george-soros.png

Soros köper guld igen

Rapporter om att John Paulson har behållit sitt guldinnehav det senaste kvartalet och att George Soros tog en lång position i guldaktier, via Market Vectors Gold Miners ETF…

guldcentralen-investeringsguld.jpg

Vem investerar i guld?

Det florerar allt som oftast en smått karikatyrartad bild om guldinvesterare som domedagsprofeter med delägandeskap i underjordsbunkrar fyllda av guldmynt, konservburkar,…