Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 4 maj 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Neutral
  • Basmetaller: Neutral
  • Ädelmetaller: Neutral
  • Livsmedel: Neutral

Inget bränsle för råvarupriser

Inga synliga tecken på policy förändringar i Kina, USA eller Europa just nu gör att råvarupriserna skvalpar omkring i ett trendlöst land. Årets utveckling för de flesta råvaror får ingen att höja på ögonbrynen. Med en återhämtning i Kina i antågande så hoppas vi att andra halvan av året kan bli mer spännande.

Det har varit en ny vecka med generellt sämre risksentiment med tisdagens usla inköpschefsindex för Europa som huvudrubrik samtidigt som arbetslösheten i Europa kom in på 15 års högsta. Ytterligare sämre riskaptit fick marknaden av USA:s inköpschefsindex för tjänstesektorn på torsdagen och ECB:s Draghi som betonade osäkerheten i Europa. På fredagseftermiddagen kom data över antalet nya jobb i USA under april in på 115 tusen mot förväntat 160 tusen, klart sämre alltså men samtidigt reviderades mars månad upp med 34 tusen nya jobb till 154 tusen. I en miljö med sämre makrodata har investerare sålt av risktillgångar och vi ser att såväl olja som bas- och ädelmetaller har tappat under veckan.

Vi fortsätter att förvänta oss en återhämtning i den globala konjunkturen men i det korta perspektivet påverkas råvarornas priser av risksentimentet. Under veckan har vi lyft fram bensin som en intressant affär inför den amerikanska ”driving season” som ligger framför oss de kommande månaderna.

Energi (neutral)

Olja

Vi lämnar bakom oss en vecka med kraftigt fallande pris på olja. Brent-oljan har gått från att kosta 119,7 USD/fat till att i skrivande stund handlas på 113,8 USD/fat, en nedgång på USD 5,9. WTI-oljan har gjort en liknande resa, från 104,93 USD/fat till att nu handlas till 99,9 USD/fat, en nedgång på USD 5,03. Under torsdagen föll oljan efter ECB:s Mario Draghi uttalat sig om att euroområdets ekonomiska utsikter blivit mer osäker och det finns en risk på nedsidan. Även stigande lager av råolja har pressat priset under veckan. Råoljelagren i USA ökade för sjätte veckan i rad och når därmed den högsta nivån sedan 1990. Det är främst lagret i Cushing, Oklahoma, som nått nya rekord. Råoljelagret visade en ökning på 2,8 miljoner fat mot förväntade 2,5 miljoner fat. Destillatlager minskade med 1,9 miljoner fat mot förväntad minskning på 0,35 miljoner fat. Bensinlager minskade med 2 miljoner fat mot en förväntad minskning på 1,5 miljoner fat.

Vår prognos för Brent-oljan :

Prognos för pris på brent-olja för 2012 och 2013

Elmarknaden

På elmarknaden fortsätter det tredje kvartalet Q3 2012 att trenda ned och vi ser ut att stänga närmare 4 procent under förra fredagens nivå. Efter en lång nederbördsrik period med temperaturer över normalen är det nu främst utvecklingen på kolmarknaden som pressar den tyska och nordiska elmarknaden. Tredje kvartalet API2 (energikol) handlas idag 12 procent lägre än förra månaden och vi ser fortsatt en hel del överkapacitet på spotmarknaden. På dessa nivåer exporterar en rad amerikanska och ryska producenter kol till förlust och frågan är hur länge de tänker göra det och när man tvingas dra ned kapacitet för att balansera nedgången. Oljan har backat även om det är av mindre betydelse för den Nordiska elmarknaden där brytpriset för kol och co2 är viktigare att följa. Övriga faktorer som spotpris, Tysk el och väder verkar fortsatt för nedgång och vad gäller den senare är det en stor osäkerhet i nederbördsprognoserna där dagens körningar visar allt mellan 6-15 TWh för de kommande 10 dagarna. Normal nederbörd för denna tid på året är 2.5 TWh så oavsett vilket talar mycket för en tydlig förbättring i energibalansen. Vi kommer därför ligga kvar med vår korta position en bit in på nästa vecka för att se hur nederbördsprognoserna faller ut och om situationen på den fysiska kolmarknaden förändras.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Basmetaller (neutral)

London Metal Exchange som är världens ledande marknadsplats för basmetaller kan komma att köpas upp inom kort, börsen erbjöd handel med koppar och tenn redan 1877 och värderas nu till 1.3 miljarder dollar. LME som driver över 600 lager globalt kommer vidare att expandera sin lagerverksamhet och öppna upp även i Kina inom kort. På tal om lager skrev vi i Kinarapporten från mars om de höga lagren på koppar som bara eskalerar, enligt vissa aktörer har de nu stigit till hela 1 miljon ton.

Koppar

Koppar har gått ned 1,87 % under veckan. Sedan årets början är uppgången 8,16 %. Nedgången under veckan berodde på oro kring den ekonomiska återhämtningen i Europa och USA. Exempelvis kom arbetslöshetssiffran för Europa in på 15-årshögsta. Nedgången kunde inte bromsas trots en rapport om minskade lager av koppar hos LME. Lagren minskade med 1.6 % under veckan och har minskat med 37 % sedan årets början. Vi är neutrala till koppar i dagsläget och vi förväntar oss inga större prisrörelser i närtid.

Nickel

Nickel slutar veckan svagt upp på knappa 1 %. Sedan årets början är nedgången 6,71 %. Även nickel har under veckan påverkats av dåliga ekonomiska data från Europa och USA. Det som ytterligare drivit priset nedåt är rapporter om ökade lager i Indien och Kina. Vid dessa låga nickelnivåer kommer kinesiska högkostnadsgruvor att går ur produktion och därför bör priset finna något slags stöd runt dessa nivåer.

Det har länge florerat rykten om Indonesiens exportstopp för icke-processad malm. Den 3 maj klarlade landets ekonomiminister de nya reglerna. Med start 6 maj kommer de bolag med de nödvändiga tillstånden att drabbas av en exportskatt på 20 %. Detta gäller 14 olika typer av malmer, alltifrån koppar och aluminium till bly, tenn och nickel. Bolag som inte innehar några tillstånd får inte exportera alls (med start 2014). Vi är fortsatt neutrala till basmetaller och nickel.

Ädelmetaller (neutral)

Vi förväntar oss att ädelmetallerna guld och silver fortsätter att trenda nedåt till följd av den rejält utdragna trend vi så förra året och som vi skrivit om tidigare. Oro för den ekonomiska utvecklingen kommer tidvis att ge stöd precis som nu där den Spanska sjukan hamnat i fokus. En låg ränta brukar också tala för guld och silverinnehav. Ser vi till dollarn förväntar sig banken att dollarn kommer att fortsätta stärkas till 7.61 mot kronan och 1.15 mot euron på 12 månaders sikt, detta bör komma att pressa råvaror överlag och guld i synnerhet. Vi kan passa på att nämna att vi idag erbjuder en rad olika certifikat med koppling till guld och silver. De enklaste är rena linjära certifikat heter GULD H och SILVER H och följer utvecklingen. Om du har mer riskaptit och söker hävstång med dubbla avkastningen finns det även bull och bear certifikat på guld och silver (BULL GULD H, BULL SILVER H, BEAR GULD H samt BEAR SILVER H). Vi lanserade i höstas även fyra sektorindex där vårt Ädelmetallindex har 50 procent guld, 26 procent silver, 18 procent platina samt 6 procent palladium. Det finns både rena linjära certifikat där man kan positionera sig lång (ADELMET H) och kort (ADELMET S H) och för den som inte vill ha dollar exponering finns även SEK certifikat för lång positionering (ADELMET SEK H) och kort (ADELMET S SEK). Sektorindex finns även med hävstång i Bull och Bear.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Livsmedel (neutral)

Vete

Inga större förändringar att rapportera för EU – ok med nederbörd i väst men fortfarande önskas mer nederbörd i öst, en del regn har fallit även i öst men helt klart behövs det mer. I Ryssland och kanske främst Ukraina önskas också mer regn, men än så länge uppges det inte finnas större skäl till oro – men mer regn måste verkligen komma i maj. I USA är allt fortsatt gynnsamt för både höstvetet och vårvetet – 54 procent av höstvetet har gått i ax, att jämföra med 29 procent förra året. Skicket på höstvetet har förbättrats ytterligare och andelen som uppges vara i skicket bra eller mycket bra är nu uppe i 64 procent, klart bättre än förra årets 34 procent vid samma tid på året. Hela 74 procent av vårvetet i USA är nu sått, väldigt mycket mer än genomsnittet för de senaste fem åren om 32 procent.

Majs

Allt ser fortfarande väldigt bra ut för majsen i USA, mestadels torrt med endast några få regnskurar som kan sakta upp sådden något. I måndagens rapport uppgavs att 53 procent av den amerikanska majsen nu är sådd, klart över femårssnittet om 27 procent. Fokus riktas nu allt mer på nästa veckas rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, i vilken situationen för majs av gammal skörd kanske kommer stramas åt ytterligare något medan situationen för ny skörd redovisas av USDA för första gången – med rådande utveckling för både sådd och uppkomst bör förväntningarna vara rätt höga på majsproduktionen i USA säsongen 12/13.

Sojabönor

Sojabönorna fortsätter att visa styrka och majkontraktet ligger just nu bara en halv procent ifrån att nå över $ 15/bushel – en nivå vi inte sett sedan juli månad år 2008. Viss tvekan råder just nu då det ryktas om att Kina ska sälja ut sojabönor från inhemska statliga lager, vilket kortsiktigt kan minska importbehovet från USA något. Det finns dock inga direkta skäl att börja tro att sojapriserna ska gå ned trots höga priser, det råder fortsatt stram balans mellan utbud och efterfrågan och Kina kommer fortsatta importera stora mängder. I söndags var 12 procent av den amerikanska soja sådd, upp från förra veckans 6 procent.

Softs

Kaffe

Kaffepriset fortsätter på nivåer vi sett genom april. Marknaden väntar på besked beträffande Brasiliens export volym och iakttar landets väderförhållanden. Priset steg något i måndags efter väderrapport som indikerade risk för frost natten till tisdagen. Generellt i år är vattentemperaturen i Atlanten är något högre än normalt vilket talar för en minskad risk för frost i Brasiliens sydöstra delar. Igår handlade kaffet på 6veckors lägsta baserat på indikationer om goda skördar i Brasilien.

Socker

Utbudet av socker på marknaden är fortsättningsvis stort och den rådande ekonomiska situationen i Europa fortsätter att påverka efterfrågan negativt. Indien; världens näst största sockerproducent och tillika största konsument bestämde i veckan att tillåta obegränsad export av råvaran vilket innebär mer socker på en redan överförsedd marknad. Ett sådant beslut av en gigant på marknaden har en självklar påverkan på priset vilket sjönk ytterligare. Ur Indiens perspektiv är detta positivt då högre priser och lägre utbud har fått landet att odla mer vilket i kombination med tidigare exportrestriktioner historiskt sett ca vart tredje år inneburit överproduktion och överfyllda lager. Fortsättningsvis ovisst om vilka volymer Indien kommer exportera i år, och hur mycket som kommer lagras för export nästa år. Socker priset steg något under torsdagen efter att ha reagerat negativt på Indiens besked tidigare i veckan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Apelsinjuice

Utbudet på marknaden är fortsättningsvis stort och efterfrågan avtar till följd av den ekonomiska situationen i USA och Europa. Brasilien påbörjar skörden nästa månad, det i kombination med minskad konsumtion i USA fick priset att sjunka ytterligare. Apelsinjuice sjönk ti tisdags med 6 % till tvåårs lägsta för att på torsdagen stänga lägst på 29 månader. Florida går in i orkanperioden i början av juni även om man historiskt sett påträffat mest orkaner först i juli, augusti och september.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära