SHB Veckans råvarukommentar 17 april 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenStigande oljepris!
  • Kinas makrodata i fokus för metallerna
  • Guld och silver fortsatt känsliga för Fed:s räntepolitik

Brentoljan har under veckan stigit till högsta nivåerna för året efter överraskningar i amerikansk lagerdata. Marknaden har haft tunnelseende på antal riggar i USA i år och förväntat sig att den kraftiga nedgången i antalet riggar som används efter oljeprisfallet ska omsättas i lägre tillväxt i oljeproduktionen. Under de senaste fyra veckorna har oljeproduktionen nu varit fallande under två av dem och i genomsnitt klart lägre än under tidigare veckor detta år. Prognoser förväntade sig att tillväxten skulle plana ut i maj men nu ser det ut som att det kommer inträffa redan i april. En positiv överraskning för priset som fått bra stöd av de veckovisa rapporterna som kommer på onsdagar. Vi tror nu att marknaden får stöd framtill nästa OPEC-möte den 5:e juni då det åter finns potential för en negativ överraskning i form av att förväntningar på att OPEC ska genomföra en produktionsminskning inte besannas. Saudiarabiens marsproduktion kom under veckan in på den högsta på 30 år vilket tyder på att OPEC:s jätte inte har för avsikt att ändra strategi.

Basmetaller har först handlats svagt inför Kinas makrodata för årets första kvartal. Denna data kom sedan in sämre än väntat för princip alla kategorier men efter det har basmetallerna vänt upp i tron att den svagare datan ska leda till ytterligare stimulans i Kina. Det kommer säkert mer stimulans men inte i de proportioner som krävs för att vända de negativa kurvorna i Kina. Zink sticker ut som den basmetall som gått starkast senaste månaden och vi tror att trenden fortsätter.

Guld har handlats relativt starkt när Fed verkar vackla kring när den första räntehöjningen ska ske. Guld och silver är väldigt känsliga för USA:s räntepolitik just nu och är intressanta instrument för den som har en tro på när Fed ska agera.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top