Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 4 maj 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Neutral
  • Basmetaller: Neutral
  • Ädelmetaller: Neutral
  • Livsmedel: Neutral

Inget bränsle för råvarupriser

Inga synliga tecken på policy förändringar i Kina, USA eller Europa just nu gör att råvarupriserna skvalpar omkring i ett trendlöst land. Årets utveckling för de flesta råvaror får ingen att höja på ögonbrynen. Med en återhämtning i Kina i antågande så hoppas vi att andra halvan av året kan bli mer spännande.

Det har varit en ny vecka med generellt sämre risksentiment med tisdagens usla inköpschefsindex för Europa som huvudrubrik samtidigt som arbetslösheten i Europa kom in på 15 års högsta. Ytterligare sämre riskaptit fick marknaden av USA:s inköpschefsindex för tjänstesektorn på torsdagen och ECB:s Draghi som betonade osäkerheten i Europa. På fredagseftermiddagen kom data över antalet nya jobb i USA under april in på 115 tusen mot förväntat 160 tusen, klart sämre alltså men samtidigt reviderades mars månad upp med 34 tusen nya jobb till 154 tusen. I en miljö med sämre makrodata har investerare sålt av risktillgångar och vi ser att såväl olja som bas- och ädelmetaller har tappat under veckan.

Vi fortsätter att förvänta oss en återhämtning i den globala konjunkturen men i det korta perspektivet påverkas råvarornas priser av risksentimentet. Under veckan har vi lyft fram bensin som en intressant affär inför den amerikanska ”driving season” som ligger framför oss de kommande månaderna.

Energi (neutral)

Olja

Vi lämnar bakom oss en vecka med kraftigt fallande pris på olja. Brent-oljan har gått från att kosta 119,7 USD/fat till att i skrivande stund handlas på 113,8 USD/fat, en nedgång på USD 5,9. WTI-oljan har gjort en liknande resa, från 104,93 USD/fat till att nu handlas till 99,9 USD/fat, en nedgång på USD 5,03. Under torsdagen föll oljan efter ECB:s Mario Draghi uttalat sig om att euroområdets ekonomiska utsikter blivit mer osäker och det finns en risk på nedsidan. Även stigande lager av råolja har pressat priset under veckan. Råoljelagren i USA ökade för sjätte veckan i rad och når därmed den högsta nivån sedan 1990. Det är främst lagret i Cushing, Oklahoma, som nått nya rekord. Råoljelagret visade en ökning på 2,8 miljoner fat mot förväntade 2,5 miljoner fat. Destillatlager minskade med 1,9 miljoner fat mot förväntad minskning på 0,35 miljoner fat. Bensinlager minskade med 2 miljoner fat mot en förväntad minskning på 1,5 miljoner fat.

Vår prognos för Brent-oljan :

Prognos för pris på brent-olja för 2012 och 2013

Elmarknaden

På elmarknaden fortsätter det tredje kvartalet Q3 2012 att trenda ned och vi ser ut att stänga närmare 4 procent under förra fredagens nivå. Efter en lång nederbördsrik period med temperaturer över normalen är det nu främst utvecklingen på kolmarknaden som pressar den tyska och nordiska elmarknaden. Tredje kvartalet API2 (energikol) handlas idag 12 procent lägre än förra månaden och vi ser fortsatt en hel del överkapacitet på spotmarknaden. På dessa nivåer exporterar en rad amerikanska och ryska producenter kol till förlust och frågan är hur länge de tänker göra det och när man tvingas dra ned kapacitet för att balansera nedgången. Oljan har backat även om det är av mindre betydelse för den Nordiska elmarknaden där brytpriset för kol och co2 är viktigare att följa. Övriga faktorer som spotpris, Tysk el och väder verkar fortsatt för nedgång och vad gäller den senare är det en stor osäkerhet i nederbördsprognoserna där dagens körningar visar allt mellan 6-15 TWh för de kommande 10 dagarna. Normal nederbörd för denna tid på året är 2.5 TWh så oavsett vilket talar mycket för en tydlig förbättring i energibalansen. Vi kommer därför ligga kvar med vår korta position en bit in på nästa vecka för att se hur nederbördsprognoserna faller ut och om situationen på den fysiska kolmarknaden förändras.

Basmetaller (neutral)

London Metal Exchange som är världens ledande marknadsplats för basmetaller kan komma att köpas upp inom kort, börsen erbjöd handel med koppar och tenn redan 1877 och värderas nu till 1.3 miljarder dollar. LME som driver över 600 lager globalt kommer vidare att expandera sin lagerverksamhet och öppna upp även i Kina inom kort. På tal om lager skrev vi i Kinarapporten från mars om de höga lagren på koppar som bara eskalerar, enligt vissa aktörer har de nu stigit till hela 1 miljon ton.

Koppar

Koppar har gått ned 1,87 % under veckan. Sedan årets början är uppgången 8,16 %. Nedgången under veckan berodde på oro kring den ekonomiska återhämtningen i Europa och USA. Exempelvis kom arbetslöshetssiffran för Europa in på 15-årshögsta. Nedgången kunde inte bromsas trots en rapport om minskade lager av koppar hos LME. Lagren minskade med 1.6 % under veckan och har minskat med 37 % sedan årets början. Vi är neutrala till koppar i dagsläget och vi förväntar oss inga större prisrörelser i närtid.

Nickel

Nickel slutar veckan svagt upp på knappa 1 %. Sedan årets början är nedgången 6,71 %. Även nickel har under veckan påverkats av dåliga ekonomiska data från Europa och USA. Det som ytterligare drivit priset nedåt är rapporter om ökade lager i Indien och Kina. Vid dessa låga nickelnivåer kommer kinesiska högkostnadsgruvor att går ur produktion och därför bör priset finna något slags stöd runt dessa nivåer.

Det har länge florerat rykten om Indonesiens exportstopp för icke-processad malm. Den 3 maj klarlade landets ekonomiminister de nya reglerna. Med start 6 maj kommer de bolag med de nödvändiga tillstånden att drabbas av en exportskatt på 20 %. Detta gäller 14 olika typer av malmer, alltifrån koppar och aluminium till bly, tenn och nickel. Bolag som inte innehar några tillstånd får inte exportera alls (med start 2014). Vi är fortsatt neutrala till basmetaller och nickel.

Ädelmetaller (neutral)

Vi förväntar oss att ädelmetallerna guld och silver fortsätter att trenda nedåt till följd av den rejält utdragna trend vi så förra året och som vi skrivit om tidigare. Oro för den ekonomiska utvecklingen kommer tidvis att ge stöd precis som nu där den Spanska sjukan hamnat i fokus. En låg ränta brukar också tala för guld och silverinnehav. Ser vi till dollarn förväntar sig banken att dollarn kommer att fortsätta stärkas till 7.61 mot kronan och 1.15 mot euron på 12 månaders sikt, detta bör komma att pressa råvaror överlag och guld i synnerhet. Vi kan passa på att nämna att vi idag erbjuder en rad olika certifikat med koppling till guld och silver. De enklaste är rena linjära certifikat heter GULD H och SILVER H och följer utvecklingen. Om du har mer riskaptit och söker hävstång med dubbla avkastningen finns det även bull och bear certifikat på guld och silver (BULL GULD H, BULL SILVER H, BEAR GULD H samt BEAR SILVER H). Vi lanserade i höstas även fyra sektorindex där vårt Ädelmetallindex har 50 procent guld, 26 procent silver, 18 procent platina samt 6 procent palladium. Det finns både rena linjära certifikat där man kan positionera sig lång (ADELMET H) och kort (ADELMET S H) och för den som inte vill ha dollar exponering finns även SEK certifikat för lång positionering (ADELMET SEK H) och kort (ADELMET S SEK). Sektorindex finns även med hävstång i Bull och Bear.

Livsmedel (neutral)

Vete

Inga större förändringar att rapportera för EU – ok med nederbörd i väst men fortfarande önskas mer nederbörd i öst, en del regn har fallit även i öst men helt klart behövs det mer. I Ryssland och kanske främst Ukraina önskas också mer regn, men än så länge uppges det inte finnas större skäl till oro – men mer regn måste verkligen komma i maj. I USA är allt fortsatt gynnsamt för både höstvetet och vårvetet – 54 procent av höstvetet har gått i ax, att jämföra med 29 procent förra året. Skicket på höstvetet har förbättrats ytterligare och andelen som uppges vara i skicket bra eller mycket bra är nu uppe i 64 procent, klart bättre än förra årets 34 procent vid samma tid på året. Hela 74 procent av vårvetet i USA är nu sått, väldigt mycket mer än genomsnittet för de senaste fem åren om 32 procent.

Majs

Allt ser fortfarande väldigt bra ut för majsen i USA, mestadels torrt med endast några få regnskurar som kan sakta upp sådden något. I måndagens rapport uppgavs att 53 procent av den amerikanska majsen nu är sådd, klart över femårssnittet om 27 procent. Fokus riktas nu allt mer på nästa veckas rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, i vilken situationen för majs av gammal skörd kanske kommer stramas åt ytterligare något medan situationen för ny skörd redovisas av USDA för första gången – med rådande utveckling för både sådd och uppkomst bör förväntningarna vara rätt höga på majsproduktionen i USA säsongen 12/13.

Sojabönor

Sojabönorna fortsätter att visa styrka och majkontraktet ligger just nu bara en halv procent ifrån att nå över $ 15/bushel – en nivå vi inte sett sedan juli månad år 2008. Viss tvekan råder just nu då det ryktas om att Kina ska sälja ut sojabönor från inhemska statliga lager, vilket kortsiktigt kan minska importbehovet från USA något. Det finns dock inga direkta skäl att börja tro att sojapriserna ska gå ned trots höga priser, det råder fortsatt stram balans mellan utbud och efterfrågan och Kina kommer fortsatta importera stora mängder. I söndags var 12 procent av den amerikanska soja sådd, upp från förra veckans 6 procent.

Softs

Kaffe

Kaffepriset fortsätter på nivåer vi sett genom april. Marknaden väntar på besked beträffande Brasiliens export volym och iakttar landets väderförhållanden. Priset steg något i måndags efter väderrapport som indikerade risk för frost natten till tisdagen. Generellt i år är vattentemperaturen i Atlanten är något högre än normalt vilket talar för en minskad risk för frost i Brasiliens sydöstra delar. Igår handlade kaffet på 6veckors lägsta baserat på indikationer om goda skördar i Brasilien.

Socker

Utbudet av socker på marknaden är fortsättningsvis stort och den rådande ekonomiska situationen i Europa fortsätter att påverka efterfrågan negativt. Indien; världens näst största sockerproducent och tillika största konsument bestämde i veckan att tillåta obegränsad export av råvaran vilket innebär mer socker på en redan överförsedd marknad. Ett sådant beslut av en gigant på marknaden har en självklar påverkan på priset vilket sjönk ytterligare. Ur Indiens perspektiv är detta positivt då högre priser och lägre utbud har fått landet att odla mer vilket i kombination med tidigare exportrestriktioner historiskt sett ca vart tredje år inneburit överproduktion och överfyllda lager. Fortsättningsvis ovisst om vilka volymer Indien kommer exportera i år, och hur mycket som kommer lagras för export nästa år. Socker priset steg något under torsdagen efter att ha reagerat negativt på Indiens besked tidigare i veckan.

Apelsinjuice

Utbudet på marknaden är fortsättningsvis stort och efterfrågan avtar till följd av den ekonomiska situationen i USA och Europa. Brasilien påbörjar skörden nästa månad, det i kombination med minskad konsumtion i USA fick priset att sjunka ytterligare. Apelsinjuice sjönk ti tisdags med 6 % till tvåårs lägsta för att på torsdagen stänga lägst på 29 månader. Florida går in i orkanperioden i början av juni även om man historiskt sett påträffat mest orkaner först i juli, augusti och september.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära