Connect with us

Analys

SHB Råvaruuppdatering 18 maj 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerNågra korta kommentarer kring veckans marknadsutveckling så återkommer vi med Råvarubrevet som vanligt nästa fredag.

Vi befinner oss fortsatt i en period där investerare är väldigt försiktiga vad gäller Europa och utvecklingen kring Grekland och Spanien. Handelsbanken har flyttat botten för den kinesiska konjunkturen från Q1 till Q2 efter den dåliga makrodata som kom i april. Dessutom verkar en stärkt dollar negativt för råvarorna. Det senare blir extra tydligt när man jämför prisutvecklingen för råolja (Brent) i dollar och euro. Europriset på olja ligger idag ca 10 procent över nivån vid samma tidpunkt förra året samtidigt som dollarpriset är lägre. Det är nu tredje veckan i rad som oljepriset faller och WTI-oljan är nere på lägre nivåer än vid årets början. Fundamentalt så har lagersituationen förbättrats nämnvärt under veckan men vi tror fortsatt att kapacitetsproblemen på oljemarknaden och känsligheten för att även små störningar på utbudssidan kan skapa prisvolatilitet framöver. Elmarknaden och Q3 2012 har däremot stärkts med närmare 5 procent under veckan då prognoserna slog om från extremt våta och kalla (vilket skulle fördröjt smältvattnet till efter sommaren) till torrare och varmare. Faktorer som kol, tysk el och utsläppsrätter pekar fortsatt nedåt och kalenderåret 2013 exempelvis handlas nära rekordlåga nivåer.

Det har varit en något lugnare utveckling på metallmarknaden där nedgången på industrimetaller begränsas av höga produktionskostnader samtidigt som många nog bedömer detta som klart attraktiva nivåer att kliva in på långsiktigt. Guldet handlas oförändrat över veckan efter att först ha fallit ned till årslägsta i samband med dollarrörelsen. Sedan det stora generella metallprisfallet i september 2011 har guldet börjat röra sig i samklang med övriga basmetaller, dvs. det följer sentimentet i risk och generell konjunkturoro. Fram till dess hade guldet den speciella egenskapen att det rörde sig tvärt emot risksentiment, aktier och övriga basmetaller, så någonting har hänt. Oavsett vad som orsakat denna förändring i rörelsemönstret så innebär detta att den viktigaste anledningen till att äga guld – dess skydd mot kriser – inte alls är lika självklart just nu. Snarare tvärt om. Parat med att väldigt många ”kom sent till festen” och köpte på sig guld nära topparna förra året så ser vi detta som en klassisk ”bull trap”. Man sitter med en position som borde funka i denna miljön, krisen i sydeuropa tilltar, men man tappar bara pengar på positionen i alla fall. Någon gång tvingas man inse att det är fel, och detta sker oftast när det börjar gå fort och fler får panik. Pressen är nedåt på euron och även den verkar negativt för guldet som prissätts i dollar, och skulle Grekland tvingas eller vilja lämna euro-samarbetet utan en trovärdig plan för Spanien och Portugal så kommer pressen fortsätta. En riktigt kaosartad miljö efter ett Grekiskt avhopp kan teoretiskt gynna guldet men vi har svårt att se att ens det ger något större stöd åt guldet.

På livsmedel är det främst vete som varit i fokus under veckan. Uppgångar noteras på såväl den europeiska marknaden som den amerikanska. Torkan i Ryssland består och redan nu har man börjat tala om skördeförluster främst i de södra regionerna vilka är de som är viktigast för exportmarknaden. Situationen har dessutom förändrats något i USA från att ha varit helt idealiskt för bara två veckor sedan till torka och oro för minskad produktion. USDA redovisade i måndagens rapport klart försämrat skick på höstvetet framför allt i Kansas.

Hoppas att ni får en fortsatt trevlig Kristi himmelfärdshelg.

Handelsbanken Råvaror

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *