Nyheter

Amerikanska jordbrukare väljer majs trots att spreaden säger annorlunda

Published

on

I förra veckan publicerade det amerikanska jordbruksverket sin USDA Planting Report. Siffrorna visar att amerikanska jordbrukare väljer majs trots att spreaden säger annorlunda. Dagens priser och minskade energiförbrukning gör att de istället borde välja sojabönor enligt den så kallade soybean-corn ration. Rapporten är emellertid framtagen med data från perioden 28 februari till och med den 18 mars 2020 och sedan dess har mycket ändrats på marknaden.

Rapporten visar att 2020 sojabönarea minskade till 83,5 miljoner tunnland. I och med den senaste tidens oro på råvarumarknaden har kollapsen av etanolmarknaden kanske inte fullt ut realiseras i rapporten. 40 procent av all amerikansk majs går till biobränslen.

Samtidigt ligger den så ligger den så kallade soybean-corn ration i dag på 2,46 vilket indikerar att om de amerikanska jordbrukarna valt gröda i dag så hade de valt sojabönor istället för att odla majs denna vår.

Soybean-corn ration

En allmän tumregel är att det genomsnittliga förhållandet har varit 2,35 och att en siffra över detta tenderar att uppmuntra till plantering av sojabönor framför majs och ett förhållande under 2,35 ses i allmänhet som mer gynnsamt för majs i motsats till sojabönor.

Ju högre kvoten mellan sojabönor och majs är, desto attraktivt är det att odla sojabönor. Ju lägre förhållande, desto mer attraktivt är det att odla majs.

USA är världens största producent av både majs och sojabönor. USA är också världens största exportör av majs och den näst största exportören av sojabönor efter Brasilien. Majs och sojabönor kan växa i samma klimat, så jordbrukare har ofta ett val om vilken gröda de ska plantera.

I amerikanska stater med den största arealen av majsproduktion sker sådd typiskt i april eller maj. För sojabönor sker utsäde i maj eller juni. Jordbrukarna tenderar sedan att skörda på hösten: vanligtvis oktober eller november för majs och september eller oktober för sojabönor.

I slutet av februari eller början av mars varje år bestämmer bönder i USA hur stor andel av arealen de ska så med vad – majs eller sojabönor. För att fatta ett klokt beslut tittar bönderna på priset för båda grödorna.

Jordbrukarna jämför priset sojabönor med majspriset i december för att avgöra vilken gröda som skulle ge mest vinst från deras areal. Priset på en bushel sojabönor baserat på novemberkontraktets pris dividerat med priset på en bushel med majs baserat på decemberkontraktet i december kallas därför soybean-corn ration.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version