Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 4 maj 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Neutral
  • Basmetaller: Neutral
  • Ädelmetaller: Neutral
  • Livsmedel: Neutral

Inget bränsle för råvarupriser

Inga synliga tecken på policy förändringar i Kina, USA eller Europa just nu gör att råvarupriserna skvalpar omkring i ett trendlöst land. Årets utveckling för de flesta råvaror får ingen att höja på ögonbrynen. Med en återhämtning i Kina i antågande så hoppas vi att andra halvan av året kan bli mer spännande.

Det har varit en ny vecka med generellt sämre risksentiment med tisdagens usla inköpschefsindex för Europa som huvudrubrik samtidigt som arbetslösheten i Europa kom in på 15 års högsta. Ytterligare sämre riskaptit fick marknaden av USA:s inköpschefsindex för tjänstesektorn på torsdagen och ECB:s Draghi som betonade osäkerheten i Europa. På fredagseftermiddagen kom data över antalet nya jobb i USA under april in på 115 tusen mot förväntat 160 tusen, klart sämre alltså men samtidigt reviderades mars månad upp med 34 tusen nya jobb till 154 tusen. I en miljö med sämre makrodata har investerare sålt av risktillgångar och vi ser att såväl olja som bas- och ädelmetaller har tappat under veckan.

Vi fortsätter att förvänta oss en återhämtning i den globala konjunkturen men i det korta perspektivet påverkas råvarornas priser av risksentimentet. Under veckan har vi lyft fram bensin som en intressant affär inför den amerikanska ”driving season” som ligger framför oss de kommande månaderna.

Energi (neutral)

Olja

Vi lämnar bakom oss en vecka med kraftigt fallande pris på olja. Brent-oljan har gått från att kosta 119,7 USD/fat till att i skrivande stund handlas på 113,8 USD/fat, en nedgång på USD 5,9. WTI-oljan har gjort en liknande resa, från 104,93 USD/fat till att nu handlas till 99,9 USD/fat, en nedgång på USD 5,03. Under torsdagen föll oljan efter ECB:s Mario Draghi uttalat sig om att euroområdets ekonomiska utsikter blivit mer osäker och det finns en risk på nedsidan. Även stigande lager av råolja har pressat priset under veckan. Råoljelagren i USA ökade för sjätte veckan i rad och når därmed den högsta nivån sedan 1990. Det är främst lagret i Cushing, Oklahoma, som nått nya rekord. Råoljelagret visade en ökning på 2,8 miljoner fat mot förväntade 2,5 miljoner fat. Destillatlager minskade med 1,9 miljoner fat mot förväntad minskning på 0,35 miljoner fat. Bensinlager minskade med 2 miljoner fat mot en förväntad minskning på 1,5 miljoner fat.

Vår prognos för Brent-oljan :

Prognos för pris på brent-olja för 2012 och 2013

Elmarknaden

På elmarknaden fortsätter det tredje kvartalet Q3 2012 att trenda ned och vi ser ut att stänga närmare 4 procent under förra fredagens nivå. Efter en lång nederbördsrik period med temperaturer över normalen är det nu främst utvecklingen på kolmarknaden som pressar den tyska och nordiska elmarknaden. Tredje kvartalet API2 (energikol) handlas idag 12 procent lägre än förra månaden och vi ser fortsatt en hel del överkapacitet på spotmarknaden. På dessa nivåer exporterar en rad amerikanska och ryska producenter kol till förlust och frågan är hur länge de tänker göra det och när man tvingas dra ned kapacitet för att balansera nedgången. Oljan har backat även om det är av mindre betydelse för den Nordiska elmarknaden där brytpriset för kol och co2 är viktigare att följa. Övriga faktorer som spotpris, Tysk el och väder verkar fortsatt för nedgång och vad gäller den senare är det en stor osäkerhet i nederbördsprognoserna där dagens körningar visar allt mellan 6-15 TWh för de kommande 10 dagarna. Normal nederbörd för denna tid på året är 2.5 TWh så oavsett vilket talar mycket för en tydlig förbättring i energibalansen. Vi kommer därför ligga kvar med vår korta position en bit in på nästa vecka för att se hur nederbördsprognoserna faller ut och om situationen på den fysiska kolmarknaden förändras.

Basmetaller (neutral)

London Metal Exchange som är världens ledande marknadsplats för basmetaller kan komma att köpas upp inom kort, börsen erbjöd handel med koppar och tenn redan 1877 och värderas nu till 1.3 miljarder dollar. LME som driver över 600 lager globalt kommer vidare att expandera sin lagerverksamhet och öppna upp även i Kina inom kort. På tal om lager skrev vi i Kinarapporten från mars om de höga lagren på koppar som bara eskalerar, enligt vissa aktörer har de nu stigit till hela 1 miljon ton.

Koppar

Koppar har gått ned 1,87 % under veckan. Sedan årets början är uppgången 8,16 %. Nedgången under veckan berodde på oro kring den ekonomiska återhämtningen i Europa och USA. Exempelvis kom arbetslöshetssiffran för Europa in på 15-årshögsta. Nedgången kunde inte bromsas trots en rapport om minskade lager av koppar hos LME. Lagren minskade med 1.6 % under veckan och har minskat med 37 % sedan årets början. Vi är neutrala till koppar i dagsläget och vi förväntar oss inga större prisrörelser i närtid.

Nickel

Nickel slutar veckan svagt upp på knappa 1 %. Sedan årets början är nedgången 6,71 %. Även nickel har under veckan påverkats av dåliga ekonomiska data från Europa och USA. Det som ytterligare drivit priset nedåt är rapporter om ökade lager i Indien och Kina. Vid dessa låga nickelnivåer kommer kinesiska högkostnadsgruvor att går ur produktion och därför bör priset finna något slags stöd runt dessa nivåer.

Det har länge florerat rykten om Indonesiens exportstopp för icke-processad malm. Den 3 maj klarlade landets ekonomiminister de nya reglerna. Med start 6 maj kommer de bolag med de nödvändiga tillstånden att drabbas av en exportskatt på 20 %. Detta gäller 14 olika typer av malmer, alltifrån koppar och aluminium till bly, tenn och nickel. Bolag som inte innehar några tillstånd får inte exportera alls (med start 2014). Vi är fortsatt neutrala till basmetaller och nickel.

Ädelmetaller (neutral)

Vi förväntar oss att ädelmetallerna guld och silver fortsätter att trenda nedåt till följd av den rejält utdragna trend vi så förra året och som vi skrivit om tidigare. Oro för den ekonomiska utvecklingen kommer tidvis att ge stöd precis som nu där den Spanska sjukan hamnat i fokus. En låg ränta brukar också tala för guld och silverinnehav. Ser vi till dollarn förväntar sig banken att dollarn kommer att fortsätta stärkas till 7.61 mot kronan och 1.15 mot euron på 12 månaders sikt, detta bör komma att pressa råvaror överlag och guld i synnerhet. Vi kan passa på att nämna att vi idag erbjuder en rad olika certifikat med koppling till guld och silver. De enklaste är rena linjära certifikat heter GULD H och SILVER H och följer utvecklingen. Om du har mer riskaptit och söker hävstång med dubbla avkastningen finns det även bull och bear certifikat på guld och silver (BULL GULD H, BULL SILVER H, BEAR GULD H samt BEAR SILVER H). Vi lanserade i höstas även fyra sektorindex där vårt Ädelmetallindex har 50 procent guld, 26 procent silver, 18 procent platina samt 6 procent palladium. Det finns både rena linjära certifikat där man kan positionera sig lång (ADELMET H) och kort (ADELMET S H) och för den som inte vill ha dollar exponering finns även SEK certifikat för lång positionering (ADELMET SEK H) och kort (ADELMET S SEK). Sektorindex finns även med hävstång i Bull och Bear.

Livsmedel (neutral)

Vete

Inga större förändringar att rapportera för EU – ok med nederbörd i väst men fortfarande önskas mer nederbörd i öst, en del regn har fallit även i öst men helt klart behövs det mer. I Ryssland och kanske främst Ukraina önskas också mer regn, men än så länge uppges det inte finnas större skäl till oro – men mer regn måste verkligen komma i maj. I USA är allt fortsatt gynnsamt för både höstvetet och vårvetet – 54 procent av höstvetet har gått i ax, att jämföra med 29 procent förra året. Skicket på höstvetet har förbättrats ytterligare och andelen som uppges vara i skicket bra eller mycket bra är nu uppe i 64 procent, klart bättre än förra årets 34 procent vid samma tid på året. Hela 74 procent av vårvetet i USA är nu sått, väldigt mycket mer än genomsnittet för de senaste fem åren om 32 procent.

Majs

Allt ser fortfarande väldigt bra ut för majsen i USA, mestadels torrt med endast några få regnskurar som kan sakta upp sådden något. I måndagens rapport uppgavs att 53 procent av den amerikanska majsen nu är sådd, klart över femårssnittet om 27 procent. Fokus riktas nu allt mer på nästa veckas rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, i vilken situationen för majs av gammal skörd kanske kommer stramas åt ytterligare något medan situationen för ny skörd redovisas av USDA för första gången – med rådande utveckling för både sådd och uppkomst bör förväntningarna vara rätt höga på majsproduktionen i USA säsongen 12/13.

Sojabönor

Sojabönorna fortsätter att visa styrka och majkontraktet ligger just nu bara en halv procent ifrån att nå över $ 15/bushel – en nivå vi inte sett sedan juli månad år 2008. Viss tvekan råder just nu då det ryktas om att Kina ska sälja ut sojabönor från inhemska statliga lager, vilket kortsiktigt kan minska importbehovet från USA något. Det finns dock inga direkta skäl att börja tro att sojapriserna ska gå ned trots höga priser, det råder fortsatt stram balans mellan utbud och efterfrågan och Kina kommer fortsatta importera stora mängder. I söndags var 12 procent av den amerikanska soja sådd, upp från förra veckans 6 procent.

Softs

Kaffe

Kaffepriset fortsätter på nivåer vi sett genom april. Marknaden väntar på besked beträffande Brasiliens export volym och iakttar landets väderförhållanden. Priset steg något i måndags efter väderrapport som indikerade risk för frost natten till tisdagen. Generellt i år är vattentemperaturen i Atlanten är något högre än normalt vilket talar för en minskad risk för frost i Brasiliens sydöstra delar. Igår handlade kaffet på 6veckors lägsta baserat på indikationer om goda skördar i Brasilien.

Socker

Utbudet av socker på marknaden är fortsättningsvis stort och den rådande ekonomiska situationen i Europa fortsätter att påverka efterfrågan negativt. Indien; världens näst största sockerproducent och tillika största konsument bestämde i veckan att tillåta obegränsad export av råvaran vilket innebär mer socker på en redan överförsedd marknad. Ett sådant beslut av en gigant på marknaden har en självklar påverkan på priset vilket sjönk ytterligare. Ur Indiens perspektiv är detta positivt då högre priser och lägre utbud har fått landet att odla mer vilket i kombination med tidigare exportrestriktioner historiskt sett ca vart tredje år inneburit överproduktion och överfyllda lager. Fortsättningsvis ovisst om vilka volymer Indien kommer exportera i år, och hur mycket som kommer lagras för export nästa år. Socker priset steg något under torsdagen efter att ha reagerat negativt på Indiens besked tidigare i veckan.

Apelsinjuice

Utbudet på marknaden är fortsättningsvis stort och efterfrågan avtar till följd av den ekonomiska situationen i USA och Europa. Brasilien påbörjar skörden nästa månad, det i kombination med minskad konsumtion i USA fick priset att sjunka ytterligare. Apelsinjuice sjönk ti tisdags med 6 % till tvåårs lägsta för att på torsdagen stänga lägst på 29 månader. Florida går in i orkanperioden i början av juni även om man historiskt sett påträffat mest orkaner först i juli, augusti och september.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *