Följ oss

Nyheter

Taktisk råvarufond lanserad

Publicerat

den

Handla ETF-fond på börsen

Börshandel av råvarorEn ny taktisk råvarufond har lanserats på marknaden. Det är den börshandlade fonden First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) som i veckan började handlas på Nasdaq.

Fonden har som mål att ge investerare en bra utveckling genom exponering mot råvaror, samtidigt som fonden ska vara relativt stabil. Upp till 25 % kommer att investeras i råvaruterminer och börshandlade råvaruprodukter. Övrigt kapital kommer att placeras i kortsiktiga räntepapper med hög rating, penningmarknadsinstrument, ETF-fonder, andra investmentföretag och andra likvida tillgångar.

First Trust framhåller att fonden är ett kostnadseffektivt sätt att investera i råvaruterminer, samtidigt som investeraren har en daglig likviditet och en transparens vad gäller innehav och prissättning.

En nyckelorsak till att investera i råvaror är deras historiskt låga korrelation med traditionella tillgångsslag så som aktier och obligationer. Genom att kombinera okorrelerade tillgångsslag i en portfölj kan investeraren skapa en lägre volatilitet i sin portfölj. Råvaror kan även vara lockande för investerare som vill skydda sig mot inflation, då råvarupriserna vanligtvis stiger när inflationen stiger. Eftersom råvaror kan vara volatila så kommer fördelningen mellan de olika underliggande råvarorna att förvaltas aktivt och ombalanseras för att stabilisera risknivån.

”Råvaruinvesteringar har traditionellt gett investerare attraktiv totalavkastning och stark diversifiering, speciellt i perioder med hög inflation” säger Rob Guttschow, CFA och Senior Portfolio Manager för fonden. Han säger vidare

”Genom taktisk rotation mellan olika råvaruinvesteringar och genom att hantera den övergripande volatiliteten kan fonden ge investerare exponering mot råvaror på ett mer attraktivt sätt. Därutöver, genom att försöka välja de mest attraktiva terminerna vad gäller lösendatum för varje råvara, kan FTGC ge högre avkastning över en marknadscykel. “

Aktivt förvaltade ETF-fonder

ETF-fonder är traditionellt sett passiva fonder med låga kostnader som följer priset på exempelvis en råvara eller ett index. På senare år har det dock kommit allt fler aktivt förvaltade ETF-fonder, som ovanstående. Det blir på sätt och vis ett mellanting mellan en traditionell fond och en traditionell ETF. Orsaken är att många investerare vill ha en aktivt förvaltad fond, och samtidigt kunna köpa och sälja fondandelarna på samma sätt som aktier.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Hansson

    31 oktober, 2013 vid 01:44

    Intressant. Men jag tror jag håller mig till Ålandsbankens råvarufond. Upptäckte den efter att ha läst några av förvaltarens artiklar här. Har varit en klart bra utveckling.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära