SHB Råvarukommentar 13 januari 2017

Indonesiens exportförbud i fokus

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenUSA i oljemarknadens fokus

Oljepriset har haft en motig start på året när fokus har hamnat på USA:s ökade produktion, lager och aktivitet istället för OPEC:s implementering av lägre produktion. Antalet riggar i oljefälten har stigit tio veckor i rad och skifferoljebolagen har börjat anställa personer igen. Regeringens officiella prognos för oljeproduktionen har kommit tillbaka till tillväxt under 2017 och 2018 och det pressar oljan. Vi tror inte att skiffer kommer växa tillräckligt för att kompensera OPEC:s lägre produktion utan oljemarknaden kommer gå ur det här året med lägre lager, men vi ser första kvartalet som ett svagt kvartal före marknaden blir överbevisad om att OPEC:s sänkning blir verklighet.

Basmetaller präglas av att Indonesien river upp exportförbudet från 2014

Nickel har haft en volatil vecka men handlas i princip oförändrad över veckan. Tumulten började med att Indonesien lämnade ett kortfattat besked att man lättar på exportförbudet för oprocessade mineraler. 2017 skulle bli året när nickelmarknaden gick i stor brist sedan Filipinernas gruvstängningar skulle strypa sista källan till låghaltig nickelmalm. Så blir nu inte fallet när Indonesien istället kommer börja exportera. Vi tror inte det sänker nickel speciellt mycket men vi tar bort vår tro på nickel till USD 13 800 det här året och räknar med en stabilisering kring USD 10 000.

Effekterna blir större för rostfritt stål än för nickel då Kinas produktion av rostfritt stål nu får tillgång till billigare nickel än tidigare. Med rådande starka efterfrågan i Kina får det små eller inga konsekvenser för väst, men vi argumenterar för att Kinas export är driven av Kinas makrobild och inte västs exporthinder. När stimulanserna i Kina rinner ut, under andra halvåret, stärker tillgången till indonesisk malm kinesisk konkurrenskraft.

Läs vår kommentar på Indonesiens exportförbud här (engelska)

Guld stiger på Trump

Marknadsreaktionen inför Trumps tillträde är i viss mån omvända från när han vann valet. Under veckans presskonferens nämnde Trump inget om det stimulanspaket på över 500 miljarder USD som marknaden handlat in i olika tillgångsklasser, inte minst råvaror. Reaktionerna på Trumps yviga framträdande blev därför försiktiga och USD föll samtidigt som guld stärktes och har återfått lite av sin plats som en säker hamn när vi går mot en ny era med mer oro. Guld handlas nu på högsta på sju veckor när USD fallit till lägsta på fem veckor.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top