Slutet på råvaruhandeln

Från och med februari 2013 är det slut med handeln med råvaror på Tokyo Grain Exchange, Japans största råvarubörs för jordbruksprodukter. Styrelsen för bolaget som driver…

NGX, störst på naturgas

NGX, eller Natural Gas Exchange Inc som är bolagets fullständiga namn, är baserat i Calgary, Alberta i Kanada och ägs till 100 procent av TMX Group Inc, som bland annat driver…