Skuldtaket har blåst av

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenEfter att marknaden ägnat all kraft åt att oroa sig för det amerikanska skuldtaket så känner man nu lättnadens vindar blåsa in. Istället för oro kan man njuta av Feds mjuka räntepolitik och en senarelagd nedskalning av QE. Detta har fått råvaror bland andra risktillgångar att stiga i pris sista dagarna. Starkare miljö för risktillgångar brukar också sänka dollarn vilket stärker råvaror – så har skett även denna gång. Vi har svårt att tro att Fed kommer sända en nedskalningssignal före nyår vilket talar för att råvaror kan rida på ”risk on” vågen året ut. Med mindre oro från de stora makroekonomiska frågorna så styrs råvarupriserna nu mer utifrån varje enskild råvaras fundamenta. Under veckan fick vi se ett tecken på det i oljemarknaden som tyngs av snabbt stigande lager i USA. Basmetallernas nästa vägskäl blir sannolikt det stundande högmötet mellan kinesiska ledare. Reformpolitik och investeringsplaner kommer sannolikt kommuniceras när som och leda metallerna in på nästa väg.

Handelsbanken Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top