Följ oss

Nyheter

Amerikanska jordbrukare väljer majs trots att spreaden säger annorlunda

Publicerat

den

Sojabönor och majs

I förra veckan publicerade det amerikanska jordbruksverket sin USDA Planting Report. Siffrorna visar att amerikanska jordbrukare väljer majs trots att spreaden säger annorlunda. Dagens priser och minskade energiförbrukning gör att de istället borde välja sojabönor enligt den så kallade soybean-corn ration. Rapporten är emellertid framtagen med data från perioden 28 februari till och med den 18 mars 2020 och sedan dess har mycket ändrats på marknaden.

Sojabönor och majs

Rapporten visar att 2020 sojabönarea minskade till 83,5 miljoner tunnland. I och med den senaste tidens oro på råvarumarknaden har kollapsen av etanolmarknaden kanske inte fullt ut realiseras i rapporten. 40 procent av all amerikansk majs går till biobränslen.

Samtidigt ligger den så ligger den så kallade soybean-corn ration i dag på 2,46 vilket indikerar att om de amerikanska jordbrukarna valt gröda i dag så hade de valt sojabönor istället för att odla majs denna vår.

Soybean-corn ration

En allmän tumregel är att det genomsnittliga förhållandet har varit 2,35 och att en siffra över detta tenderar att uppmuntra till plantering av sojabönor framför majs och ett förhållande under 2,35 ses i allmänhet som mer gynnsamt för majs i motsats till sojabönor.

Ju högre kvoten mellan sojabönor och majs är, desto attraktivt är det att odla sojabönor. Ju lägre förhållande, desto mer attraktivt är det att odla majs.

Majs-soja-spreaden

USA är världens största producent av både majs och sojabönor. USA är också världens största exportör av majs och den näst största exportören av sojabönor efter Brasilien. Majs och sojabönor kan växa i samma klimat, så jordbrukare har ofta ett val om vilken gröda de ska plantera.

I amerikanska stater med den största arealen av majsproduktion sker sådd typiskt i april eller maj. För sojabönor sker utsäde i maj eller juni. Jordbrukarna tenderar sedan att skörda på hösten: vanligtvis oktober eller november för majs och september eller oktober för sojabönor.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I slutet av februari eller början av mars varje år bestämmer bönder i USA hur stor andel av arealen de ska så med vad – majs eller sojabönor. För att fatta ett klokt beslut tittar bönderna på priset för båda grödorna.

Jordbrukarna jämför priset sojabönor med majspriset i december för att avgöra vilken gröda som skulle ge mest vinst från deras areal. Priset på en bushel sojabönor baserat på novemberkontraktets pris dividerat med priset på en bushel med majs baserat på decemberkontraktet i december kallas därför soybean-corn ration.

Nyheter

Saudiarabiens export av olja nere på covid-nivå

Publicerat

den

Produktion av olja

Priset på olja har på senare tid återhämtat sig med WTI-oljan uppe på över 80 USD och brentoljan på över 85 USD. En intressant graf som kan hjälpa till att förklara prisuppgången är den nedanstående där det framgår att Saudiarabiens export av olja är nere på samma nivå som under covid-pandemin.

Grafer över Saudiarabiens oljeexport
Fortsätt läsa

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära