Följ oss

Nyheter

Taktisk råvarufond lanserad

Publicerat

den

Handla ETF-fond på börsen

Börshandel av råvarorEn ny taktisk råvarufond har lanserats på marknaden. Det är den börshandlade fonden First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) som i veckan började handlas på Nasdaq.

Fonden har som mål att ge investerare en bra utveckling genom exponering mot råvaror, samtidigt som fonden ska vara relativt stabil. Upp till 25 % kommer att investeras i råvaruterminer och börshandlade råvaruprodukter. Övrigt kapital kommer att placeras i kortsiktiga räntepapper med hög rating, penningmarknadsinstrument, ETF-fonder, andra investmentföretag och andra likvida tillgångar.

First Trust framhåller att fonden är ett kostnadseffektivt sätt att investera i råvaruterminer, samtidigt som investeraren har en daglig likviditet och en transparens vad gäller innehav och prissättning.

En nyckelorsak till att investera i råvaror är deras historiskt låga korrelation med traditionella tillgångsslag så som aktier och obligationer. Genom att kombinera okorrelerade tillgångsslag i en portfölj kan investeraren skapa en lägre volatilitet i sin portfölj. Råvaror kan även vara lockande för investerare som vill skydda sig mot inflation, då råvarupriserna vanligtvis stiger när inflationen stiger. Eftersom råvaror kan vara volatila så kommer fördelningen mellan de olika underliggande råvarorna att förvaltas aktivt och ombalanseras för att stabilisera risknivån.

”Råvaruinvesteringar har traditionellt gett investerare attraktiv totalavkastning och stark diversifiering, speciellt i perioder med hög inflation” säger Rob Guttschow, CFA och Senior Portfolio Manager för fonden. Han säger vidare

”Genom taktisk rotation mellan olika råvaruinvesteringar och genom att hantera den övergripande volatiliteten kan fonden ge investerare exponering mot råvaror på ett mer attraktivt sätt. Därutöver, genom att försöka välja de mest attraktiva terminerna vad gäller lösendatum för varje råvara, kan FTGC ge högre avkastning över en marknadscykel. “

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aktivt förvaltade ETF-fonder

ETF-fonder är traditionellt sett passiva fonder med låga kostnader som följer priset på exempelvis en råvara eller ett index. På senare år har det dock kommit allt fler aktivt förvaltade ETF-fonder, som ovanstående. Det blir på sätt och vis ett mellanting mellan en traditionell fond och en traditionell ETF. Orsaken är att många investerare vill ha en aktivt förvaltad fond, och samtidigt kunna köpa och sälja fondandelarna på samma sätt som aktier.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
1 kommentar

1 kommentar

  1. Hansson

    31 oktober, 2013 vid 01:44

    Intressant. Men jag tror jag håller mig till Ålandsbankens råvarufond. Upptäckte den efter att ha läst några av förvaltarens artiklar här. Har varit en klart bra utveckling.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära