Connect with us

Nyheter

Uppgång på foderpriser gav möjlighet i lean hogs

Published

on

Sommarens torka i USA, och Mellanvästern i synnerhet, har väl knappast undgått några råvaruintresserade som ju fått se priserna på spannmål och oljeväxter skjuta i höjden. Mindre uppmärksammat är kanske prispåverkan på fläskkött. I Chicago handlas ”lean hogs” vilket är den likvidaste terminen på fläsk. I diagrammet nedan återfinns prisutvecklingen på oktoberkontraktet och juni-2013-kontraktet.

Terminer på lean hogs

Som synes skiljer sig prisutvecklingen markant. Medan det bortre kontraktet (det vill säga kontraktet som ligger längst bort i tiden att levereras) stigit i pris har det närmre kontraktet sjunkit i pris! Bakomliggande orsaken till detta är prisuppgången på foder. När foderpriset stiger faller lönsamheten för grisproducenterna om inte grispriserna stiger i tillräcklig grad. Eftersom efterfrågan är elastisk, kompenseras dock inte grisproducenten fullt ut för foderprisuppgången – initialt åtminstone. Utan bättre betalt blir några producenter tvungna att slakta ut sina besättningar vilket perverst nog leder till att spotpriset på fläskkött sjunker! Den närmare kontraktet följer med spotpriserna och sjunker i värde. Denna sortens störning ger upphov till en ökad amplitud i den så kallade svincykeln vilket är ett klassiskt fenomen på dynamik i produktion och lager i nationalekonomin.

Kan man som råvaruinvesterare utnyttja detta prisfenomen? Ja, men det kräver att man kan handla hela terminskurvan. Den som köpt det bortre kontraktet och sålt det närmre kontraktet (en så kallad bear-spread) fick god avkastning under juli och augusti. Intressant att notera är att större delen av denna avkastning kom efter prisuppgången på majs som är en god proxy på foderpriset. Detta illustreras i diagrammet nedan. Spreaden går mot den vänstra axeln och majspriset mot den högra axeln. Den som inte har direkt möjlighet att handla hela terminskurvan kan förstås investera i en fond som använder denna typen av positioner som en del av sin strategi.

Lean hogs- och majspriser

[hr]

Anders Blomqvist om råvaror

Anders Blomqvist

Om skribenten

Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken Sverige AB, del som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljoptimering. Han är också ansvarig för derivathandeln i Ålandsbanken Defined Risk, se www.alphamanco.lu. Anders erhöll sin PhD i Optimization and Systems Theory från matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *