Följ oss

Analys

SHB Råvaruplanket 19 juni 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerSedan i mars har vi argumenterat för en svagare råvarumarknad och vi har legat kort både energi, livsmedel och basmetaller sedan i april, vilket gjort att vår syn på vårt breda råvaruindex har varit sälj. Under våren har det skett en inbromsning i utsikterna för tillväxt i Europa simultant med att makrodata i Kina har bekräftat en starkare inbromsning än vad som var förväntat. I den här miljön har råvaror handlats på makroekonomiska utsikter och investerares sentiment snarare än råvarornas egen fundamenta, vilket gjort dem korrelerade med aktiemarknaden. I grafen till höger ses prisfallen under maj. De grå staplarna visar att kinaexponerade råvaror har fallit mest efter olja som är investerares största råvaruinnehav. De gröna staplarna visar råvaror som inte är åtkomliga för investerare. Att de gröna har fallit indikerar att realekonomin är negativt påverkad. Fallet beror alltså på sämre realekonomi och sämre risksentiment. Vi tror att båda faktorerna nått sin botten och nu ska man återinträda breda råvaruexponeringar.

Råvaror har fallit på bred front

Osäkerhet består i realekonomin

Med osäkerhet i Kina, Europa och kommande osäkerhet i USA inför sparprogrammen efter valet i november så söker vi inte gamla toppnivåer för råvarorna. Från nuvarande nivåer finns det emellertid mycket som talar för uppgång. Råvarorna kommer dock fortsätta åka i baksätet med makro och risksentiment i framsätet och därför tror vi att en bra strategi för de kommande månaderna är att köpa under de svagaste dagarna och sälja när priserna rallat. Den här strategin håller vi fast vid tills Kina fått fotfäste och/eller det kommer (o)väntad stimulans från Europa och/eller USA.

Botten är nådd i sentimentcykeln

Pessimistiskt sentiment ger stöd

Vi hittar mycket som talar för att vi är nära botten i sentimentcykeln. Det ser alltid som mörkast ut när det vänder. Efter att Spanien sökt nödlån för sina banker och Ny Demokrati vunnit valet i Grekland så är de två största eventriskerna i Europa undanröjda för ett tag framöver.

Råvaror - Förväntad prisutveckling Q3 och Q4 2012

Basmetaller

”Sämre än väntat” har spelat ut

Sedan i mars har vi argumenterat för att basmetaller skulle falla baserat på att Kinas ekonomi skulle bromsa mer än väntat. Det är fortfarande för tidigt att dra tunga växlar på konjunkturåterhämtning och att priserna kommer stiga dramatiskt men vi tror att nedsidan är begränsad från dessa nivåer och med den draghjälp Kinas konjunktur får från stimulanser sedan i maj. Efter några månader med klart sämre data än väntat så vände importen av järnmalm, olja, koppar och sojabönor upp under maj. Det säger inte så mycket om efterfrågan som att likviditeten slutligen har börjat öka efter de tre sänkningarna av reservkraven som gjorts sedan november och nu senast även en räntesänkning. Det kan också betyda att lager har betats av och att Kina står inför att fylla på lagerkedjan igen. Nya lån har legat på bra nivåer hela året och garanterat kredittillväxt, samtidigt har inflationen pressats ner av den sämre konjunkturen och håller inte längre tillbaka stimulanser på samma vis som tidigare. Vi förväntade oss inget stimulanspaket likt det som kom 2008 och gör det fortfarande inte. Fastighetsmarknaden kommer också att vara fortsatt pressad och politiker fortsätter säga att de vill se lägre priser på fastigheter. De stimulanser som kommit har förhållandevis varit tyngre viktade mot konsumtionsvaror (hushållsmaskiner och bilar) jämfört med 2008. Det betyder relativt mer nickel och bly och relativt mindre stål, koppar och zink jämfört med paketet som kom 2008. Förra paketet lyfte bilproduktionen rejält och vi förväntar oss fortsatt styrka med stöd av det nya paketet. Bly används numera till 75 % i bilbatterier.

Nya lån i Kina ligger på okej nivåerStimulanspaketet 2008 lyfte produktionen av bilar

Inför ett starkare H2

Lättnader, stimulanser, likviditet och lagercykeln tyder på att Kinas fundamentala behov av råvaror åter kommer att öka under andra halvåret. Ackompanjerat av investerares återinträde i råvaror så tror vi att basmetaller generellt kommer att stiga från dagens nivåer. Nickel är den basmetall som tryckts ner mest i utflödet och vi favoriserar nickel. Intressanta spreadar är nickel mot basmetallkorgen eller nickel mot koppar.

Lång nickel, bly och basmetallkorgen
Lång nickel mot 1,15 basmetallkorg (nickel har högt beta mot korgen)
Lång nickel mot koppar

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Energi

Upp som en sol ner som en pannkaka

Brentoljan inledde året med ett rally på krigsrubriker i Iran. Israel ville undanröja Irans möjligheter att anrika uran till kärnvapennivå. Europa och USA gav Israel sitt stöd och Iran hotade att stänga Hormuzsundet med millitär. EU och USA införde sanktioner mot Irans olja från och med juli och Brent handlades upp till 128 dollar inklusive en ordentlig riskpremie från trendföljande investerare i mars.

Fundamenta på oljemarknaden har sedan dess svängt snabbt. OECDs lager är nu välfyllda från att varit nära 5 – års lägsta i februari. Anledningen är högre produktion och inte fallande efterfrågan. Produktionen i USA och Kanada har stigit och OPEC har ökat 1 Mb/d i Libyen och Irak. Saudi har legat nära 10 Mb/d (30-års högsta) under året och Irans borfall på 0,6-0,8 Mb/d har inte märkts på sista raden. OPEC har 30 Mb/d som mål men har producerat 31,6 Mb/d under året på grund av att Saudi vill få ner priset från skadliga nivåer.

Kina kompenserar för fallande efterfrågan i Europa och USA och Japan ersätter den nedlagda kärnkraften med oljeeldade kraftverk. Därtill kommer sanktionerna mot Iran nu att inträda rent fysiskt från 01 juli. Trots de svagare makroutsikterna sänker vi därför inte den globala efterfrågan, skulle överproduktionen hålla i sig kommer OPEC att minska ganska snart. Därför tror vi att priserna kommer hämta sig från nedtryckta nivåer med en prognos på 110 dollar för andra halvåret 2012.

Irans produktion av olja har fallit

Nu handlar SHB Power mot Q4 terminspris

Den milda vintern med en blöt vår har gjort att vattenmagasinen är välfyllda inför den kalla perioden. Kolpriserna driver marginalkostnaden för produktionen under vintern. Idag handlas Q4an kring priset då kolkraften kopplas in vilket betyder att kolkraften snabbt kommer in i prisbilden om sommaren blir torr och vattenreserverna krymper eller om underhållsperioden för någon av kärnreaktorerna förlängs. Omvänt kommer priset att falla om sommaren blir blöt och bibehåller höga vattennivåer i magasinen. Båda scenarierna är svåra att sia om (det finns ingen statistiskt säkerställd väderprognos som varar längre än 5-6 dagar). I år föreligger inte samma höga risk för bortfall från kärnkraften då man skjutit de omfattande planerna att höja kapaciteten i vissa reaktorer.

Lång Brent, Neutral El, Bensin och Diesel

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mycket vatten i magasinen inför vintern

Ädelmetaller

Feds språk om QE har styrt guld

Guld har i relativa termer stått emot marknadens nedgång under våren mycket bra men har i absoluta tal tappat några procent. Guld har åter visat sig vara okorrelerat med det mesta men har såklart lidit av den starkare dollarn. Den tidigare kopplingen till europakrisen har varit svagare medan de största rörelserna har inträffat vid förändringar i förväntningarna på QE.

Europas problem består

I takt med att bankproblemen har eskalerat, främst iSpanien så har trycket på ECB att stödja eurozonen ökat. Räntesänkning i juni och LTRO3 är under uppsegling till hösten. LTRO 3 borde ha en liknande effekt på guld och silver som QE haft, även om den inte sänker dollarn så bidrar den till högre inflationsförväntningar och ökad likviditet. Silver har följt gulds trender men med avsevärt större rörelser. Silver har under året haft ett dagligt beta mot guld på 1,56! Guld och silver är intressanta som icke korrelerade tillgångar i portföljen. Med ett okontrollerat uppbrott av EMU samarbetet framför oss det kommande året ser vi inga skäl att inte köpa dessa ädla metaller även om de må vara notoriskt svårprognostiserade.

Platina och Palladium-brist men på sikt

Även då de båda ädla industrimetallerna är på väg mot ett stort underskott i spåren av höjda krav på att minska NO2 i Europa så har metallerna inte stått emot fallet under maj. De nya EU direktiven gäller från årsskiftet och har tvingat fordonsindustrin att utveckla nya motorer med avsevärt mer palladium och platina för att möta utsläppsnivåerna för tunga fordon.

Platina används till dieselmotorer medan palladium dominerar i katalysatorerna på bensinmotorer. Den svaga industriella utvecklingen i Europas fordonsindustri som är världens största tillverkare av dieselfordon kan leda till att platina utvecklas starkare än palladium framöver.

Lång guld och silver
Neutral palladium och platina

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Eurokrisräntor, QE och guld

Livsmedel

Vintern är över

Med den varma vintern och tidiga sådden i USA har de tre stora grödorna prognostiseras nå stora skördar i år. Det fick oss att dra ner majs och vete medan soja såg fortsatt starkt ut med Kinas stora import som drivkraft. Efter att oron för hur grödorna övervintrat bekräftats obefogade så har vädret i Europa och vissa områden av svarta havet varit allt för torrt för en optimal utveckling av grödorna. Speciellt europeiskt vete har handlats upp och ner på Europas torka.

Majs har drivit vete

Den möjliga substitutionen mellan majs och vete till djurfoder gör att när majs handlas på höga nivåer så ger det stöd till vete. Vete i sig har bra lagernivåer och nuvarande veteskörd ser ut att bli bra i USA. Jämfört med i förra ”Råvaruplanket” så tycker vi att det finns skäl att vara mer positiv till vete i Europa på ökad risk för lägre produktion i Östeuropa och även i de gamla sovjetländerna. Stora risker finns i Ryssland. De södra delarna lider av torka och är också de områden där vete för exportmarknaden odlas. Om inte regn kommer snart kommer det leda till lägre skörd och export. Eftersom USA väntas få en väldigt bra skörd kan detta driva spreaden mellan europeiskt vete på Matif och vete i Chicago.

Optimalt för majs i år

Sådden av majs i USA har gått snabbt, tillsammans med goda väderförutsättningar borgar det för en stor och framförallt tidig skörd. Det kan göra att årets majsskörd kan börja användas före fjolårets är slut. Om nuvarande förutsättningar består kommer skörden bli utmärkt och prispress uppstå. Vi fortsätter därför att tro på lägre priser och därmed ett sämre stöd till vete via substitutionseffekten.

Sojan fortsatt stark

Sedan en tid tillbaka har sojabönorna utvecklats klart bäst prismässigt av de tre stora grödorna och det finns i dagsläget inga direkta skäl till en nedgång. Den sydamerikanska skörden har justerats ned ytterligare. Brist på väta i Södra Brasilien, Paraguay och Norra Argentina har sänkt skörden. Det starka importtycket från Kina håller efterfrågan uppe och vi tror att säsongens högsta sojapris kommer mellan juni och augusti då de globala lagren kommer vara som lägst före skörden av sojabönor kommer i gång i USA.

Lång vete matif nov 12 mot vete cbot dec 12

Vete - Köp Matif och sälj CBOTData över pris på råvaror

[box]SHB Råvaruplanket är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära