Connect with us

Analys

SHB Råvaruplanket 19 juni 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerSedan i mars har vi argumenterat för en svagare råvarumarknad och vi har legat kort både energi, livsmedel och basmetaller sedan i april, vilket gjort att vår syn på vårt breda råvaruindex har varit sälj. Under våren har det skett en inbromsning i utsikterna för tillväxt i Europa simultant med att makrodata i Kina har bekräftat en starkare inbromsning än vad som var förväntat. I den här miljön har råvaror handlats på makroekonomiska utsikter och investerares sentiment snarare än råvarornas egen fundamenta, vilket gjort dem korrelerade med aktiemarknaden. I grafen till höger ses prisfallen under maj. De grå staplarna visar att kinaexponerade råvaror har fallit mest efter olja som är investerares största råvaruinnehav. De gröna staplarna visar råvaror som inte är åtkomliga för investerare. Att de gröna har fallit indikerar att realekonomin är negativt påverkad. Fallet beror alltså på sämre realekonomi och sämre risksentiment. Vi tror att båda faktorerna nått sin botten och nu ska man återinträda breda råvaruexponeringar.

Råvaror har fallit på bred front

Osäkerhet består i realekonomin

Med osäkerhet i Kina, Europa och kommande osäkerhet i USA inför sparprogrammen efter valet i november så söker vi inte gamla toppnivåer för råvarorna. Från nuvarande nivåer finns det emellertid mycket som talar för uppgång. Råvarorna kommer dock fortsätta åka i baksätet med makro och risksentiment i framsätet och därför tror vi att en bra strategi för de kommande månaderna är att köpa under de svagaste dagarna och sälja när priserna rallat. Den här strategin håller vi fast vid tills Kina fått fotfäste och/eller det kommer (o)väntad stimulans från Europa och/eller USA.

Botten är nådd i sentimentcykeln

Pessimistiskt sentiment ger stöd

Vi hittar mycket som talar för att vi är nära botten i sentimentcykeln. Det ser alltid som mörkast ut när det vänder. Efter att Spanien sökt nödlån för sina banker och Ny Demokrati vunnit valet i Grekland så är de två största eventriskerna i Europa undanröjda för ett tag framöver.

Råvaror - Förväntad prisutveckling Q3 och Q4 2012

Basmetaller

”Sämre än väntat” har spelat ut

Sedan i mars har vi argumenterat för att basmetaller skulle falla baserat på att Kinas ekonomi skulle bromsa mer än väntat. Det är fortfarande för tidigt att dra tunga växlar på konjunkturåterhämtning och att priserna kommer stiga dramatiskt men vi tror att nedsidan är begränsad från dessa nivåer och med den draghjälp Kinas konjunktur får från stimulanser sedan i maj. Efter några månader med klart sämre data än väntat så vände importen av järnmalm, olja, koppar och sojabönor upp under maj. Det säger inte så mycket om efterfrågan som att likviditeten slutligen har börjat öka efter de tre sänkningarna av reservkraven som gjorts sedan november och nu senast även en räntesänkning. Det kan också betyda att lager har betats av och att Kina står inför att fylla på lagerkedjan igen. Nya lån har legat på bra nivåer hela året och garanterat kredittillväxt, samtidigt har inflationen pressats ner av den sämre konjunkturen och håller inte längre tillbaka stimulanser på samma vis som tidigare. Vi förväntade oss inget stimulanspaket likt det som kom 2008 och gör det fortfarande inte. Fastighetsmarknaden kommer också att vara fortsatt pressad och politiker fortsätter säga att de vill se lägre priser på fastigheter. De stimulanser som kommit har förhållandevis varit tyngre viktade mot konsumtionsvaror (hushållsmaskiner och bilar) jämfört med 2008. Det betyder relativt mer nickel och bly och relativt mindre stål, koppar och zink jämfört med paketet som kom 2008. Förra paketet lyfte bilproduktionen rejält och vi förväntar oss fortsatt styrka med stöd av det nya paketet. Bly används numera till 75 % i bilbatterier.

Nya lån i Kina ligger på okej nivåerStimulanspaketet 2008 lyfte produktionen av bilar

Inför ett starkare H2

Lättnader, stimulanser, likviditet och lagercykeln tyder på att Kinas fundamentala behov av råvaror åter kommer att öka under andra halvåret. Ackompanjerat av investerares återinträde i råvaror så tror vi att basmetaller generellt kommer att stiga från dagens nivåer. Nickel är den basmetall som tryckts ner mest i utflödet och vi favoriserar nickel. Intressanta spreadar är nickel mot basmetallkorgen eller nickel mot koppar.

Lång nickel, bly och basmetallkorgen
Lång nickel mot 1,15 basmetallkorg (nickel har högt beta mot korgen)
Lång nickel mot koppar

Energi

Upp som en sol ner som en pannkaka

Brentoljan inledde året med ett rally på krigsrubriker i Iran. Israel ville undanröja Irans möjligheter att anrika uran till kärnvapennivå. Europa och USA gav Israel sitt stöd och Iran hotade att stänga Hormuzsundet med millitär. EU och USA införde sanktioner mot Irans olja från och med juli och Brent handlades upp till 128 dollar inklusive en ordentlig riskpremie från trendföljande investerare i mars.

Fundamenta på oljemarknaden har sedan dess svängt snabbt. OECDs lager är nu välfyllda från att varit nära 5 – års lägsta i februari. Anledningen är högre produktion och inte fallande efterfrågan. Produktionen i USA och Kanada har stigit och OPEC har ökat 1 Mb/d i Libyen och Irak. Saudi har legat nära 10 Mb/d (30-års högsta) under året och Irans borfall på 0,6-0,8 Mb/d har inte märkts på sista raden. OPEC har 30 Mb/d som mål men har producerat 31,6 Mb/d under året på grund av att Saudi vill få ner priset från skadliga nivåer.

Kina kompenserar för fallande efterfrågan i Europa och USA och Japan ersätter den nedlagda kärnkraften med oljeeldade kraftverk. Därtill kommer sanktionerna mot Iran nu att inträda rent fysiskt från 01 juli. Trots de svagare makroutsikterna sänker vi därför inte den globala efterfrågan, skulle överproduktionen hålla i sig kommer OPEC att minska ganska snart. Därför tror vi att priserna kommer hämta sig från nedtryckta nivåer med en prognos på 110 dollar för andra halvåret 2012.

Irans produktion av olja har fallit

Nu handlar SHB Power mot Q4 terminspris

Den milda vintern med en blöt vår har gjort att vattenmagasinen är välfyllda inför den kalla perioden. Kolpriserna driver marginalkostnaden för produktionen under vintern. Idag handlas Q4an kring priset då kolkraften kopplas in vilket betyder att kolkraften snabbt kommer in i prisbilden om sommaren blir torr och vattenreserverna krymper eller om underhållsperioden för någon av kärnreaktorerna förlängs. Omvänt kommer priset att falla om sommaren blir blöt och bibehåller höga vattennivåer i magasinen. Båda scenarierna är svåra att sia om (det finns ingen statistiskt säkerställd väderprognos som varar längre än 5-6 dagar). I år föreligger inte samma höga risk för bortfall från kärnkraften då man skjutit de omfattande planerna att höja kapaciteten i vissa reaktorer.

Lång Brent, Neutral El, Bensin och Diesel

Mycket vatten i magasinen inför vintern

Ädelmetaller

Feds språk om QE har styrt guld

Guld har i relativa termer stått emot marknadens nedgång under våren mycket bra men har i absoluta tal tappat några procent. Guld har åter visat sig vara okorrelerat med det mesta men har såklart lidit av den starkare dollarn. Den tidigare kopplingen till europakrisen har varit svagare medan de största rörelserna har inträffat vid förändringar i förväntningarna på QE.

Europas problem består

I takt med att bankproblemen har eskalerat, främst iSpanien så har trycket på ECB att stödja eurozonen ökat. Räntesänkning i juni och LTRO3 är under uppsegling till hösten. LTRO 3 borde ha en liknande effekt på guld och silver som QE haft, även om den inte sänker dollarn så bidrar den till högre inflationsförväntningar och ökad likviditet. Silver har följt gulds trender men med avsevärt större rörelser. Silver har under året haft ett dagligt beta mot guld på 1,56! Guld och silver är intressanta som icke korrelerade tillgångar i portföljen. Med ett okontrollerat uppbrott av EMU samarbetet framför oss det kommande året ser vi inga skäl att inte köpa dessa ädla metaller även om de må vara notoriskt svårprognostiserade.

Platina och Palladium-brist men på sikt

Även då de båda ädla industrimetallerna är på väg mot ett stort underskott i spåren av höjda krav på att minska NO2 i Europa så har metallerna inte stått emot fallet under maj. De nya EU direktiven gäller från årsskiftet och har tvingat fordonsindustrin att utveckla nya motorer med avsevärt mer palladium och platina för att möta utsläppsnivåerna för tunga fordon.

Platina används till dieselmotorer medan palladium dominerar i katalysatorerna på bensinmotorer. Den svaga industriella utvecklingen i Europas fordonsindustri som är världens största tillverkare av dieselfordon kan leda till att platina utvecklas starkare än palladium framöver.

Lång guld och silver
Neutral palladium och platina

Eurokrisräntor, QE och guld

Livsmedel

Vintern är över

Med den varma vintern och tidiga sådden i USA har de tre stora grödorna prognostiseras nå stora skördar i år. Det fick oss att dra ner majs och vete medan soja såg fortsatt starkt ut med Kinas stora import som drivkraft. Efter att oron för hur grödorna övervintrat bekräftats obefogade så har vädret i Europa och vissa områden av svarta havet varit allt för torrt för en optimal utveckling av grödorna. Speciellt europeiskt vete har handlats upp och ner på Europas torka.

Majs har drivit vete

Den möjliga substitutionen mellan majs och vete till djurfoder gör att när majs handlas på höga nivåer så ger det stöd till vete. Vete i sig har bra lagernivåer och nuvarande veteskörd ser ut att bli bra i USA. Jämfört med i förra ”Råvaruplanket” så tycker vi att det finns skäl att vara mer positiv till vete i Europa på ökad risk för lägre produktion i Östeuropa och även i de gamla sovjetländerna. Stora risker finns i Ryssland. De södra delarna lider av torka och är också de områden där vete för exportmarknaden odlas. Om inte regn kommer snart kommer det leda till lägre skörd och export. Eftersom USA väntas få en väldigt bra skörd kan detta driva spreaden mellan europeiskt vete på Matif och vete i Chicago.

Optimalt för majs i år

Sådden av majs i USA har gått snabbt, tillsammans med goda väderförutsättningar borgar det för en stor och framförallt tidig skörd. Det kan göra att årets majsskörd kan börja användas före fjolårets är slut. Om nuvarande förutsättningar består kommer skörden bli utmärkt och prispress uppstå. Vi fortsätter därför att tro på lägre priser och därmed ett sämre stöd till vete via substitutionseffekten.

Sojan fortsatt stark

Sedan en tid tillbaka har sojabönorna utvecklats klart bäst prismässigt av de tre stora grödorna och det finns i dagsläget inga direkta skäl till en nedgång. Den sydamerikanska skörden har justerats ned ytterligare. Brist på väta i Södra Brasilien, Paraguay och Norra Argentina har sänkt skörden. Det starka importtycket från Kina håller efterfrågan uppe och vi tror att säsongens högsta sojapris kommer mellan juni och augusti då de globala lagren kommer vara som lägst före skörden av sojabönor kommer i gång i USA.

Lång vete matif nov 12 mot vete cbot dec 12

Vete - Köp Matif och sälj CBOTData över pris på råvaror

[box]SHB Råvaruplanket är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *