Connect with us

Nyheter

Taktisk råvarufond lanserad

Published

on

Handla ETF-fond på börsen

Börshandel av råvarorEn ny taktisk råvarufond har lanserats på marknaden. Det är den börshandlade fonden First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) som i veckan började handlas på Nasdaq.

Fonden har som mål att ge investerare en bra utveckling genom exponering mot råvaror, samtidigt som fonden ska vara relativt stabil. Upp till 25 % kommer att investeras i råvaruterminer och börshandlade råvaruprodukter. Övrigt kapital kommer att placeras i kortsiktiga räntepapper med hög rating, penningmarknadsinstrument, ETF-fonder, andra investmentföretag och andra likvida tillgångar.

First Trust framhåller att fonden är ett kostnadseffektivt sätt att investera i råvaruterminer, samtidigt som investeraren har en daglig likviditet och en transparens vad gäller innehav och prissättning.

En nyckelorsak till att investera i råvaror är deras historiskt låga korrelation med traditionella tillgångsslag så som aktier och obligationer. Genom att kombinera okorrelerade tillgångsslag i en portfölj kan investeraren skapa en lägre volatilitet i sin portfölj. Råvaror kan även vara lockande för investerare som vill skydda sig mot inflation, då råvarupriserna vanligtvis stiger när inflationen stiger. Eftersom råvaror kan vara volatila så kommer fördelningen mellan de olika underliggande råvarorna att förvaltas aktivt och ombalanseras för att stabilisera risknivån.

”Råvaruinvesteringar har traditionellt gett investerare attraktiv totalavkastning och stark diversifiering, speciellt i perioder med hög inflation” säger Rob Guttschow, CFA och Senior Portfolio Manager för fonden. Han säger vidare

”Genom taktisk rotation mellan olika råvaruinvesteringar och genom att hantera den övergripande volatiliteten kan fonden ge investerare exponering mot råvaror på ett mer attraktivt sätt. Därutöver, genom att försöka välja de mest attraktiva terminerna vad gäller lösendatum för varje råvara, kan FTGC ge högre avkastning över en marknadscykel. “

Aktivt förvaltade ETF-fonder

ETF-fonder är traditionellt sett passiva fonder med låga kostnader som följer priset på exempelvis en råvara eller ett index. På senare år har det dock kommit allt fler aktivt förvaltade ETF-fonder, som ovanstående. Det blir på sätt och vis ett mellanting mellan en traditionell fond och en traditionell ETF. Orsaken är att många investerare vill ha en aktivt förvaltad fond, och samtidigt kunna köpa och sälja fondandelarna på samma sätt som aktier.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Hansson

    31 oktober, 2013 at 01:44

    Intressant. Men jag tror jag håller mig till Ålandsbankens råvarufond. Upptäckte den efter att ha läst några av förvaltarens artiklar här. Har varit en klart bra utveckling.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *