorlunda

Publicerat

den

Sojabönor och majs

I förra veckan publicerade det amerikanska jordbruksverket sin USDA Planting Report. Siffrorna visar att amerikanska jordbrukare väljer majs trots att spreaden säger annorlunda. Dagens priser och minskade energiförbrukning gör att de istället borde välja sojabönor enligt den så kallade soybean-corn ration. Rapporten är emellertid framtagen med data från perioden 28 februari till och med den 18 mars 2020 och sedan dess har mycket ändrats på marknaden.

Sojabönor och majs

Rapporten visar att 2020 sojabönarea minskade till 83,5 miljoner tunnland. I och med den senaste tidens oro på råvarumarknaden har kollapsen av etanolmarknaden kanske inte fullt ut realiseras i rapporten. 40 procent av all amerikansk majs går till biobränslen.

Samtidigt ligger den så ligger den så kallade soybean-corn ration i dag på 2,46 vilket indikerar att om de amerikanska jordbrukarna valt gröda i dag så hade de valt sojabönor istället för att odla majs denna vår.

Soybean-corn ration

En allmän tumregel är att det genomsnittliga förhållandet har varit 2,35 och att en siffra över detta tenderar att uppmuntra till plantering av sojabönor framför majs och ett förhållande under 2,35 ses i allmänhet som mer gynnsamt för majs i motsats till sojabönor.

Ju högre kvoten mellan sojabönor och majs är, desto attraktivt är det att odla sojabönor. Ju lägre förhållande, desto mer attraktivt är det att odla majs.

Majs-soja-spreaden

USA är världens största producent av både majs och sojabönor. USA är också världens största exportör av majs och den näst största exportören av sojabönor efter Brasilien. Majs och sojabönor kan växa i samma klimat, så jordbrukare har ofta ett val om vilken gröda de ska plantera.

I amerikanska stater med den största arealen av majsproduktion sker sådd typiskt i april eller maj. För sojabönor sker utsäde i maj eller juni. Jordbrukarna tenderar sedan att skörda på hösten: vanligtvis oktober eller november för majs och september eller oktober för sojabönor.

I slutet av februari eller början av mars varje år bestämmer bönder i USA hur stor andel av arealen de ska så med vad – majs eller sojabönor. För att fatta ett klokt beslut tittar bönderna på priset för båda grödorna.

Jordbrukarna jämför priset sojabönor med majspriset i december för att avgöra vilken gröda som skulle ge mest vinst från deras areal. Priset på en bushel sojabönor baserat på novemberkontraktets pris dividerat med priset på en bushel med majs baserat på decemberkontraktet i december kallas därför soybean-corn ration.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära